Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

HR Hekaton

Competo HR hekaton je enodnevni dogodek, ki lahko predstavlja bodisi prvi korak k inoviranju HR praks in procesov, lahko pa služi kot »prevetritev« in vir novih idej za že obstoječe inovativne HR projekte. HR hekaton je metoda inoviranja HR praks in procesov, pri kateri sodelujejo talenti različnih podjetij, različnih generacij, z različnimi znanji in izkušnjami. Cilj Competo HR hekatona je na enodnevnem intenzivnem dogodku poiskati čim več inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se bodo podjetja srečevala pri kadrovanju v prihodnosti.

Competo HR hekaton je namenjen podjetjem, ki želijo narediti prvi korak k inoviranju HR praks in procesov ali prevetriti obstoječe inovativne HR projekte.

Kaj podjetje pridobi s sodelovanjem na Competo HR hekatonu?

 1. Podporo pri definiranju ključnih prihajajočih kadrovskih izzivov,
 2. zunanji neobremenjen pogled na izzive v prihodnosti dela,
 3. ideje za rešitve teh izzivov, ki jih oblikuje raznolika skupina kreativnih posameznikov (različne generacije, različne industrije, znanja, izkušnje),
 4. kreativne ideje, ki jih v internem okolju zaradi izkušenj in rutine podjetje samo ne bi generiralo,
 5. s sodelovanjem podjetje skupino svojih zaposlenih iz različnih oddelkov opolnomoči za „ambasadorje boljše prihodnosti dela,
 6. kot delodajalec inovativnim posameznikom omogočite kreativnost v demokratičnem prostoru,
 7. zaposlenim omogočite povezovanje z vrstniki iz drugih podjetij, kar služi kot močno motivacijsko orodje,
 8. postanete član skupnosti „Future of Work“, ki je namenjena deljenju dobrih praksi, spoznavanju trendov iz tujine in podpori pri implementaciji HR inovacij.

Ali se ideje s hekatona tudi zares uresničijo?

Udeležba na Competo HR hekatonu je le prvi korak proti drugačnemu in bolj vključujočemu načina kadrovskega dela. Za implementacijo je potrebna dodatna energija, ki pa jo hitro zberemo, če vemo, da imamo za seboj celotno FOW skupnost, ki je vedno pripravljena pomagati in podpreti pri uresničevanju idej s hekatona.

Katere ideje so se že uresničile (ali pa so na poti tja)?

 • “Mood barometer”: merjenje počutja organizacije
 • Izmenjava talentov – projekt medpodjetniške izmenjave in učenja
 • Interni hekaton – Case Study: BIG BANG
 • “Working buddy” za hitrejše uvajanje novo zaposlenih,
 • “Digital officer” – računalniško opismenjevanje kot ena izmed vsebin na spletni učilnici
 • “Idea channel” – uvedba kvartalnega zbiranja novih kreativnih idej

INTERNI HR HEKATON

HR hekaton je metoda inoviranja HR praks in procesov, pri kateri sodelujejo talenti iz različnih oddelkov, različnih generacij, z različnimi znanji in izkušnjami.

Cilj HR hekatona je poiskati čim več inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se bodo podjetja srečevala pri kadrovanju v prihodnosti. Namenjen podjetjem, ki želijo narediti prvi korak k inoviranju HR praks in procesov, prevetriti obstoječe inovativne HR projekte in ki želijo naučiti in spodbuditi svoje zaposlene h kreativnemu razmišljanju.

Dober hekaton uspe, če so udeleženci kreativni, sodelovalni, polni energije, verjamejo v proces in  želijo uspeti ter imajo priložnost izražanja v spodbudnem okolju.

Namen internega HR hekatona:

 • izpeljava vodenega procesa definiranja ključnih kadrovskih izzivov,
 • učenje dobrega razmišljanja in »brainstorminga« na realnih primerih (HR izzivih) – zaradi tega so naučeni koncepti že takoj preneseni v prakso ter kot taki bolj uporabni pri vsakdanjem delu tudi po HR hekatonu,
 • pogled na izzive »od zunaj« – sodelovanje in vhodne informacije iz drugih oddelkov, ne samo HR,
 • zbiranje »out-of-the-box« idej, ki jih v zaprtem okolju zaradi izkušenj in rutine obstoječ tim sam ne bi generiral,
 • opolnomočenje sodelavcev iz različnih oddelkov za „ambasadorje boljše prihodnosti dela,“
 • omogočanje kreativnosti zaposlenih v demokratičnem prostoru,
 • motivacija za spremembe: zaradi dinamične narave in pozitivne klime HR hekaton služi kot močno motivacijsko orodje.

Oblika dela: interni hekaton poteka v manjših skupinah in lahko traja 1 – 2 dneva. Udeležence skozi proces vodita vodja in moderator hekatona.