Pomagamo ustvarjati uspešne in dolgoročne karierne vezi.
Novice Blog Competo dogodki Mediji o nas Intervju s Competovci - Tina Štrus Intervju s Competovci - Klara Zavrl Intervju s Competovci - Jasna Benko Živec Intervju s Competovci - Tina Novak Kač Intervju s Competovci - Petra Novak Intervju s Competovci - Blaž Bejek Intervju s Competovci - Nina Ivančič
ODDAJTE INFORMATIVNO
POVPRAŠEVANJE
REFERENCE
Sodelavci Competa razumejo, kaj pomeni partnerstvo in stremijo k iskanju trajnostnih rešitev, ki nam vsem prinašajo koristi. Vedno znova nam sporočajo, da so tu za nas in da smo z njihovo pomočjo lahko še učinkovitejši in bolj uspešni.

Pokrovitelji 11. Competovega dogodka se predstavljajo - Gregor Potočar, generalni direktor SAP Slovenija

Z novim generalnim direktorjem SAP Slovenija, Gregorjem Potočarjem, smo opravili krajši intervju, vezano na prihodnost dela.

 

 

Katere bodo po vašem mnenju ključne sposobnosti in kompetence menedžerja v prihodnosti?

 

Največji izziv za današnje menedžerje je to, da morajo voditi tudi do pet zelo različnih generacij v enem podjetju – od generacije »baby boom« do generacije milenijcev. Popolna vpletenost menedžerjev in poznavanje vseh generacij ter prilaganje slogov vodenja vsaki izmed njih je edinstvena umetnost današnjih vodij. Njihove naloge vključujejo uveljavljanje hierarhičnih procesov, kot jih je vajena »starejša« generacija, in hkrati zelo hitrih, prilagodljivih procesov, ki si jih želi povezana generacija, ter pridobivanje, razvijanje in ohranjanje zavzetosti zaposlenih, ki bodo tako ostali lojalni podjetju in zavezani izpolnjevanju zastavljenih ciljev.

 

Leta 2025, ko bodo milenijci predstavljali kar 75 % delovne sile in bodo tudi »starejše generacije« že povsem povezane, bo vodenje v celoti prilagojeno zahtevam nove generacije. Menedžerji bodo potrebovali predvsem mehke veščine oz. soft skills, kot so vodenje, timsko delo, povezovanje, svetovanje in motiviranje zaposlenih ter obenem iskanje novih izzivov in priložnosti ter ustvarjanje delovnega okolja, ki zaposlenim zagotavlja priložnosti in spodbude za doseganje visokih dosežkov.

 

 

Kaj oziroma kdo najbolj vpliva na kulturo podjetja in ali jo lahko spreminjamo?

 

Kulturo podjetja, ki je »DNK podjetja«, vzpostavi ustanovitelj, ki hkrati zagotovi vsakodnevno prenašanje in prilagajanje kulture spremembam v času. Zastavljene vrednote, kot so inovativnost, timsko delo in odprtost izražanja idej na vseh nivojih, so trdno jedro kulture podjetja, ki jo v različnih časovnih obdobjih podjetja izražamo na različne načine.

 

Kultura podjetja prispeva k uspešnosti in učinkovitosti podjetij takrat, ko na eni strani ustreza podjetju kot celoti in na drugi strani omogoča zaposlenim, da zadovoljijo svoja individualna hotenja, ki so potrebna za uresničitev njihovih ciljev.

 

Kako bo po vašem mnenju izgledalo delovno mesto čez 10–15 let?

 

Današnja tehnologija nam omogoča, da delamo kjer koli in kadar koli, zato se koncepti delovnega mesta, delovnega časa in vodenja spreminjajo. Vse manj je fizičnih pisarn, delo v proizvodnji pa opravljajo roboti. Mlada podjetja vedno bolj uporabljajo koncept skupnih delovnih oz. »co-working« prostorov, ki se bliskovito širi, obstoječa podjetja uvajajo delo od doma, projektno delo in virtualne time z različnih koncev sveta. Obstajajo že prototipi samovozečih avtov in vlakov, ki ponujajo tudi prostore za delo, kar pomeni, da lahko maksimalno izkoristimo čas potovanja.

 

Delovno mesto oz. delovni prostor se bo v prihodnje prilagajal poslovni potrebi določenega podjetja in ne bo več omejen z opisom delovnih nalog ter s fizičnim prostorom, kot je poslovna stavba ali pisarna. Integracija, skupen razvoj inovacij in sodelovanje so ključne lastnosti in zahteve delovnih mest prihodnosti. Ravno zato so posamezniki, ki znajo razmišljati izven okvirov, so sposobni delovati v virtualnih in multikulturnih skupinah, nenehno osvajajo nova znanja in so se spodobni prilagajati spremembam ali pa so celo sami nosilci sprememb, zelo iskani. Ti so namreč tisti, ki bodo krojili delovna mesta prihodnosti.

 

 

Copyright © Competo, d.o.o. Vse pravice pridržane.