Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kompetenčni pogovor

Pri izbiri kandidatov smo pogosto pristranski, ne da bi se tega zares zavedali. Bolj kot je selekcijski razgovor strukturiran, lažje se izognemo napakam v ocenjevanju. Kompetenčni razgovor je metoda, ki nudi visoko zanesljivost in objektivnost pri selekciji. Usmerja se na vedenje posameznika v preteklosti, ki je zanesljiv napovednik vedenja v prihodnje.

Na selekcijskem razgovoru si pogosto oblikujemo mnenje že v prvih trenutkih, ko kandidat vstopi skozi vrata. Ta prvi vtis vztraja tudi še kasneje na razgovoru in lahko pomembno vpliva na našo odločitev o primernosti kandidata. Pri ocenjevanju se pristranskosti, ki je pogosta v tovrstnih situacijah, večinoma ne zavedamo.

Po raziskavah sodeč je strukturirani kompetenčni razgovor dvakrat bolj zanesljiv kot nestrukturiran razgovor, ki pa se ga kljub temu najpogosteje poslužujemo. Strukturirano načrtovan kompetenčni razgovor je lahko samostojno orodje, ki nam pomaga izboljšati kakovost izbire v selekcijskem postopku. Pogosto kompetenčni razgovor uporabljamo tudi v kombinaciji s psihološkim testiranjem ali v ocenjevalnih centrih, kjer ga kombiniramo še z drugimi različnimi metodami.