Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Delavnice in predavanja

Delavnice in predavanja s področij (samo)motivacije,sodelovanja, timskega dela, komunikacije, povratne informacije, učinkovitega vodenja in mnoge druge so odlično orodje za učenje in motivacijo. Naša bogata baza znanja z različnih področij je osnova za pripravo vedno novih aktualnih vsebin. Izvedbo predavanj in delavnic vedno prilagajamo ciljni publiki, situaciji in ciljem – tako z vidika načina izvedbe kot izbrane tematike.

Zakaj delavnica, zakaj predavanje in kakšna je razlika?

Predavanja in delavnice omogočajo, da se udeleženci na interaktiven način spoznajo z uporabnimi tematikami s področja psihologije in teorije izbire. Tako delavnice kot predavanja so usmerjena k boljši pripravljenosti na spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju.

Glavna razlika med predavanjem in delavnico je v tem, da je delavnica namenjena manjšemu številu ljudi in jih spodbuja k aktivnemu opravljanju praktičnih nalog (npr. skupinske diskusije, individualna refleksija, igre vlog,…). Predavanje je namenjeno večji skupini.

Delavnice za razvoj kompetenc

…so najbolj pogosta oblika delavnic, kjer udeleženci z našo pomočjo trenirajo izbrano kompetenco (npr. ciljno vodenje, čustveno inteligenco, komunikacijske spretnosti, idr.). Na začetku udeleženci osmislijo trening kompetenc ter spoznajo svoj temeljni potencial za razvoj učinkovitih vedenj. Na delavnici nato raziskujemo, kako razumemo izbrano kompetenco in s katerimi vedenji jo lahko zasledujemo na delovnem mestu ter v zasebnem življenju. Delavnice vključujejo tudi praktične naloge, skozi katere udeleženci oblikujejo strategije, jih preizkusijo v praksi in dobijo smernice, kako se lahko še izboljšajo.

Delavnice za prenos vrednot v prakso

…so namenjene posameznikom, ki si želijo (organizacijske in/ali osebne) vrednote prenesti v prakso. S pomočjo delavnice vrednote opredelimo s konkretnimi vedenji, ki jih lahko zaposleni zasledujejo pri svojem delu, ter raziskujemo načine, kako jih lahko k temu dodatno spodbujamo. Tako se izognemo temu, da bi organizacijske vrednote ostale zgolj napisane na spletni strani in v dokumentih.

Teme delavnic in predavanj

Nabor najbolj priljubljenih tematik, ki smo jih do sedaj izvajali v obliki delavnic in predavanj, zajema spodnja področja. Vse vsebine sproti oblikujemo in nadgrajujemo.

 • (Samo)motivacija, osebna odgovornost
 • sodelovanje, timsko delo
 • učinkovito vodenje, ciljno vodenje, situacijsko vodenje, delegiranje
 • upravljanje sprememb, upravljanje kriznih situacij
 • učinkovita komunikacija, povratne informacije, vodenje razgovorov, reševanje konfliktov
 • organizacijska kultura in klima
 • stres in upravljanje osebne energije
 • pozitivna psihologija, optimizem
 • medgeneracijsko sodelovanje
 • učinkovito vodenje letnih pogovorov
 • karierni razvoj, razvoj kadrov, osebnostna rast
 • čustvena inteligenca …

Kakšne so koristi delavnic in predavanj?

 • Motivacija zaposlenih in prenos napisanih kompetenc/vrednot v prakso.
 • Razvoj kompetenc in posledično večja učinkovitost ter zadovoljstvo pri delu.
 • Trening konkretnih vedenj, ki prispevajo k razvoju kompetenc, potrebnih za profesionalno napredovanje zaposlenih.
 • Izogibanje pastem “cone udobja” – zaposlene spodbudimo k proaktivnemu treningu in napredku.
 • Razumevanje pomena prevzemanja osebne odgovornosti.
 • Spoznavanje tehnik za  aktivno vplivanje na lastno počutje in uspešnost pri delu.