Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Individualni coaching

Individualni coaching je namenjen razvoju osebnih in poklicnih potencialov posameznika z namenom, da udeleženci razvijejo ustrezno kondicijo, spretnosti za dosego ciljev in izboljšajo nivo kompetenc. Poteka osebno ena na ena (tj. coach in udeleženec), število srečanj pa se določi glede na dogovor z naročnikom.

Na začetku coachinga se s pomočjo psiholoških vprašalnikov in/ali  360˚ocenjevanja kompetenc izračuna kompetenčne vrzeli (tj. med želenim in dejanskim stanjem) ter izdela osebni profil. Na podlagi informacij coach v dogovoru z udeležencem oblikuje cilje in personaliziran načrt treninga za izboljšanje rezultatov.

Coach pomaga pri izbiri tehnik in orodij za doseganje osebnih in poslovnih ciljev ter ustrezen trening razvoja vodstvenih in/ali drugih kompetenc. Poskrbi za ustrezne vaje, nasvete in aktivnosti, ki so usmerjene v razvijanje potrebnih kompetenc za učinkovitost pri delu. Primere črpa iz konkretnih poslovnih in osebnih življenjskih situacij.

Učenje in razvoj posameznega udeleženca poteka preko praktičnih vsakodnevnih izkušenj ob podpori coacha. Coaching od udeležen zahteva aktiven pristop in vztrajnost, da ob lastnih izkušnjah razvije nova učinkovita vedenja za doseganje ciljev.