Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Onboarding tima

Izbira prave osebe na izbrano delovno mesto je pogosto šele prvi korak k uspehu. Prvih 90 dni pomembno vpliva na to, ali se novo zaposleni uspešno vključi v delovno okolje, ki ima svojevrstno dinamiko dela in procese. Onboarding tima ponuja novemu članu in obstoječi ekipi podporo za gradnjo uspešnega sodelovanja.

Ustrezno zastavljen program vključevanja zaposlenega na novo delovno mesto in novo delovno okolje ima številne koristi.

 • Delodajalci, ki so v svoje procese uspešno vpeljali onboarding proces, poročajo, da je njihova raven zadržanih novo zaposlenih 86 % . (1)
 • Ena tretjina novo zaposlenih išče nove zaposlitvene priložnosti v prvih šestih mesecih po začetku dela. (2) Izguba zaposlenega, ki se je na delovnem mestu počutil zmedenega, odtujenega in nesamozavestnega, je znak slabo izpeljanega procesa vključevanja zaposlenega na delovno mesto. (3)
 • Učinkovita vključitev zaposlenega na delovno mesto je koristna tako za novo zaposlenega kot tudi organizacijo. Zaposleni pridobi bolj jasno predstavo o svoji vlogi, njegovi rezultati dela so boljši; organizacija pa uspe zadržati večji je odstotek novo zaposlenih, višje je splošno zadovoljstvo z delom.  (4)

Competova storitev onboarding tima združuje principe diagnostike tima, razvoja tima in onboardinga, torej vključevanja novo zaposlenega v delovno okolje. V tem procesu člani tima izpolnijo osebnostne vprašalnike na podlagi katerih analiziramo njihovo dinamiko sodelovanja. Sledijo timske vaje in izbrane aktivnosti, s katerimi podpiramo obstoječe procese v delovni skupini in gradimo skupne norme ter dogovore za prihodnost. Novo zaposleni preko te izkušnje hitro spozna svoj tim ter se uspešno vključi v delovno okolje.

Proces onboarding tima je koristen z različnih vidikov:

 • obstoječi člani delovne ekipe ozavestijo svoj način delovanja;
 • novo zaposleni spozna svojo ožjo skupino sodelavcev in kako se njihovi delovni procesi med seboj povezujejo;
 • prek skupne izkušnje ima novo zaposleni priložnost hitro zgraditi temelje za odnose z drugimi in raziskuje, kakšna je njegova vloga v skupini. Poleg tega lahko med delavnico razvije zaupanje in pozitivne medosebne odnose, ki ga bodo v prvih mesecih na delovnem mestu podpirali v zahtevnih trenutkih;
 • obstoječa skupina skupaj z novim članov (pre)oblikuje skupne dogovore, načine dela in cilje, kar jim pomaga, da v prihodnje učinkoviteje sodelujejo.
 • Aberdeen Group, 2012, Onboarding: the missing link to productivity
 • Keith Ferrazzi, HBR
 • SHRM Fundation (https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/Onboarding%20New%20Employees.pdf)
 • Fang, Duffy in Shaw, 2011, The organizational socialization process: Review and development of a social capital model. Journal of Management, 37(1), 127–152.