Ukvarjamo se izključno s tem, kar najbolje znamo – iskanjem, privabljanjem in selekcijo najboljših talentov na trgu.
Novice Blog Competo dogodki Mediji o nas Intervju s Competovci - Tina Štrus Intervju s Competovci - Klara Zavrl Intervju s Competovci - Jasna Benko Živec Intervju s Competovci - Tina Novak Kač Intervju s Competovci - Petra Novak Intervju s Competovci - Blaž Bejek Intervju s Competovci - Nina Ivančič
ODDAJTE INFORMATIVNO
POVPRAŠEVANJE
REFERENCE
Sodelavci Competa razumejo, kaj pomeni partnerstvo in stremijo k iskanju trajnostnih rešitev, ki nam vsem prinašajo koristi. Vedno znova nam sporočajo, da so tu za nas in da smo z njihovo pomočjo lahko še učinkovitejši in bolj uspešni.

Competo dogodki

Za znamko delodajalca mora biti odgovorno vodstvo. Kadrovski in marketinški oddelek morata sodelovati pri njenem razvoju in skrbi, vendar pa brez spodbude in dolgoročne podpore z vrha projekt gradnje in upravljanja privlačne znamke delodajalca ne bo uspešen
CEOs are the ones who should have the responsibility over the employer brand. Marketing and human resources departments should work together in its development and care, but the incentive and long-term support should come from top down.
Positive global economic trends are turning HR challenges upside down. It is no longer simply a matter of selecting the right people for our vacancies. It is increasingly seen as a challenge of whether the right people want to work for us. What will the public image of companies be if they will be struggling to attract the right people? If they will be afraid that they would not be selected by the best talents on the market?
Pozitivni trendi globalne ekonomije postavljajo kadrovske izzive na glavo. Ne gre več zgolj za to ali bomo izbrale prave ljudi za naša delovna mesta. Gre vse bolj za izziv ali bodo pravi ljudje želeli delati za nas. Kakšno podobo v javnosti so si pridobila podjetja glede odnosa do zaposlenih, če jih je strah, da ne bi bila izbrana s strani najboljših kadrov na tržišču.
V torek 21. novembra organiziramo že 12. Competo dogodek na temo "Privlačnost delodajalca - pot do najboljših talentov. Poleg dr. Aleksandra Zadela bo z nami tudi Svante Randlert, karizmatičen predavatelj, ki svetuje največjim zaposlovalcem na Švedskem in s svojo energijo navdihuje tako domače kot tuje kadrovske strokovnjake.
Copyright © Competo, d.o.o. Vse pravice pridržane.