Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

HR Hekaton

Competo HR hekaton je enodnevni dogodek, ki lahko predstavlja bodisi prvi korak k inoviranju HR praks in procesov, lahko pa služi kot »prevetritev« in vir novih idej za že obstoječe inovativne HR projekte.

HR hekaton je metoda inoviranja HR praks in procesov, pri kateri sodelujejo talenti različnih podjetij, različnih generacij, z različnimi znanji in izkušnjami. Cilj Competo HR hekatona je na enodnevnem intenzivnem dogodku poiskati čim več inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se bodo podjetja srečevala pri kadrovanju v prihodnosti.

Competo HR hekaton je namenjen podjetjem, ki želijo narediti prvi korak k inoviranju HR praks in procesov ali prevetriti obstoječe inovativne HR projekte.

Ali se ideje s hekatona tudi zares uresničijo?

Udeležba na Competo HR hekatonu je le prvi korak proti drugačnemu in bolj vključujočemu načina kadrovskega dela. Za implementacijo je potrebna dodatna energija, ki pa jo hitro zberemo, če vemo, da imamo za seboj celotno FOW skupnost, ki je vedno pripravljena pomagati in podpreti pri uresničevanju idej s hekatona.

Katere ideje so se že uresničile (ali pa so na poti tja)?

 • Talent Cloud – projekt medpodjetniške izmenjave in učenja
 • „GASkupaj naprej“ – platforma za podporo integraciji različnih organizacijskih kultur
 • „Agile Idea Lab“ – koncept prehoda iz tradicionalnega projektnega dela v agilno delo
 • Interni hekaton – Big Bang
 • “Working buddy” – za hitrejše uvajanje novo zaposlenih,
 • “Digital officer” – računalniško opismenjevanje
 • “Idea channel” – uvedba kvartalnega zbiranja novih kreativnih idej

competo hr hekaton

INTERNI HR HEKATON

HR hekaton je metoda inoviranja HR praks in procesov, pri kateri sodelujejo talenti iz različnih oddelkov, različnih generacij, z različnimi znanji in izkušnjami.

Cilj HR hekatona je poiskati čim več inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se bodo podjetja srečevala pri kadrovanju v prihodnosti. Namenjen podjetjem, ki želijo narediti prvi korak k inoviranju HR praks in procesov, prevetriti obstoječe inovativne HR projekte in ki želijo naučiti in spodbuditi svoje zaposlene h kreativnemu razmišljanju.

Dober hekaton uspe, če so udeleženci kreativni, sodelovalni, polni energije, verjamejo v proces in  želijo uspeti ter imajo priložnost izražanja v spodbudnem okolju.

Kdaj je čas za interni HR hekaton?

 • ko želite jasno in sistematično definirati ključne kadrovske izzive,
 • ko se želite naučiti učinkovitega razmišljanja in »brainstorminga« na realnih primerih,
 • ko potrebujete pogled na izzive »od zunaj« – na hekatonu sodelujejo tudi sodelavci iz drugih oddelkov, ne samo HR,
 • ko standardne rešitve niso dovolj in potrebujete »out-of-the-box« ideje, ki jih v zaprtem okolju zaradi izkušenj in rutine obstoječ tim sam ne bi generiral,
 • ko želite opolnomočiti sodelavce iz različnih oddelkov za ambasadorje boljše prihodnosti dela,
 • ko želite zaposlene spodbuditi h kreativnosti in olajšati proces soočanja s spremembami,
 • ko potrebujete dodatno motivacijo za spremembe: zaradi dinamične narave in pozitivne klime HR hekaton služi kot močno motivacijsko orodje.

Oblika dela: interni hekaton poteka v manjših skupinah in lahko traja 1 – 2 dneva. Udeležence skozi proces vodita vodja in moderator hekatona.

Kaj podjetje pridobi s sodelovanjem na Competo HR hekatonu?

 • Podporo pri definiranju ključnih prihajajočih kadrovskih izzivov,
 • zunanji neobremenjen pogled na izzive v prihodnosti dela,
 • ideje za rešitve teh izzivov, ki jih oblikuje raznolika skupina kreativnih posameznikov (različne generacije, različne industrije, znanja, izkušnje),
 • kreativne ideje, ki jih v internem okolju zaradi izkušenj in rutine podjetje samo ne bi generiralo,
 • s sodelovanjem podjetje skupino svojih zaposlenih iz različnih oddelkov opolnomoči za „ambasadorje boljše prihodnosti dela,“
 • kot delodajalec inovativnim posameznikom omogočite kreativnost v demokratičnem prostoru,
 • zaposlenim omogočite povezovanje z vrstniki iz drugih podjetij, kar služi kot močno motivacijsko orodje,
 • postanete član skupnosti „Future of Work“, ki je namenjena deljenju dobrih praksi, spoznavanju trendov iz tujine in podpori pri implementaciji HR inovacij.