Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati.

Raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela. 

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.
 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.

Koraki v našem procesu razvoja tima so:

 1. Psihološko testiranje članov tima,
 2. identifikacija trenutnega razvojnega nivoja tima,
 3. izbira in izvedba najprimernejših izboljšav glede na prepoznane lastnosti tima.

Posebno pozornost namenimo prenosu znanja in dogovorov v vsakdanje delovanje. Sprememba vedenja in sprejemanje novosti namreč ljudem pogosto predstavlja zahteven izziv. Ker se tega zavedamo, smo razvili metodo za strukturirano vpeljevanje novih vedenj v prakso in spremljanje lastnega napredka.

Koristi

Z izvedbo procesa razvoja tima zaposleni pridobi:

 • priložnost za samo-spoznavanje: s psihološkim poročilom in individualno povratno informacijo s strani psihologa posameznik ozavesti svoj psihološki profil, spozna svoje moči in se zave, kako lahko s svojimi osebnostnimi lastnostmi v delovnem okolju in v timu deluje najbolj učinkovito.
 • vpogled v delovanje skupine: to omogoča učinkovitejše prilagajanje posameznikovega vedenja v smeri višje uspešnosti pri delu. Poznavanje in razumevanje delovanja skupine pripomore k občutku varnosti in boljšemu počutju v delovnem okolju.

Z izvedbo procesa razvoja tima vodja pridobi:

 • vpogled v lastnosti svoje delovne ekipe: na tak način lahko učinkovito razvija in izkorišča potencial svojih zaposlenih.
 • Povratno informacijo o tem, kako skupina gleda na sodelovanje in kako si predstavljajo učinkovito skupno delo v prihodnosti.

Z izvedbo procesa razvoja tima organizacija pridobi:

 • učinkovitejši in produktivnejši tim;
 • informacije o lastnostih, močeh in šibkostih tima;
 • boljšo delovno klimo in zavzete sodelavce, ki se bodo počutili kot pomemben del tima in organizacije.