Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Prezaposlovanje

V Competu verjamemo, da uspešna podjetja skrbijo za svoje zaposlene v vseh fazah sodelovanja – tudi ob odhodu iz podjetja. Prezaposlovanje je storitev, ki jo podjetje nudi zaposlenim, ko se mora zaradi različnih razlogov spopasti z zmanjšanjem števila svojih zaposlenih. S skupinskim ali individualnim programom kariernih delavnic lahko podjetje nudi podporo posamezniku ali večjemu številu zaposlenih naenkrat.

V času, ko so spremembe edina stalnica, je prilagodljivost podjetja na področju delovne sile izredno pomembna. Način, na katerega se podjetje sooči s spremembami in reorganizacijami zaposlovanja, pomembno vpliva na ugled podjetja, tako pri obstoječih zaposlenih kot pri potencialnih kandidatih na trgu dela.

Večje odpuščanje ima na podjetje lahko številne posledice:

 • Po raziskavah zaposleni ob odpuščanju poročajo o 30 -50 % nižji zavzetosti (2), zadovoljstvu z delom (3) in lojalnosti (3) podjetju
 • Podjetja ob odpuščanju občutijo tudi do 2x višji absentizem (4) s strani zaposlenih, ki ostanejo v podjetju)

Program kariernih delavnic poteka posamično ali v manjših skupinah, kjer posameznike opremimo z orodji in veščinami potrebnimi za uspešno iskanje novih kariernih priložnosti.

Karierne delavnice vodita dva izkušena strokovnjaka, ki vsak na svojem področju nudita podporo in znanje – izkušeni psiholog in executive search svetovalec.

 • Izkušeni psiholog nudi svetovanje v procesu soočanja s spremembami, pri gradnji veščin iskanja zaposlitve, odkrivanju lastnih potencialov in oceni kompetenc, upravljanju z osebno znamko ter načrtovanju kariere.
 • Executive search svetovalec, ki je strokovnjak na področju dela, ki ustreza posameznikovi stroki, nudi podporo pri pripravi na razgovor, informacije o trgu dela, simulaciji razgovorov in pri aktivnem pristopu na trg dela.

Program sestavljajo različne vsebine, ki jih strnemo v štiri srečanja:

 1. korak: Čustveni odziv je popolnoma na mestu (soočanje s spremembami in gradnja osebne odpornosti),
 2. korak: Gradnja veščin iskanja zaposlitve (iskanje priložnosti in vzpostavitev prvega kontakta),
 3. korak: Kako uspešno opraviti razgovor (priprava na razgovor),
 4. korak: Nič se ne zgodi samo od sebe (načrtovanje kariere in postavljanje ciljev).

Vključitev v program prezaposlovanja zaposlenemu, ki odhaja iz podjetja, olajša proces prehoda na novo delovno mesto. Učinek je dokazan tudi s številnimi raziskavami: uspešnost posameznika pri iskanju nove zaposlitve je lahko tudi 2,7 krat večja, če ima ob odhodu iz podjetja na voljo strokovno pomoč. (1)

Prezaposlovanje ima lahko velik pozitiven učinek tudi na podjetje (v primerjavi brez programa v času odpuščanja:

 • 30 % nižji absentizem (5)
 • 65% manj tožb (6)
 • 50% manj stroškov povezanih z odpuščanjem (absentizem, fluktuacija, tožbe, odpravnine) (5)

V Competu imamo na področju programov prezaposlovanja večletne izkušnje. Programe prezaposlovanja izvajamo za naročnike iz različnih panog (telekomunikacije, proizvodnja, mediji, finančna dejavnost), udeleženci pa naš program prezaposlovanja ocenjujejo kot zelo koristen pri iskanju nove zaposlitve.

 • S. Liu & J.L. Huang (2014), Effectiveness of Job Search Interventions: A Meta-Analytic Review, dopolni
 • Knowledge Systems and Research and Anderson (2001), Workforce changessurvey report, Syracuse, NY.
 • Makawatsakul, Nantaporn & B. Kleiner (2003), The effect of downsizing on morale and attribution, Management Research News, Vol. 26, No. 2, pp.52-62.
 • M. J. Kivimaki, J. Vahtera, J. Pentii, J. Ferrie (2000), Factors underlying the effect of organisation downsizing on health of employees: Longitudinal cohort study, British Medical Journal, No. 320, April 21, pp. 971-975.
 • John A. Challenger (2005), Return of investment of high-quality outplacement programs, Economic perspectives, 2Q/2005, pp. 86-93.
 • E. A. Lind, J. Greenberg, K. S. Scott, T. D. Welsh (2000), The winding roald from employee to complainant: Situational and psychological determinants of wrongful-termination claims, Administrative Science Quaterly, Vol. 45, No. 3, pp. 557-590.