Najboljšim kadrom pokažemo pot do vas.
Iskanje in selekcija Selekcijski ocenjevalni center Onboarding tima Psihološka testiranja Razvojna analiza zaposlenih HR Consulting Prezaposlovanje/Outplacement Competo Senior program
Competo coachi Naš pristop Zaključeni projekti
ODDAJTE INFORMATIVNO
POVPRAŠEVANJE
REFERENCE
Sodelavci Competa razumejo, kaj pomeni partnerstvo in stremijo k iskanju trajnostnih rešitev, ki nam vsem prinašajo koristi. Vedno znova nam sporočajo, da so tu za nas in da smo z njihovo pomočjo lahko še učinkovitejši in bolj uspešni.

Competo Senior program 

Znanje je predragoceno, da bi ga upokojili

Competo Senior program brosura

 

Predstavljamo vam nov program Competo Senior, ki razširja ponudbo podpore podjetjem pri iskanju in selekciji kadrov na upokojene strokovne in tehnične kadre
 

Vse več podjetij, kljub visoki stopnji brezposelnosti in številnim kandidatom na trgu dela, ugotavlja, da v svojih vrstah nimajo dovolj strokovnjakov s specifičnimi znanji ter izkušnjami na različnih strokovnih področjih. 

 
Prav upokojeni strokovnjaki lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem nadomestijo ta primanjkljaj specifičnih znanj:
  • lahko so dobri mentorji mlajšim zaposlenim in dobrodošla pomoč pri zahtevnih in specifičnih projektih;
  • lahko odlično sodelujejo pri procesu prenosa znanja ter pripomorejo k zmanjšanju odliv znanja iz podjetja;
  • delujejo lahko kot pomoč pri specifičnih problemih, ki jim manj izkušeni zaposleni sami niso kos ali pa pri zahtevnih projektih, kjer je potrebna velika mera znanja in izkušenj;
  • z mentorstvom, svetovanjem in s skupnim delom lahko pomagajo na razvoju znanja mlajših zaposlenih;
  • delujejo lahko kot pomoč pri oblikovanju novih idej in inovacij v podjetju.


S programom Competo Senior podjetja povezujemo z izkušenimi upokojenimi strokovnjaki iz različnih področij in panog dela. Iskanje dodatnega strokovnega kadra je lahko:

  • občasno: pri zahtevnejših projektih oziroma specifičnih strokovnih problemih s katerimi se soočajo zaposleni v podjetju
  • potreba po dodatni strokovni pomoči pa je lahko tudi trajna v obliki mentoriranja ali svetovanja s strani upokojenega strokovnega kadra.

Usmerjeni smo le v posredovanje strokovno upokojenega kadra.

Naš glavni cilj je aktivirati upokojene strokovnjake ter omogočiti podjetjem dostop do strokovne pomoči, ki jo potrebujejo in je vezana na bolj izkušene kadre. Poudarek posredovanja je tudi na aktivnem iskanju strokovnega upokojenega kadra ter na uspešnem povezovanju naročnikov in izvajalcev. Ne gre za to, da bi upokojeni strokovnjaki jemali delo mladim, gre za komplementarno medgeneracijsko sodelovanje, ki lahko edino prinese najboljše rezultate in zagotovi uspešen prenos znanj in izkušenj. Poudarek je na spodbujanju medgeneracijskega povezovanja in izmenjave idej, znanja ter načinov dela za vseživljenjsko učenje.

Naša ponudba
Program sestavljata dve ponudbi, ki se razlikujeta glede na zahtevnost potreb podjetja:

1. Povezava
Povezava najustreznejšega upokojenega strokovnjaka iz naše baze v skladu s potrebami in željami podjetja.

2. Iskanje
Iskanje in selekcija najprimernejšega upokojenega strokovnjaka v skladu s potrebami in željami podjetja.

Več informacij dobite na e-naslovu: senior@competo.si
 
Copyright © Competo, d.o.o. Vse pravice pridržane.