Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kompetenčni modeli

Izdelava kompetenčnega modela, ki je prilagojen specifičnim potrebam in delu podjetja, prispeva k sistematičnemu in učinkovitemu delu z zaposlenimi – vse od selekcije ustreznih kandidatov, merjenja kompetenc in sistematičnega razvijanja zaposlenih. Kompetenčni model se oblikuje na vsaj dveh 8-urnih delavnicah, kjer skupaj z vodstvenim in strokovnim kadrom podjetja določimo pomembne dejavnike uspešnosti in ključne kompetence za posamezna delovna mesta. Za nabor vseh kompetenc se opredeli opise in vedenja z namenom, da zaposleni kompetence lažje zasledujejo v praksi.

Kompetenčni model služi kot izhodišče za izvedbo 360 ocenjevanja kompetenc. Ocena kompetenc posameznega zaposlenega je lahko sestavljena iz samoocene, ocene sodelavcev, vodij, njegovega tima, itd. Pri tem se uporabi klasično ali spletno ocenjevanje, kjer zagotovimo ustrezno varovanje osebnih podatkov in po potrebi omogočimo tudi anonimnost ocenjevalcev. Sledi priprava poročila o rezultatih ocenjevanja kompetenc, na podlagi katerega se načrtuje nadaljnje razvojne aktivnosti.

Za naročnike izdelamo tudi priročnik o uporabi kompetenčnih modelov, s pomočjo katerega kompetenčni model vpeljejo in aktivno uporabljajo pri delu z zaposlenimi. Prav tako lahko oblikujemo personalizirane kompetenčne kartice za uporabo na selekcijskih ali letnih razgovorih. Slednje vsebujejo opis kompetence, opredeljena vedenja, vedenjska vprašanja za ocenjevanje prisotnosti vedenj in naloge za spodbujanje zaposlenih, da razvijajo/nadgrajujejo izbrana vedenja.