Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidata za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bo sooblikoval prihodnost celotnega podjetja. Selekcijski ocenjevalni center (individualni ali skupinski) je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljšega kandidata. Ker združuje različne selekcijske pristope (intervju, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidata za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidat zelo dobro pripravi in nas navduši, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidata vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Selekcijski ocenjevalni center smo razvili z namenom, da bi ocenili vedenje posameznega kandidata v vsakodnevnih situacijah, ki so relevantne za delovno mesto in na katere se ne more pripraviti. Po meri pripravljene naloge ocenjuje skupina neodvisnih in objektivnih opazovalcev, kar bistveno zmanjša možnost napake ocenjevanja.

Ustrezno zastavljen in pripravljen ocenjevalni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah. Vedenje, ki ga pri posameznikih lahko opazimo danes, je dober indicator tega, kako se bo vedel v prihodnosti.

Z izvedbo individualnega ocenjevalnega centra podjetje pridobi:

  • zanesljivo, objektivno in veljavno oceno kandidata ali zaposlenega,
  • analizo razkorakov med obstoječimi kompetencami in pričakovanimi kompetencami za določeno vlogo v podjetju,
  • oceno potenciala, ki ga kandidat izraža in bi ga lahko v prihodnje še razvil,

V Competu imamo večletne izkušnje z organizacijo in izvedbo ocenjevalnih in razvojnih centrov. V naše razvojne in ocenjevalne centre je bilo vključenih že več kot 200 udeležencev, do danes pa smo izvedli številne ocenjevalne in razvojne centre za naročnike iz različnih panog (trgovina, FMCG, proizvodnja, IT). Naša strokovna ekipa vključuje usposobljene opazovalce s strokovnim ozadjem na področju psihologije in kadrovskega managementa.