Povezujemo talente z najboljšimi zaposlovalci na trgu.
Novice Blog Competo dogodki Mediji o nas Intervju s Competovci - Tina Štrus Intervju s Competovci - Klara Zavrl Intervju s Competovci - Jasna Benko Živec Intervju s Competovci - Tina Novak Kač Intervju s Competovci - Petra Novak Intervju s Competovci - Blaž Bejek Intervju s Competovci - Nina Ivančič
ODDAJTE INFORMATIVNO
POVPRAŠEVANJE
REFERENCE
Sodelavci Competa razumejo, kaj pomeni partnerstvo in stremijo k iskanju trajnostnih rešitev, ki nam vsem prinašajo koristi. Vedno znova nam sporočajo, da so tu za nas in da smo z njihovo pomočjo lahko še učinkovitejši in bolj uspešni.

Competo raziskava - Kako so podjetja v Sloveniji pripravljena na izzive prihodnosti dela?

Pri raziskavi smo sodelovali s partnerji raziskave: Združenje Manager, Slovenska kadrovska zveza, Ameriška gospodarka zbornica, Nemška gospodarska zbornica in Britanska gospodarska zbornica, ki so nam pomagali oblikovati kakovosten vzorec udeležencev. Raziskavo smo izpeljali s pomočjo spletne ankete, pri tem pa nam je pomagala raziskovalna agencija Aragon. V vzorcu je bilo zajetih 160 udeležencev.

 

                                                                                      

Petra Novak, vodja projekta raziskave in psihologinja v Competu

 

Ključne ugotovitve raziskave

 

S trendi prihodnosti na področju dela smo v splošnem dobro seznanjeni. Najbolj seznanjeni s trendi so zaposleni na kadrovskem področju (88% jih ocenjuje, da so s trendi dobro seznanjeni). Udeleženci ocenjujejo, da bodo omenjene spremembe prisotne tudi v slovenskem prostoru v roku 5 – 10 let. Kar 43 % jih pravi, da bodo te spremembe zagotovo prisotne tudi pri nas.

 

Izmed 11ih predstavljenih trendov so udeleženci najbolj seznanjeni s sledečimi:

 

-  preoblikovanje organizacije v bolj plosko in agilno strukturo, kjer imajo posamezni timi veliko odgovornost in samostojnost (Moč timov);

- pomembnost razvoja kompetenc sodobnega vodenja na vseh nivojih v organizaciji (Pomen vodenja);

- oblikovanje kulture nenehnega učenja z uporabo novih tehnologij, ki se prilagajajo posamezniku (Kultura učenja).

 

To so tudi tri področja, kamor smo v Sloveniji tudi v zadnjih letih usmerjali precej pozornosti.

 

Med trende, s katerimi so udeleženci najmanj seznanjeni, sodijo:

 

- trendi na področju uporabe tehnologije – oblikovanje celostne digitalizacije kadrovskih procesov ter uporaba napredne analitike;

- trendi na področju spodbujanja odprtih inovacij pri razvoju novih produktov/rešitev – z vključevanjem zaposlenih in tudi širše;

- trendi na področju zmanjševanja kompleksnosti dela z oblikovanjem bolj preprostih in intuitivnih delovnih procesov/aplikacij (poenostavitev dela);

- trendi na področju upravljanja raznolikosti (generacijskih, medosebnih in drugih) in gradnje kompetenc povezanih s tem.

  

»Zanimivo, da se nam kljub vsem informacijam o digitalizaciji in digitalni revoluciji področje tehnologije na področju kadrovskih procesov in oblikovanja odločitev, ki bi temeljile na analizi podatkov, ne zdi pomembno. Najverjetneje se še ne zavedamo polnega obsega, kaj nam ti trendi prinašajo in kako nam lahko pomagajo pri razvijanju organizacije in njenih zaposlenih.«, ugotavlja Petra Novak, vodja projekta raziskave ter psihologinja v Competu.»

 

 

 

Copyright © Competo, d.o.o. Vse pravice pridržane.