Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Online delavnice

Organizacije, ki v središče svojega delovanja postavljajo človeka, se zavedajo, da je razvoj določenih kompetenc v času spremenjenih okoliščin še posebej pomemben.

Zato smo zasnovali tri online delavnice, na katerih bodo vaši zaposleni preko raziskovanja svojih lastnih primerov razvijali kompetence upravljanja sprememb, motivacije in samomotivacije pri delu na daljavo ter stresa in medosebnih odnosov v času samoizolacije.

Delavnica: UPRAVLJANJE SPREMEMB

Ciljna skupina: vodje

Velikost skupine: do 20

Trajanje: 2 pedagoški uri

Cilji:

 • Povečanje učinkovitosti situacijskega vodenja.
 • Povečanje pripravljenosti na spremembe ter izboljšanje učinkovitosti upravljanja s spremembami.
 • Učinkovita prilagodljivost v kritičnih poslovnih situacijah.

Vsebina:

 • Vzpostavljanje pogojev za učinkovito delo.
 • Prilagojenost stila vodenja različnim situacijam pri delu.
 • Zakaj se človek težje prilagaja na spremembe?
 • Kaj potrebujejo zaposleni v času sprememb?
 • Kako do učinkovitega usklajevanja s spremembami?
 • Učinkovito upravljanje kritičnih poslovnih situacij.
 • Učinkovita samo-organizacija.

Učinki:

 • Udeleženci bodo razmišljali o zahtevnejših situacijah pri delu in večjih spremembah – kako se sami nanje prilagajajo ter kako se zaposleni prilagajajo. Razumeli bodo, kaj nam v takšnih situacijah predstavlja izziv ter kako tudi v takih situacijah vzpostavljati pogoje za učinkovito delo. Krepili bodo zavest o pomenu kakovostnih odnosov in komunikacije, zlasti v takih situacijah, ko se ljudje počutijo negotovi, prestrašeni ali jezni.
 • Udeleženci bodo razumeli, zakaj spremembe predstavljajo večji izziv – zakaj se ljudje radi oklepamo poznanega in ustaljenih načinov vedenja. Spoznali bodo, kaj zaposleni potrebujejo v obdobjih sprememb, da bi razvili občutek gotovosti in nove oblike vedenja. Krepili bodo načine, kako spodbuditi zaposlene k učinkovitem usklajevanju s spremembami.
 • Pogovarjali se bodo o tem, katere so kritične poslovne situacije pri njihovem delu in kako prilagoditi način vodenja tovrstnim situacijam. Razumeli bodo, kaj zaposleni potrebujejo od vodje v tovrstnih situacijah, da bi lahko učinkovito nadaljevali delovni proces.

Delavnica: STRES IN MEDOSEBNI ODNOSI V ČASU SAMOIZOLACIJE

Ciljna skupina: vodje in/ali zaposleni

Velikost skupine: do 20

Trajanje: 2 pedagoški uri

Cilji:

 • Povečanje učinkovitosti obvladovanja stresa pri delu.
 • Spodbuda in opora sodelavcem pri spoprijemanju s stresom.
 • Krepitev virov osebne energije.

Vsebina:

 • Iz žrtve v lovca.
 • Kaj je stres?
 • Kako pod stresom deluje moj organizem?
 • Ključne zmote pri razumevanju stresa.
 • Stres kot sestavni del običajnega življenja.
 • Stres in učinkovito zadovoljevanje potreb.
 • Kako lahko pomagam sodelavcem pri obvladovanju stresa?
 • Viri in obnova osebne energije.

Učinki:

 • Udeleženci bodo razumeli, kaj je stres in kakšna je funkcija stresa. Razumeli bodo, zakaj je stres zelo pogost pojav v današnjem svetu in zakaj je dolgoročno doživljanje stresa škodljivo za zdravje.
 • Udeleženci bodo spoznali, kakšna je funkcija čustev in kako lahko upravljajo z njimi. Spoznali bodo koncept osnovnih potreb in njihovo povezavo z zaznanim stresom. V tem kontekstu bodo razumeli, kako lahko upravljajo s stresom in kateri načini omogočajo boljše soočanje s situacijami, ki jih sami zaznavajo kot stresne. Razumeli bodo, kako učinkovito poskrbeti zase s pomočjo obnove zalog osebne energije na telesnem, čustvenem, umskem področju in področju vrednot.
 • Udeleženci bodo spoznali, kako so lahko pri delu drug drugemu v podporo ob stresnih situacijah in obilici dela. Kerpili bodo kakovost odnosov in medsebojno povezanost. Poleg tega bodo za posamezen vir osebne energije trenirali praktične in kratke vaje, kako krepiti ta vir osebne energije v vsakdanu.

Delavnica: MOTIVACIJA IN SAMOMOTIVACIJA PRI DELU NA DALJAVO

Ciljna skupina: vodje in vsi zaposleni

Velikost skupine: do 20

Trajanje: 2 pedagoški uri

Cilji:

 • Povečanje motiviranosti pri delu.
 • Povečanje proaktivnosti zaposlenih.
 • Razvijanje osebne odgovornosti.

Vsebina:

 • Zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se obnašajo?
 • Kaj je prej motivacija ali samomotivacija?
 • Kaj motivira zaposlene za dobro delo?
 • Kdaj upade motivacija pri delu?
 • Kako povečati motivacijo zaposlenih?
 • Pomen kakovostnih odnosov pri delu.
 • Cona udobja in cona treninga.
 • Razvijanje osebne odgovornosti.

Vsebina bo dopolnjena z diskusijami in praktičnim delom.

Učinki:

 • Udeleženci bodo na delavnici spoznali, zakaj se ljudje obnašamo tako, kot se obnašamo. Razumeli bodo, da je ključ do samo-motivacije v bistvu notranja motivacija, ki izhaja iz učenja učinkovitih načinov vedenja za zadovoljevanje osebnih in poslovnih ciljev pri delu.
 • Udeleženci se bodo učili, kako motivirati same sebe, kako oblikovati in vzdrževati kondicijo za učinkovito delo ter kako spodbujati sodelavce k učinkovitemu delu. Spoznali bodo koncept osnovnih potreb kot temeljnih dejavnikov motivacije. Poleg tega bodo udeleženci razumeli, kaj je osebna odgovornost ter kako jo lahko razvijajo pri delu.
 • Udeleženci bodo razumeli, zakaj pogosto upade motivacija za delo in katere značilnosti delovnega okolja nas spodbujajo k učinkovitemu delu. Spoznali bodo, da plača in nagrade niso edini dejavnik motivacije. Razumeli bodo pomen, ki ga imajo odnosi pri delu iz vidika ohranjanja visoke motivacije. Spoznali bodo pasti cone udobja ter pomen razvoja osebne kondicije preko vstopa v cono treninga. Razumeli bodo, kako razvijati osebno odgovornost in aktivno vplivati na lastno počutje in uspešnost pri delu preko vztrajnosti, kondicije in treninga novih, učinkovitejših vedenj.