Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Meritve organizacijske klime

Organizacijska klima podjetja v veliki meri odraža, kako zadovoljni so zaposleni z različnimi vidiki delovnega okolja. Zadovoljni zaposleni pa so tisti, ki bolj učinkovito delajo, so inovativni in pomembno prispevajo k uspehu podjetja.

Za namen meritve organizacijske klime smo na podlagi dolgoletnih izkušenj in smernic za izdelavo kakovostnih merskih pripomočkov izdelali strokovni psihološki Vprašalnik zadovoljstva z delom. Slednji omogoča pridobiti informacije o tem, kako zaposleni doživljajo svoje delo, podjetje in odnose v podjetju skozi 5 ključnih dimenzij oz. skupin temeljnih potreb (preživetje, pripadnost, moč, svoboda in zabava). Izpolnjevanje vprašalnikov lahko poteka na klasičen način ali preko spletnega vprašalnika. Pri tem zagotavljamo ustrezno varovanje osebnih podatkov in na željo naročnika omogočimo anonimnost ocenjevalcev (zaposlenih).

Po izvedbi ocenjevanja pripravimo poročilo o rezultatih meritev in podamo okvirne predloge ukrepov. Poročilo vodstvu predstavimo na krajši delavnici. Udeleženci se spoznajo s pomenom pozitivne organizacijske klime za dobro počutje in učinkovitost zaposlenih. Tekom diskusije lahko delijo svoje razumevanje trenutnega stanja v podjetju in z našo pomočjo oblikujejo predloge ukrepov, ki na podjetju prilagojen način izboljšajo določene kazalnike organizacijske klime.