Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Znate upravljati s svojim šefom?

Laura Smrekar

Partner, direktorica komuniciranja

Vsi si želimo imeti idealnega nadrejenega, ki bi nam bil v pomoč, podporo, ki bi deloval kot motivator in hkrati vodja v pravem pomenu besede. Vedno pa žal nimamo take sreče.
V naši karieri lahko naletimo tudi na nesposobne oz manj sposobne nadrejene, s katerimi pač moramo prav tako vzpostaviti določen odnos. Bolj ko bomo pri tem uspešni, lažje bomo delali, dosegali boljše rezultate in si ustvarili boljše pogoje za naše napredovanje. Dejstvo je, da si nadrejenih ne moremo izbirati sami. Prav tako ne moremo vplivati na njihovo kompetentnost. Kar pa je v naši moči, je, da znamo z njimi maksimalno učinkovito upravljati.

Bodimo diplomatski

Naše zadovoljstvo na delovnem mestu je odvisno tudi od odnosa, ki ga vzpostavimo z našim nadrejenim. Ključno je, da našega šefa podrobno spoznamo; da ugotovimo, kako razmišlja, kaj ga motivira, kaj ga razburi ali celo vrže iz tira in kaj je tisto, kar ga razveseli ter mu prinaša zadovoljstvo. Ugotoviti moramo, kje so njegove prednosti in slabosti. Ko to spoznamo, se je koristno izogibati vseh dejavnikov, ki šefa razburjajo in delati na tistih stvareh, ki mu odgovarjajo oz, ki jih razume. Do nadrejenega naj bi pristopali pozitivno in odgovorno. Ne prinašajmo mu samo probleme, pristopajmo z rešitvami in odgovori. Le v kolikor po določenem času vloženega truda resnično ugotovimo, da to enostavno ni možno, je čas, da zamenjamo delovno okolje.

Pomembno je tudi, da si negativnih opazk in dejanj s strani nadrejenega nikoli ne vzamemo preveč k srcu. Učinkoviti posamezniki znajo namreč upravljati tako s svojimi podrejenimi kakor tudi svojimi nadrejenimi. Če želimo enkrat stopiti še stopničko ali dve višje, se je modro naučiti tudi učinkovito upravljati s svojim šefom. Še bolje-naj vam to postane izziv. In kot je poudaril Peter Druckler v svoji knjigi The Practice of Management “Vašega šefa ne rabite ne občudovati ne sovražiti. Morate pa se naučiti z njim ustrezno upravljati in sicer na način, da postane vaš vir za doseganje tako kariernih kakor tudi osebnih uspehov«.

L.S.

Ostali članki

Gostujoči blog: Kako je delati z milenijci?

15.10.2018
Zato spoznajte svoje mlade zaposlene, en ni enak drugemu. Navsezadnje vas morda celo preseneti, da ste si bolj podobni kot...

Skoraj polovica milenijcev se čuti dovolj kompetentne za vodenje starejše generacije

15.10.2018
Izsledki ankete na temo sodelovanja s starejšo populacijo so pokazali, da velika večina vprašanih (88,1 %) zelo dobro sodeluje s starejšo...

Prihodnost medgeneracijskega sodelovanja

08.10.2018
Pred dobrim desetletjem je na trg delavne sile pričela vstopati nova generacija – milenijci. In starejša generacija je takrat pričela z dolgim...