Inoviranje dela zahteva povezovanje podjetij

V četrtek, 15. marca 2018, smo naredili prvi korak k inoviranju kadrovanja: uspešno smo izpeljali prvi HR hekaton pri nas z naslovom »Prihodnost dela«.  Več kot 70 kreativnih posameznikov vseh generacij z različnimi izkušnjami in strokovnimi znanji je v prostorih Danfoss Trate viharilo možgane ter razvijalo rešitve za izzive, s katerimi se sooča sodobni HR. Med 12 predstavljenimi idejami, kako izboljšati delo in delovna mesta v prihodnosti, je komisija izbrala najbolj kreativno, najbolj aplikativno, najbolje raziskano in najbolje predstavljeno idejo, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Perry Timms v akciji (foto: Matic Gabriel)

Skupine, ki so cel dan pod vodstvom facilitatorja Perryja Timmsa in s pomočjo nasvetov mentorjev raziskovale vsaka svoj izziv, so svoje ideje na sklepnem delu HR hekatona predstavile komisiji. To so jo sestavljali predstavniki vodstva sodelujočih podjetij (Danfoss Trata – idejni pobudnik, A1 Slovenija, Siemens, Iskraemeco, Big Bang, Generali Zavarovalnica, Atlantic Grupa in Steklarna Hrastnik), ki so bili nad idejami navdušeni – naš direktor, Matic Vošnjak, je dosežene cilje HR hekatona ubesedil takole: »Na HR hekatonu smo združili zelo različna podjetja in zelo različne posameznike, ki pa so prav zaradi različnosti skupaj razvili kreativne ideje, ki imajo potencial, da izboljšajo delovna mesta. To je dokaz, da povezovanje deluje in da naj bo vključeno v načrte vsakega podjetja.«

Podelili smo nagrade najbolj aplikativni, najbolj kreativni, najbolje raziskani in najbolje predstavljeni ideji:

NAJBOLJ APLIKATIVNA IDEJA

 • Zmagovalna ideja: »Hack my mood«
 • Problem: Kako v svetu vedno večje kompleksnosti in stalne dosegljivosti skrbeti za dobro počutje zaposlenih?
 • Rešitev: sistem za merjenje razpoloženja zaposlenih/organizacije v realnem času. Razpoloženje organizacije se z rednimi vpisi zaposlenih meri v realnem času in je vidno vsem zaposlenim. Glede na izmerjeno razpoloženje lahko voditelji intervenirajo in izvajajo korektivne ukrepe.

Najbolj aplikativna ideja (foto: Matic Gabriel)

NAJBOLJ KREATIVNA IDEJA

 • Zmagovalna ideja: »Innovation circle«
 • Problem: Kako v podjetju spodbujati inovativnost?
 • Rešitev: spletna platforma, kamor zaposleni oddajajo svoje dodelane ideje (ki imajo predvidene tudi finančne posledice). Pristojna komisija ima 48 ur časa, da idejo ustavi – če se to ne zgodi, ideja avtomatsko dobi denarna sredstva za implementacijo.

Najbolj kreativna ideja (foto: Matic Gabriel)

NAJBOLJ RAZISKANA IDEJA

 • Zmagovalna ideja: »Live and let live«
 • Problem: Kako preoblikovati delovno okolje in delovna mesta, da bodo lahko aktivno vključeni in zavzeti tudi starejši zaposleni?
 • Rešitev: Povezovanje generacij na dve-urnih tedenskih srečanjih z različnimi vsebinami in opolnomočenje za uporabo digitalnih kanalov komuniciranja in koordiniranja srečanj.

Najbolj raziskana ideja (foto: Matic Gabriel)

NAJBOLJE PREDSTAVLJENA IDEJA

 • Zmagovalna ideja: »Hack the work«
 • Problem: Kako postati privlačen zaposlovalec za milenijce in generacijo Z?
 • Rešitev: novi sodelavci imajo možnosti izbire izziva/naloge, na katerem želijo delati – pri tem v hitrosti in inovativnosti rešitve tekmujejo z bolj izkušenim zaposlenim.

Najbolje predstavljena ideja (foto: Matic Gabriel)

Veselimo se naslednjega HR hekatona in vas vabimo, da skupaj z nami sooblikujete prihodnost dela!

 

www.thefutureofwork.si

Inoviranje kadrovanja – res vznemirljivo!

Razmišljanje Petre Novak, direktorice HR rešitev in razvoja v Competu in Mateje Panjan, vodje inovacijskih procesov v podjetju Danfoss Trata, o inoviranju kadrovanja in prvem slovenskem HR hekatonu.

Zakaj ste se lotili organizacije takega hekatona? Kakšne izzive naslavlja?

Petra: Prihodnost dela je tema, ki nas spremlja že od predlanskega Competo dogodka, kjer smo kot predavatelja gostili vrhunskega Perry-a Timmsa. S HR hekatonom na temo Prihodnost dela smo želeli razmišljanje, ki smo ga odprli takrat, pripeljati na višjo raven. Želeli smo ponuditi dogodek, kjer bi razmišljanje o izzivih prihodnosti nadgradili s konkretnimi rešitvami in predlogi.

Mateja: Mega trendi, kot so globalizacija, demografske in družbene spremembe, izjemno hiter razvoj tehnologij in pomanjkanje različnih virov, izrazito vplivajo tudi na delo v prihodnosti. Razviti moramo drugačne voditeljske stile in načine upravljanja s talenti, vzpostaviti drugačne načine oblikovanja organizacije in timov ter prakse dela, ki bodo odsevale tudi pričakovanja ljudi, ki šele vstopajo v naše organizacije, in bodo nenazadnje oblikovali drugačno kulturo.

Kot odziv na te trende smo v Danfoss Trati že leta 2014 oblikovali projekt Future of Work / Delo v prihodnosti. Danes je v projekt vključenih več kot 40 zaposlenih iz različnih oddelkov, nivojev in starostni skupin. S tem projektom ne spoznavamo samo dela v prihodnosti, ampak odpiramo mnogo širše teme, ki vplivajo na naše poslovanje. Koncept smo delili že z mnogimi podjetji v našem prostoru in v tujini in tako se je rodila ideja, da se povežemo ter skupaj razmišljamo o izzivih dela v prihodnosti tudi na skupnem FoW hekatonu. Deljenje dobrih praks med podjetji se mi zdi danes ključno za uspeh celotnega slovenskega poslovnega okolja. Ponosna sem, da smo v Danfossu pobudniki tovrstnega razmišljanja, ki bo še bolj povezalo zaposlene iz različnih podjetij! Skupni projekti, ki so rezultat več podjetij, kroženje zaposlenih med podjetij… tudi to je prihodnost. Res vznemirljivo!

Zakaj je pomembno, da HR izzive na HR hekatonu rešujejo tudi ljudje iz povsem drugih področij? Zakaj so pomembne raznolike skupine?

Mateja: Enostavno verjamem v čarovnijo, ki se zgodi, kadar sodelujem z ljudmi iz različnih oddelkov in poslovnih okolij. Naj razložim: Vsa poslovna okolja  danes zaznamujejo mnoge spremembe. V tem hitrem in nepredvidljivem času je zato pomembno, da smo se sposobni učinkovito odzivati na kupčeve potrebe, kar vpliva tudi na način dela vsakega izmed nas. Moji sodelavci danes niso samo kolegi iz oddelka, kjer sem zaposlena, še bolj pomembno je sodelovanje s kolegi iz drugih Danfossovih enot, kultur, potem pa so tukaj kupci in najrazličnejši dobavitelji in ostali poslovni partnerji. Ker so delovne naloge postale bolj kompleksne, je moja učinkovitost v veliki meri odvisna tudi od sodelovanja z vsemi temi ljudmi. In ravno zato sem prepričana, da se lahko od kolegov zunaj mojega delovnega okolja, ki imajo različno znanje in sposobnosti, zares veliko naučim in pomembno vplivam tudi na njihov uspeh, uspeh skupnega projekta, podjetja…

Petra: HR hekaton je pravzaprav skupinsko iskanje rešitev na precej kompleksne izzive. Iskanje rešitev za tovrstne izzive v podjetij pogosto pade v roke kadrovske službe, ki razmišlja in tuhta, kako oblikovati rešitve ki bodo najboljše za posel in zaposlene. Si predstavljate, da bi nekdo namesto nas razmišljal, kaj bomo danes oblekli, kaj bomo počeli v prostem času in kaj naj naredimo, da se bomo počutili dobro? Sliši se smešno, ne? Kadrovski vlogi pogosto dajemo prav to nalogo – naj razmisli, kaj naj podjetje naredi, da se bomo zaposleni v podjetju počutili dobro in bomo dobro delali. HR hekaton spodbuja vključenost zaposlenih v iskanje rešitev na področju organizacije dela. Kadrovski vlogi pa pomaga pri tem, da se razvije v vlogo transformatorja, ki povezuje in spodbuja k razmišljanju in kreativnosti.

Ali lahko HR hekaton metoda deluje v podjetjih v vseh panogah ali je omejena zgolj na kakšno panogo?

Mateja: Sama sem izvedla in bila deležna že kar nekaj hekatonov. Prepričana sem, da delujejo v vseh panogah, potrebna pa je primerna pred-priprava in čim večja vključenost vseh sodelujočih.

Petra: Deluje lahko povsod, kjer so ideje in pripravljenost za sodelovanje.

Kako pa poteka prenos idej v prakso? Bodo morala za to poskrbeti podjetja sama ali bodo hekatonu sledile še kakšne aktivnosti?

Mateja: Prenos idej v prakso je odgovornost vsakega udeleženca tega dogodka. FoW hekaton bo opogumil in opolnomočil vsakega izmed nas, da si v svojih delovnih okoljih oblikujemo tako delo in delovno okolje, v katerem bodo do izraza prišla naša znanja in sposobnosti. Tako lahko pomembno vplivamo k razvoju podjetij, v katerih delujemo. Ker pa sem prepričana, da bomo na hekatonu zgradili dobro skupnost, je pomembno, da poiščemo načine skupnega povezovanja in deljenja tudi po hekatonu. Ta del je še najbolj pomemben.

Petra: HR hekaton vidimo kot neke vrste kick-off za še več tovrstnih aktivnosti in povezovanja. Naša želja je oblikovati skupnost posameznikov, ki razmišlja o drugačnih rešitvah in si med seboj deli ideje in dobre prakse. Med podjetji je še vedno premalo povezovanja in izmenjave znanj. Če si med seboj delimo ideje in jih nadgrajujemo lahko zgradimo veliko več kot če vsak razmišlja znotraj svojega vrtička.

www.thefutureofwork.si 

 

Področje Delo v prihodnosti je v Danfossu že več kot 2 leti visoko na agendi vodstva. Oblikuje ga skupina zaposlenih iz različnih oddelkov in starostnih skupin, ki proaktivno spreminja, razvija in preučuje prihodnje načine dela. Njihovi najuspešnejši programi iz tega področja so 24Idea, program Vzajemnega mentorstva, Tržnica izzivov, Kroženje zaposlenih in drugi. Danfoss Trata je danes uspešno razvojno, proizvodno in prodajno podjetje na področju izdelkov in aplikacij za daljinsko ogrevanje in zagotavljanje energetske varčnosti, ki ponuja rešitve za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami. S sodobnimi koncepti poslovanja in timskim delom že vrsto let ustvarjamo rezultate, s katerimi izpolnjujemo pričakovanja kupcev, lastnikov in zaposlenih.

 

Ti-To je mrtev

Ukazovanje je »out«, spraševanje je »in«. Na to se morajo prilagoditi tako vodje, kot zaposleni. A kdo najprej in kaj je vzrok, kaj posledica. Kokoš ali jajce? Povsem brez smisla vprašanje. Kokoš in jajce, takoj.

Pri svojem delu dnevno delam z različnimi ljudmi. Večina njih je vodij, ne pa vsi. In vedno znova me preseneti ena stvar – kako zelo je hierarhično razmišljanje še zasidrano v naših genih. Ne morem reči v organizaciji, saj tudi mlade organizacije in mladi vodje pričakujejo od sebe to, kar drugi pogosto pričakujejo do njih – da bodo imeli vse odgovore, da bodo o vsem odločali, da bodo oni prvi in glavni odgovorni in da bodo poskrbeli, da bo delo pravilno ter pravično razdeljeno.

Sodelavci se pogosto skrivajo za »lažnim« kameradstvom ali kar odkritim neprevzemanjem odgovornosti v smislu »ti si vodja, ti povej«.

Iz izkušenj vem, da je težko reči: »ne morem povedati, ker ne vem.« Moraš biti kar precej suveren in imeti že kak kilometer poslovnega maratona za seboj, da postane lažje oz. sploh del repertoarja. Če tega ni, se bojimo, da bomo s postavljanjem vprašanj izpadli nekompetentni. Dejstvo, da je večino med nas 12-16 let treniral rafalni šolski sistem – ko si moral odgovoriti v rafalu in pravilno, če ne nisi bil odličnjak – zgolj še otežuje spremembo vedenja iz podajanja odgovora v postavljanje vprašanja.

Na delavnicah, razvojnih centrih ali coachingih se pogosto srečujem s časovnimi pritiski vodij – kako vse, kar je potrebno narediti, stlačiti v en dan. Ko pogledamo kak praktičen primer ali se zabavamo z igro vlog, je hitro opazno, kje je težava. Vodje stalno razmišljajo, stalno preverjajo, stalno odločajo in stalno usmerjajo – naredi to, preveri ono, pošlji to, vprašaj tisto, izračunaj nekaj, zapiši drugo… Ti to, ti to, Ti to, Ti to… Prav nič čudnega, da so na koncu dneva izžeti, da jim zmanjkuje časa in da ne vedo, kje se jih drži glava. Povsem jih razumem. Tako ne gre (več). Ti-to je mrtev.

Je tudi eden od glavnih krivcev, da ljudje ne prevzemajo odgovornosti ali vsaj razmišljajo. Toliko lažje je vendar nekoga vprašati. Enim je lažje, spet druge so vodje sami tako navadili, ker so vedno imeli še en boljši predlog, še eno malenkost, na katero je zaposleni pozabil.

Zato je potrebno, da pričnemo postavljati vprašanja – spraševati druge, pa tudi sebe. S tem bomo krepili tako kritično razmišljanje, ki bo bojda ena ključnih kompetenc prihodnosti, kakor tudi prevzemanje odgovornosti in samostojnost sodelavcev.

Osnovni recept je enostaven: na vprašanje odgovorite z vprašanjem.

Npr. ko sodelavec vpraša: »Kako naj to naredim«, ga vprašajte: »Kaj pa ti predlagaš? Kaj si podobnega že delal, da bi lahko uporabil? Kaj meniš, da bi ti svetoval jaz?«

Če bomo več spraševali in si več prisluhnili je večja verjetnost, da bomo skupaj spoznali ali razvili kaj novega. In to je prihodnost in varnost. Ti-to je preteklost.

Čas za preplet marketinških in kadrovskih aktivnosti – 1.del

Še nedolgo nazaj sta marketing in upravljanje s človeškimi viri veljala za dve ločeni entiteti, včasih celo na nasprotnih bregovih. Ta vznemirljivi svet digitalizacije pa je pripeljal en kup novosti in ena bolj aktualnih (a površno raziskanih) je prav povezava marketinških in kadrovskih aktivnosti, ki si še nikoli niso bile tako blizu.

Pravilna uporaba marketinških orodij v kadrovski službi se lahko dolgoročno izkaže kot ključen adut za privabljanje najboljših talentov na trgu. Ne pozabimo – tako kot se lahko posamezniki v trgovini odločajo med različnimi znamkami jogurta za malico, tako lahko izbirajo tudi med delovnimi mesti in delodajalci.

 

»Recruitment marketing« – iluzija ali pomembna strategija privabljanja najboljših talentov?

Gre za strateško implementacijo aktivnosti, ki podjetju omogoča, olajša ali izboljša pot do privabljanja talentov. Namesto osredotočenosti zgolj na kandidate, ki se sami prijavijo na določeno prosto delovno mesto, je prišel čas za širši pogled. Vse večkrat se namreč zgodi, da podjetja na zaposlitveni oglas dobijo majhen odziv z neprimernimi kandidati. Zato moramo postati pozorni na posameznike, ki bi lahko bili sedaj ali pa v prihodnosti zainteresirani za delo v našem podjetju.

Za doseg aktivnih iskalcev zaposlitve to pomeni gradnjo znamke podjetja kot privlačnega delodajalca, dvig zainteresiranosti za delo v našem podjetju, podajanje informacij kandidatom prek različnih komunikacijskih kanalov in gradnjo dolgoročnega odnosa z njimi.

Pasivni posamezniki, ki sicer ne iščejo aktivno nove zaposlitve, pa so za nas prav tako pomembni. Kar 45% zaposlenih je namreč pripravljenih prisluhniti novi zaposlitveni priložnosti. Povečanje prepoznavnosti podjetja kot privlačnega delodajalca lahko sproži zanimanje za prosta delovna mesta ter pripomore k spreobrnitvi pasivnega posameznika v aktivnega.

 

Ugled podjetja v rokah HR oddelka

Zaposleni v marketingu, trženju in prodaji so večkrat prepoznani kot odprte in delno uporniške osebnosti z velikimi sposobnostmi prepričevanja. K temu dodatno pripomore sposobnost kreativnega razmišljanja, sodobna miselnost in potrpežljivost. Prav strokovnjaki za človeške vire pa imajo podobne lastnosti, ki jih uporabljajo iz istih razlogov kot strokovnjaki v marketingu – da izboljšajo poslovne rezultate.

Kadrovniki se vedno pogosteje srečujejo z aktualno tematiko, t. i. employer brandingomoziroma znamčenjem delodajalca. Opažamo, da se pomena znamčenja delodajalca zaveda vedno več slovenskih podjetij, kar nas zelo veseli. Gre namreč za aktivnost, ki je precej podobna klasičnemu upravljanju blagovne znamke, vendar je osredotočena na ugled podjetja kot delodajalca. Aktivnosti med drugim zajemajo pripravo kreativnih zaposlitvenih oglasov, skrb za prijetno izkušnjo kandidatov na razgovoru (tudi v primeru, da oseba ni prava za določeno delovno mesto), skrb za zadovoljstvo zaposlenih s ponudbo konkurenčnih ugodnosti, fleksibilen delovnik in podobno. Pomembno pa je, da skupek vseh teh aktivnosti odkrito izraža kulturo podjetja, poslanstvo, vizijo in vrednote. Nenazadnje želimo v naše podjetje privabiti posameznike, ki se bodo ujeli s strategijo podjetja.

 

 

Viri:

http://theundercoverrecruiter.com/recruitment-marketing/

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/2014/03/active-vs-passive-candidates-the-latest-global-breakdown-revealed

http://yourbusiness.azcentral.com/relationship-between-marketing-human-resources-14661.html

http://contentmarketinginstitute.com/2014/12/content-marketing-recruiting-tool/

https://www.formstack.com/blog/2016/marketing-hr-overlap/

http://www.businessnewsdaily.com/6979-changing-role-human-resource.html

Včeraj diplomiral, danes direktor

Ne, danes ne morem prej iz službe. Ja, res ne. Imamo sestanek. Ne vem. Baje neki novi direktor pride pozdravit. Si lahko misliš, da je mogoče kakšno leto starejši od mojega Davida? Ja, vem. Noro. Zdaj nam bo že nek mulec solil pamet.”

 Nastopi zavzeto prikimavanje in nekaj pritrdilnih enozložnic, nato pa ponovno izbruhne.

“Ja, res ne vem, kaj se grejo. Danes očitno tako delujejo stvari. Še diplomirajo ne in bi že vsi komandirali in igrali direktorja. Mi smo pa 20 let delali za tekočim trakom in ko so nas potem končno opazili, so nas samo prestavili na konec traka v popis škatel. Saj ne morem verjeti. Si lahko predstavljaš?”

Gospa vstane in z očitnim nezadovoljstvom zapusti avtobus, nas pa pusti na cedilu kot oglasi pred finalnim prizorom, ko Raquel izve, da jo Diego vara z Isabel. Včasih življenje enostavno ni pravično.

Poleg razmišljanja, da bi lahko obogatela z zbranimi zapisi modrovanj potnikov mestnega avtobusa, pričnem razmišljati tudi o vse bolj pogostem pojavu, ki ga je med drugim opisovala tudi gospa na avtobusu. Kot je že sama izpostavila, je mlado vodstvo dandanes izredno pogost pojav. Predstavniki generacije Y v podjetja s svojim edinstvenim načinom razmišljanja in reševanjem težav prinašajo svežo energijo in obilo motivacije. Neustavljiva želja po uspehu in nenehno strmenje k doseganju zavidljivih rezultatov predstavljata prirojeno osebnostno naravnanost k vodenju.

Milenijci instinktivno sledijo sodobnim vzorcem dela, ki temeljijo na nekoliko drugačnih pristopih in vrednotah. V kontrastu s tradicionalnim načinom opravljanja dela milenijci na vodilnih položajih tako s seboj prinašajo tudi precejšnjo spremembo v notranjo dinamiko podjetja. Z naglim uvajanjem sprememb in prilagajanjem načina dela pri svojih starejših kolegih naletijo na znak odpora, saj starejša generacija po večini ne želi spreminjati sistema, ki že vrsto let deluje popolnoma brezhibno. Moderniziranje in digitaliziranje sistema jim nikakor ne predstavlja olajšanega in pospešenega dela, saj jim tak pristop ni domač. Zaradi neizkušenosti milenijcem ne zaupajo in jih pogosto tudi ne jemljejo resno, saj jih vidijo zgolj kot odvečne faktorje.

 Strah pred spremembami je ena izmed stvari, ki je generaciji Y tuja in ravno zato se mnogokrat znajdejo v navzkrižju s tistimi, ki niso pristaši nenehnega posodabljanja sistema. Seveda sčasoma milenijci prevzamejo vlogo prevajalca, ki konstantno spreminjanje zahtev sodobnega sveta svojim starejšim kolegom prevedejo v jezik potencialno najbolj uspešnih poslovnih modelov. Narcisoidnosti navkljub s tem predstavljajo nepogrešljivi člen podjetja, saj se kot kreatorji sodobnosti najbolje znajdejo v poslovnem svetu, ki temelji ravno na temeljitem poznavanju sodobnega trga.

Sposobnost uspešnega manevriranja med spremembami sodobnega sveta je v odsotnosti dolgoletnih izkušenj pogosto opazno kot nezadostno za uspešno vodenje podjetja. Od milenijcev se na vodilnih položajih pričakuje velika mera spretnosti in verodostojna presoja, ki sta potrebni za sprejemanje težkih odločitev. Zaradi pomanjkanja izkušenj se tu generacija Y pogosto znajde v neprijetnem položaju, saj v mentaliteti vsevednosti ni prostora za priznavanje napak ali šibkosti. To sta verjetno tudi najbolj pogosti karakteristiki milenijcev, ki jih starejša generacija ne odobrava. Redkokdaj se zgodi, da mladi odkrito in iskreno priznajo lastno napako, saj se bojijo zavrnitve, ali pa preprosto mislijo, da so vse storili prav. Bojijo se odziva starejših in bolj izkušenih, saj so zaslepljeni z željo po uspehu in nenehnem dokazovanju. Včasih se zdi, da je generacija Y prišla do točke, ko je že skoraj nedopustno prositi nekoga za pomoč, saj se to v rivalskem svetu milenijcev smatra kot šibkost.

V zmedi medgeneracijskega trka mora na poti k uspehu potemtakem tako ena kot druga stran narediti nekaj korakov nazaj, preden skupaj naredijo korak naprej.

 

Alma Muratović

Milenijka na delovnem mestu

Snamem prevezo z oči in se ozrem okoli sebe.
Razočarano zavzdihnem, nato pa se nasmehnem.
Mama ima vedno prav.

Še pred kratkim sem namrgodeno poslušala njena svarila pred zloveščim gradnikom življenja, ki ima to sposobnost, da ti trdno zaveže prevezo okoli oči, dvakrat zavrti okoli svoje osi in pahne v kolesje življenja. Seveda je naletela na gluha najstniška ušesa, ki še nimajo razvitega sistema vnosa, kaj šele procesiranja nasvetov. V trdnem prepričanju, da me koncept časa nikoli ne bo pretental, sem njene dobronamerne nasvete le brezbrižno odslovila.

Zdaj stojim na točki, ki precej spominja na svarila moje mame in vseh starejših ljudi, vendar retrospektivno gledano, ni besed, ki bi takrat v meni spodbudile drugačno razmišljanje. Nekatere stvari moramo enostavno izkusiti na lastni koži. Med drugim tudi beg časa in bliskovito nizanje dni, ki po določenem času povzročijo nelagodno utesnjenost, saj spoznamo, da so vsa leta minila ob opravljanju enoličnega dela in naposled tudi življenja. Kljub pestremu urniku je tudi na moji poslovni poti zazevala monotonost, saj mi delo ni več omogočalo novih izzivov, ki bi me spodbudili k nadaljnji nadgradnji.

Mnogo delodajalcev, s katerimi sem govorila v zadnjem času, z zanimanjem zastriže z ušesi, ko sliši, da sem pri 23 letih zaključila z delom, ki sem ga opravljala preteklih 5 let. Navdušeni so nad mojo predanostjo, zvestobo in željo po trdim delom, jaz pa si ne morem kaj, da ne bi poleg hvaležnosti čutila tudi malce nelagodja, saj to obdobje prav tako predstavlja neke vrste stagnacijo mojega poslovnega razvoja. Ravno zaradi tega občutka sem se odločila, da v svoje življenje vnesem nekaj novega. Znanje in izkušnje, ki sem jih v vseh teh letih pridobila še vedno vrednotim kot nekaj, kar je zlata vredno, vendar sem se kot vsak milenijec tudi sama pred kratkim odločila, da ta zaklad obogatim in razširim z novim znanjem.

Na podlagi prijateljičinega priporočila sem se prijavila v program SEI 2017, ki ga organizirata AmCham Slovenia in US Embassy. Programa sem se neizmerno veselila, saj vsebuje ogromno možnosti za obogatitev veščin in teoretičnega znanja na področju podjetništva, ki mi ga je, kot absolventki primerjalne književnosti, literarne teorije in filozofije, primanjkovalo. Že od nekdaj sem v sebi čutila podjetniško žilico, ki sem jo v praksi do neke mere udejanjala, vendar sem se ravno zaradi občutka stagnacije odločila, da odidem korak dlje. SEI 2017 mi je služil kot odlična odskočna deska za udejanjanje lastnega potenciala, saj sem poleg predavanj na temo podjetništva in ekonomije imela tudi možnost poletnega pripravništva v enem izmed njihovih partnerskih podjetij.

V času pripravništva sem ponovno začutila, kako se v meni prebujajo mehanizmi za procesiranje novega znanja. Prebujala sem se iz spanca, v katerega me je pahnila monotonija, čemur je pripomogel tudi moj urnik pri podjetju Competo d.o.o., kjer sem opravljala pripravništvo. Glede na to, da sem bila predhodno navajena ustaljenega urnika brez kakršnihkoli dnevnih presežkov ali novosti, me je delo v Competu d.o.o. prav vsak dan soočalo z raznolikimi situacijami. Sprva sem mislila, da se bo urnik nekako ustalil, ko se spoznam z vsemi obveznostmi in načini dela, vendar temu ni bilo tako. Že po nekaj dneh uvodnih srečanj z vsakim izmed vodij so mi dodelili vrsto nalog in obveznosti, ki sem si jih lahko sama razvrstila v širši časovni okvir. V moj urnik pravzaprav ni nihče posegal, nihče ga ni tudi predhodno odobril ali se vtikal vanj tako ali drugače. Dobila sem jasna navodila glede prihoda/odhoda na delovno mesto in nekaj časovnih rokov, ki sem jih morala upoštevati in to je bilo zame dovolj, da sem si samostojno izdelala urnik. Svobodo, ki so jo ponudili, se mi je zdela nepredstavljiva.

Na prvi pogled bi lahko sklepali, da sem bila pravzaprav prepuščena sama sebi in da mi delovno mesto ni omogočalo nobenega vodstva, vendar sem izkusila ravno nasprotno. Lastna iniciativa me je spodbudila k nenehnemu kontaktu z vodjami, ki so bili odprti za kakršenkoli pogovor, predloge in vodenje pri opravljanju mojih nalog. Dobila sem odlično priložnost, da se izkažem pri samostojnem vodenju dnevnega načrta, za kar menim, da mi je izvrstno uspelo. Tudi moji sodelavci in sodelavke, ki so še v času študija, imajo pri Competu možnost samostojnega vodenja raziskovalnih projektov ter dela od doma, kar se mi zdi izvrstno. V času študija je včasih ob vseh izpitih, poročilih in seminarskih nalogah težko žonglirati še z obveznostmi v službi, čemur se Competo brez težav prilagaja. Seveda gre tu za posameznike, ki so odgovorni in zanesljivi, vendar kljub vsemu menim, da jim ravno ta svoboda, kot je tudi meni, omogoča večjo produktivnost in boljše rezultate, kar je dokazala tudi sodelavka, ki je imela v mesecu mojega pripravništva kar šest zaključenih projektov, kar je močno nad povprečjem.

K uspešnosti kolektiva verjetno pripomore tudi dejstvo, da so vsi med seboj povezani v harmonično celoto, ki skupaj dosega izjemne rezultate. Tudi ob dolgih ponedeljkih, je v pisarnah nenehno moč čutiti dobro voljo in energičnost. Pripadnost skupini je seveda zelo pomemben dejavnik, ki mladi milenijki, kot sem jaz, omogoča sproščeno in domače vzdušje, ki mi poleg zagona nudi tudi izvrstno podlago za nadaljnji razvoj veščin. Delodajalci po mojem mnenju premalo spodbujajo zdravo delovno okolje, ki zaposlenemu omogoča sproščeno opravljanje dela. Velikokrat se namreč zgodi, da so zaposleni stimulirani na napačne načine, kar seveda po neki strani poveča učinek produktivnosti zaposlenih, ki pa žal ni dolgotrajna. S stališča milenijcev lahko trdim, da za nemoteno dolgotrajno produktivnost zaposlenih delodajalec potrebuje odlične vodstvene sposobnosti, ki omogočajo vodenje in ne zgolj ukazovanje. Delodajalci se pogosto znajdejo v situaciji, ko niso zmožni razlikovati med vodstvom in ukazovanjem, saj nimajo časa za poglobljeno razlago in komentarje ob podajanju navodil za opravljanje določenega dela ali pa se jim preprosto to ne zdi pomembno. Pri Competu stvari potekajo nekoliko drugače. Kljub temu da me njihov kolektiv ni popolnoma poznal, so mi vseeno zaupali nekaj obveznosti, ki zahtevajo samostojnost in konstruktivno podajanje mnenja. Presenečena sem bila, ko mi je bila ponujena priložnost prisostvovanja na informativnih razgovorih s potencialnimi kandidati, saj je že sama izkušnja presegala moja pričakovanja, nato pa se je zgodilo nekaj popolnoma nepričakovanega. Vodja, ki mi je ponudil možnost prisostvovanja, me je po koncu razgovora vprašal po primernosti kandidata za razpisano delovno mesto. Verjetno se vam to ne zdi nič posebnega, vendar take malenkosti v milenijcih naredijo ogromno spremembo. Radi smo uslišani in radi vidimo, da je naše mnenje zaželeno. Taka vprašanja so seveda izjemno pomembna, saj po navadi na mojem mestu sedijo študentje, ki opravljajo raziskovalna dela, ki pa zahtevajo temeljito poznavanje pogojev razpisanega delovnega mesta in notranjo intuicijo, ki odloča o primernosti kandidata. Ravno ta povezava med vodjo projekta in mladim raziskovalcem je ključnega pomena, saj se preko pogovora in podajanja mnenj pogosto zgodi, da je raziskovalcu lažje pri iskanju potencialnih kandidatov, saj točno ve, kaj se od njega pričakuje. V Competu enostavno ne poznajo trmastih zahtev po boljših rezultatih brez kakršne koli konstruktivne podlage, saj rezultate dosegajo ali celo presegajo s pomočjo popolnoma drugačnih metod. Menim, da jim pri vodstvu milenijcev uspeva, saj dajejo velik poudarek na njihov doprinos k delu, kar se mi zdi izvrsten način za motiviranje in povečevanje produktivnosti celotnega kolektiva.

Ravno zato sem izredno ponosna, da sem se premaknila s točke stagnacije, saj sem potrebovala nove izzive in izkušnje, ki bi mi odprle nova vrata in omogočile popolnoma drug pogled na opravljanje dela. Prav tako sem izjemno hvaležna, da mi je Competo ponudil toliko možnosti in novih znanj. Vsekakor upam, da se bo več delodajalcev zgledovalo po njihovem modulu vodstva, saj resnično omogoča dobre pogoje za generacijo, ki prihaja na trg dela.

 

Alma Muratović

“To, kar počneš ob 5:00, pove več kot tvoj življenjepis

Usedem se za mizo in odložim skodelico kave. Med pretegovanjem zaspane hrbtenice malce zazeham, nato pa se lotim dela. Ura je 5:20 in jaz imam v glavi že na stotine podatkov, ki jih skušam umestiti v mrežo obveznosti tekočega dne. Med pripravljanjem zajtrka izpopolnjujem svoj Google koledar, vklopim likalnik in na hitro preletim e-pošto.

Kmalu mi zazvoni telefon.

“Alma živijo, a sem te zbudil? Oprosti, ampak a bi lahko vskočila za par ur?”

Ponovno spremenim Google koledar… Zgrabim še knjige, ki jih moram vrniti v knjižnico in popolnoma natovorjena na vhodu zastanem in se sezujem. Izklopim likalnik in se ponovno obujem. Zaspano hropenje avtomobila se prebudi v jasen zvok motorja šele na službenem parkirišču, ko dobim ošpice ob bočnem parkiranju. Avto cel, jaz cela. Parkirana.

“Dober dan, kako smo kaj?”

Prejmem neodobravajoče odkimavanje in zavijanje z očmi. V zadregi s pogledom oplazim uro.

6:40

 S potuhnjeno glavo kot v vrtcu med spalnimi uricami na prstih odidem do pisalne mize. Odložim prtljago in sedem za mizo. Potopim se v delo in zaspana tišina v pisarni me ovije v prijeten mir. Kmalu zavibrira telefon.

“Alma, oprosti, ker motim. Mi lahko prosim prevedeš ta tekst do jutri? Plačam.” Ponovno spremenim Google koledar. Po 15 minutah strmenja v barvno shemo terminov, sestankov in obveznosti v koledarju, me prične grabiti tiha panika. Prestavim v višjo prestavo in nekoliko zamaknem “mentalno jutro” pisarne in se kratko malo vržem med volkove.

“Živjo, Maja, bi mi lahko posredovala tisto poročilo, o katerem sva govorili včeraj?”

Ugriznem se v ustnico in zadušim smeh. Zasanjane oči, ki plavajo vsaka v svojo stran se le stežka uperita vame. Mine celih 30 sekund in naposled le prikima.

Delo steče in ko odkljukam vse “taske”, se poslovim od pridnih čebelic in odidem do avtomobila. Med iskanjem ključev me zmoti vibriranje telefona.

“Alma, živjo. Bi šla na kavo čez 20min?”

Stremim v telefon in brezizrazno copy-pastam sporočilo, ki je bilo poslano že najmanj 30x.

“Joj oprosti, danes se mi je spet zavleklo v službi, pa še nekaj je prišlo vmes in moram še na drugo lokacijo vskočit. Lahko prestavimo?”

 Globoko v sebi se zahvalim vesolju za neizmerno vztrajnost in razumevanje prijateljev. Velikokrat se namreč srečam z ljudmi, ki ne razumejo moje težnje po vključitvi in uveljavljanju delovnega potenciala na delovnem trgu. V času medgeneracijskega trka milenijcev s starejšimi generacijami to zahteva veliko več dela in časa, saj med nami zevajo prepadi osebnostnih razlik.

Osebno menim, da smo generacija Y ena izmed generacij, ki se sooča z največjimi težavami pri iskanju in ohranjanju delovnega mesta, saj prihaja do velikih odstopanj pri pričakovanjih tako delodajalca kot nas – svežega blaga na trgu. Kot vsaka generacija do sedaj se seveda sprva soočamo z izjemno konkurenčnostjo in nenehnim spreminjanjem trga. Ker pa smo se že med odraščanjem priučili fleksibilnosti, imamo tudi določene prednosti, ki jih potrebujemo za obstoj na trgu.

Prav tako smo tudi izredno iznajdljiva, kreativna in kompetenčno bogata generacija, ki se na delovnem mestu rada osebnostno izrazi in razvija. Velikokrat nas zaradi naše želje po nenehni rasti in razvoju kmalu označijo za domišljave, saj je za generacijo Y značilno tudi pogosto menjavanje služb, kar se zgodi predvsem zaradi neugodnega delovnega mesta, ki nas z nezmožnostjo napredovanja vodi v utesnjenost.

Občutek imam, da nas trg sprejema z določenim odporom, saj veljamo tudi za svojeglavo, leno in izbirčno generacijo, ki spreminja standarde komunikacije in odnosov v delovnem okolju.

Delodajalci velikokrat naletijo na težave, saj ne vedo kakšnega pristopa bi se poslužili za integriranje milenijca v funkcionalno mrežo delovnega okolja.

Tu nastopi problem, saj se mnogi milenijci soočamo z nepotrebnimi predsodki in vodstvom, ki nas neustrezno umešča v raznorazne osebnostne okvirje. Sama sem pričela z delom že pri petnajstih letih in si pravzaprav ne predstavljam življenja brez dela. Včasih celo pretiravam in si poleg študija in jutranje službe, najdem še dodatno delo. Nenehno sem v pogonu, saj opažam, da imam ogromno znanja, ki ga lahko izkoristim na različnih področjih trga dela.

Glede na to, da spoznavam, da je za milenijca izredno pomembno, da si v študijskih letih nabere čim več izkušenj iz raznolikih področij, se po petih letih ustaljenega dela v istem podjetju zdaj ponovno osredotočam na nadgradnjo skeleta lastnih kompetenc, ki bodo v prihodnosti služile kot izredno dobrodošla dodana vrednost.

Zato včasih razočarano zavzdihnem, ko nam očitajo lenost, neodločnost in nepremišljenost, saj mi je kot posameznici zelo težko razbiti tak stereotip o lastni generaciji in delodajalca prepričati v funkcionalnost najinega bodočega poslovnega razmerja.

Razumem, da delodajalci niso navajeni na mlade ljudi, ki opravljajo študijske obveznosti ter par služb hkrati. Večkrat slišim, da se preveč ženem in da premalo spim. To le privablja nasmešek na moj obraz, ker se skozi mojo vnemo in predanost vidi moja želja po uspehu in kot večkrat rečem: “To, kar počneš ob 5:00, pove več kot tvoj življenjepis.” Jaz ne spim.

 

Alma Muratović

Analiza kompetenc in potencialov – eden ključnih in prvih korakov pri razvoju zaposlenih

Ključne razlike med 360 stopinjsko oceno in ocenjevalnim/razvojnim centrom?

Analiza kompetenc in potencialov zaposlenih je eden ključnih gradnikov pri uspešnem in usmerjenem razvoju kadrov. Naj gre za razvoj vodij v podjetju, razvoj ključnih kadrov, postavljanje nasledstev ali pa oblikovanje programa talentov, je predno začnemo z razvojnimi aktivnostmi, ključnega pomena to, da vemo, kje posameznik potrebuje razvoj in katera so tista področja, kjer izraža največ potenciala za preboj ter uspešno delo.

 

Za analizo kompetenc in potencialov v praksi lahko uporabljamo različne metode:

 • od strukturiranih intervjujev
 • psiholoških testiranj,
 • samo-ocen in ocen drugih, simulacij in še bi jih lahko naštevali.

 

360 stopinjska ocena in ocenjevalni/razvojni center

Pogosto uporabljana metoda v podjetjih je 360 stopinjska ocena, kjer posameznik poda samo-ocene kompetenc in vedenja, hkrati pa pridobi tudi ocene vodje in sodelavcev. Učinkovita metoda za oceno kompetenc in potencialov je tudi metoda ocenjevalnega/razvojnega centra, kjer s pomočjo različnih nalog in simulacij ter objektivnih opazovalcev pridobimo informacije o posameznikovem vedenju v različnih situacijah ter posledično o njegovih kompetencah. Izbira prave metode za analizo kompetenc in potencialov predstavlja osnovo za uspešen razvoj kadrov.

Če primerjamo obe izpostavljeni metodi, hitro ugotovimo, da vsaka s seboj prinaša določene prednosti in seveda tudi pomanjkljivosti oziroma rizike. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili nekaj ključnih vidikov vsake izmed metod in izpostavili, kdaj se je za posamezno metodo dobro odločiti.

 

Analiza kompetenc po metodi 360 stopinj – prednosti in slabosti

Pri analizi kompetenc po metodi 360 stopinj, posameznikove kompetence ocenjujemo z različnih vidikov (samo-ocena, ocena vodje, ocena sodelavcev), ocena pa poteka na podlagi realnih vsakodnevnih situacij v poslovnem okolju.

Pri uporabi metode 360 stopinj in interpretaciji ocen moramo biti pozorni na več vidikov:

 • Podane ocene temeljijo na subjektivnih ocenah pristranskih ocenjevalcev. Vemo, da na ocene posameznikov vplivajo številne pristranskosti. Sebe pogosto vrednotimo bolj pozitivno kot nas ocenjujejo drugi, sebi podobne posameznike pa na primer ocenjujemo z višjimi ocenami kot tiste, ki se od nas bolj razlikujejo.
 • Pridobljene ocene kompetenc lahko primerjamo v času in opazujemo razvoj posameznika na teh področjih. Po drugi strani pa ocene kompetenc različnih zaposlenih težko primerjamo med seboj. Vsak namreč posameznik deluje v drugačnem kontekstu in okolju in zato se nam hitro zgodi, da med seboj primerjamo jabolka in hruške. Hkrati na posamezne ocene vplivajo različne napake merjenja. Trije različni vodje bodo lahko enega zaposlenega ocenili na tri različne načine, saj bo vsak izhajal iz svojega pogleda in načina vrednotenja.
 • Ocenjevanje posameznikov je navadno občutljiva tematika, tudi če gre za namen razvoja in ne vrednotenja uspešnosti pri delu. Ravno zaradi tega je izrednega pomena za uspešno uporabo metode, da ima podjetje oblikovano kulturo, kjer je je povratna informacija reden del vsakdanjika in jo zaposleni tudi pozitivno sprejemajo. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da bomo soočeni z izkrivljenimi ocenam, saj se bodo posamezniki izogibali podajanju realnih ocen.

Metoda 360 stopinj je navadno dobra izbira, ko želimo kontinuirano oceno kompetenc (npr. letno), ki jih zaposleni pri izkazuje pri svojem delu. Ocenjujemo namreč vedenje iz preteklosti, pogosto v zadnjem letu oz. zadnjih nekaj mesecih.

Pri tem vedenje ocenjujemo retrogradno (za nazaj) kar pomeni, da lahko ocenjujemo tiste kompetence, ki se nanašajo na situacije, ki jih je zaposleni že doživel. Čim ocenjujemo vedenje zaposlenega, ki ga nismo zares imeli priložnosti opazovati, so naše ocene prej predvidevanja in špekulacije kot pa ocene s trdno podlago.

 

Ravno zaradi tega z metodo 360 stopinj ne moremo vrednotiti potenciala posameznika, temveč lahko opazujemo zgolj trenutno izraženost kompetenc, ki jih kaže pri svojem delu.

Na tem mestu nam pride zelo prav metoda ocenjevalnega centra, saj nam omogoča ravno to – da s pomočjo različnih simulacij, timskih vaj, študij primerov, psihološkega testiranja, razgovorov in drugih nalog, opazujemo kompetence posameznika v situacijah, ki so mu lahko tudi manj poznane.

 

Kakšna je ključna dodana vrednost ocenjevalnega centra?

S pomočjo ocenjevalnega centra lahko simuliramo situacije s katerimi se zaposleni danes (še) ne srečuje v vsakodnevnem delu – npr. vodenje, razvoj zaposlenih, pogajanja, reševanje konfliktov s strankami, itd. S pomočjo tovrstnih simuliranih nalog lahko preverimo potenciale in močna področja, ki jih posameznik že danes izraža, pa na delovnem mestu zaradi njegove vloge morda ne pridejo do izraza. Hkrati pa nam informacije na podlagi psiholoških testiranj, ki jih praviloma vključimo v razvojni ocenjevalni center, podajo sliko o tem, kakšni so še ostali potenciali, ki jih zaposleni danes še ne izkazuje, pa bi jih z ustreznim razvojem v prihodnosti lahko dosegel.

Ocenjevalni center vključuje objektivne opazovalce, ki so izurjeni za opazovanje vedenja in čimbolj objektivno oceno kompetenc. Na ta način se lažje izognemo pristranskim ocenam in morebitnim napakam merjenja. Ker ocenjevalni center poteka na standardiziran način, ki je za vse posameznike enak, so ocene različnih zaposlenih med seboj tudi lažje primerljive.

Zaradi možnosti ocenjevanja potenciala zaposlenih in primerjave teh ocen med seboj, je ocenjevalni center navadno pogosta izbira podjetij, ko postavljajo sisteme nasledstev, načrtujejo interna napredovanja ali oblikujejo različne programe talentov. Ta metoda nam namreč ponudi vpogled v trenutno stanje kompetenc in potencial za razvoj, kar je odlična osnova za oblikovanje individualnih razvojnih načrtov za zaposlene.

 

Seveda je tudi pri uporabi metode ocenjevalnega centra potrebno biti pozoren na več vidikov.

 • V prvi vrsti je za uspešen ocenjevalni center ključnega pomena kvaliteta izvedbe, ki se kaže v standardiziranih nalogah, izkušeni in dovolj veliki ekipi opazovalcev ter ustrezni predpripravi.
 • Zelo pomemben vidik v pripravi je interna komunikacija z zaposlenimi, kjer je jasno predstavljen namen izvedbe ocenjevalnega centra. Pomembno je, da zaposleni dobijo jasne informacije o tem kako bo ocenjevalni center potekal, čemu je namenjen, kakšne aktivnosti mu bodo sledile in podobno.
 • Poleg priprave je velikega pomena tudi povratna informacija, ki sledi izvedenemu ocenjevalnemu centru. Ta naj bo izvedena čimprej, dokler je spomin na aktivnosti še svež in lahko tako dosežemo večji učinek učenja.

 

In še pomemben poudarek – Pri uporabi obeh metod je v ospredju razvoj zaposlenih.

Naj se ne uporabljata kot podlaga za nagrajevanje in bonitete zaposlenih. V primeru, da ocene kompetenc povežemo z denarno stimulacijo, bomo namreč pogosto hitro opazili izkrivljanje ocen in netočne informacije. To je vidno zlasti pri uporabi metodi 360 stopinj, kjer so v takem primeru ocene kompetenc pogosto precenjene. To izniči razvojni učinek, ki ga lahko ima uporaba metode, saj ne dobimo točnih informacij in ne vemo, kam usmerjati razvojne aktivnosti pri posameznikih.

 

Petra Novak, psihologinja in vodja razvojnih projektov

Sproščeno delovno okolje – kako ga doseči?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutro. Beseda, ob kateri marsikdo pomisli na zamujanje, hitenje in splošno trenutno nezadovoljstvo. Spet drugi v jutrih vidijo čas za tišino, skodelico kave in branje najljubšega časopisa.

Zjutraj ob prihodu v naše pisarniške prostore največkrat opazim drugo možnost, ki se kaže v drobnih malenkostih. Sodelovka si umirjeno pripravlja metin čaj, druga v kotičkih omare išče jutranji piškot, sodelavec pa ob prihodu v pisarno potihem mrma pesem, se počasi usede za pisalno mizo in reče »Kakšne glasbene želje imamo pa danes?«

Je sproščenost na delovnem mestu sploh mogoča?

Sproščeno delovno okolje igra v našem vsakdanu veliko večjo vlogo, kot bi si sprva mislili. Zadovoljni in produktivni zaposleni, zmanjšan stres, večja motiviranost in spodbujanje kreativnosti so le eni izmed pomembnih prednosti. Načinov za doseganje sproščenega delovnega okolja je veliko, pomembno pa je, da te spremembe vnašamo skladno z željami zaposlenih in vrednotami podjetja. Tudi v Competu se poslužujemo nekaterih prijemov sproščenega delovnega mesta:

 • Fleksibilnost

Energija, ki jo zaposleni prinese na delovno mesto, je mnogokrat pomembnejša od števila ur, ki jih preživi za pisalno mizo. Fleksibilnost delovnega časa je postala eden pomembnejših faktorjev pri izbiri delovnega mesta, saj zaposlenim omogoča boljše usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. Rezultati takšnega načina poslovanja se kažejo v večji produktivnosti zaposlenih in manjši napetosti med opravljanjem dela. Ob tem je pomembna tudi možnost dela od doma, katerega ena izmed pozitivnih posledic je naprimer izogib prometni gneči in posledični izgubi časa.

 

 • Odprta komunikacija

Transparentna in odprta komunikacija zaposlenim vzbuja občutek, da je njihovo mnenje pomembno. Zaposleni čutijo, da njihov prispevek vpliva na odločitve in strategije v podjetju. Odprta komunikacija poleg tega vzbuja občutek skupinskega sodelovanja. Zaposleni se ne počuti zgolj kot posameznik, ki služi individualnemu poslanstvu, temveč kot del skupine, ki lahko dosega večje in udarnejše rezultate, ki presegajo delo enega samega človeka.

 

 • Prijetni delovni prostori

Ko pomislimo na službo, ponavadi ne razmišljamo o zabavi in sprostitvi, vseeno pa vedno več podjetij investira določene finančne vložke v preureditev prostorov, namenjenih za sprostitev. Te investicije so lahko manjše, kot se na prvi pogled zazdi. Že zgolj udoben fotelj, nekaj cvetočih rastlin, dovolj dnevne svetloba in prijetna glasba so lahko odlični faktorji za zmanjšanje stresa v pisarniških prostorih. Vse to pa vodi v manjše tveganje za izgorelost in zdravstvene težave, konflikte med sodelavci in nezmožnost osredotočenosti na delo.

 

 

Sproščeno, a ne sprostitveno delovno okolje

Zgolj upoštevanje naštetega seveda še ne pomeni, da nam stres ne pride do živega. Sem ter tja se tudi mi srečamo z marsikatero neljubo situacijo, ki je v hitrem tempu poslovnega življenja povsem pričakovana. Vendar pa je še posebaj v takšnih situacijah pomembno, da se zaposleni v svojem delovnem času počutijo motivirane, cenjene in pomembne. Sproščeno delovno okolje k temu pripomore, v kolikor ga spremlja dobro mentoriranje, medsebojno zaupanje, pripadnost delu in sledenje skupnim ciljem podjetja.

 

Neža Gerden, raziskovalka

Competo d.o.o.

Je tvoj talent v dobrih rokah?

Kaj je »headhunting« agencija? Kaj počnejo »lovci na glave«? Zakaj bi sodeloval z njimi – ni to slabo zate?

Če želiš svoj talent kar najbolje izkoristiti in na trgu dela najti službo, kjer se boš (poleg poštenega zaslužka) tudi dobro počutil in kjer bo tvoj prispevek cenjen ter bo v timu nastala dobra »kemija«, je sodelovanje s headhunting agencijo pametna odločitev. Zakaj? Iskanje in skrb za talente je nekaj, s čimer se Competovci ukvarjamo vsak dan, zato smo lahko neprecenljivi posredniki pri vzpostavljanju zmagovalnih povezav med kandidati in podjetji.

 

 

HEADHUNTING AGENCIJA: KAJ? KAKO?

Pri Competu smo posebni predvsem zaradi svojega načina iskanja in izbire kandidatov. K temu namreč pristopamo AKTIVNO, kar pomeni, da naredimo podrobno raziskavo ter prepoznamo in kontaktiramo ljudi, ki bi bili za delovno mesto najbolj primerni. Pri tem se ne omejimo le na tiste, ki iščejo zaposlitev, temveč kontaktiramo tudi že zaposlene, ki (morda) razmišljajo o novih izzivih. Cilj Competa torej ni zgolj zapolniti prazna delovna mesta, temveč najti najboljše kandidate, ki se bodo z novim delodajalcem ujeli tako poslovno, kot tudi osebnostno.

 

ZAKAJ SODELOVATI Z LOVCI NA TALENTE?

 • V Competu imamo veliko več in veliko bolj podrobne informacije o dogajanju na trgu dela, kot jih lahko ima posameznik.
 • Zaradi vsakdanjega stika s kandidati in podjetji, ki bolj ali manj aktivno zaposlujejo, imamo veliko boljši pregled nad odprtimi priložnostmi – tudi nad tistimi, ki niso nikoli oglaševane na spletu ali drugače.
 • Z ljudmi, ki iščejo nove priložnosti, se srečujemo vsak dan: pregledamo na stotine življenjepisov, razmišljamo o najboljših povezavah med podjetij in posamezniki ter opravimo številne razgovore.

Naše delo je opravljeno dobro, ko kandidat uživa v novi službi, podjetje pa je navdušeno nad novim talentom, ki bo soustvarjal njihovo prihodnost. Povedano na kratko: Competo je lahko dragocen partner na tvoji karierni poti.

 

 

KAKO VZPOSTAVITI STIK?

Kot veliko naše vsakdanje komunikacije se je tudi prvi »živijo« v komunikaciji Competom preselil na digitalne platforme. To pomeni, da je prvi korak pri vzpostavljanju stika z nami posredovanje življenjepisa in kontaktnih podatkov preko našega spletnega portala. S pomočjo svojega uporabniškega računa, ki ga pri tem ustvariš, se lahko enostavno prijaviš na zate zanimivo razpisano delovno mesto, nam pa s tem omogočiš, da te na podlagi tvojih izkušenj in znanj »ulovimo«, ko na trgu zaznamo zanimivo priložnost.

Če čutiš, da je čas, da svoj talent pustiš ujeti Competo »lovcu na glave«, se nam predstavi na: www.competo.jobs 

 

Vir fotografij: www.linkedin.com http://techsheer.com/