Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidata za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bo sooblikoval prihodnost celotnega podjetja. Selekcijski ocenjevalni center (individualni ali skupinski) je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljšega kandidata. Ker združuje različne selekcijske pristope (intervju, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidata za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidat zelo dobro pripravi in nas navduši, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidata vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Selekcijski ocenjevalni center smo razvili z namenom, da bi ocenili vedenje posameznega kandidata v vsakodnevnih situacijah, ki so relevantne za delovno mesto in na katere se ne more pripraviti. Po meri pripravljene naloge ocenjuje skupina neodvisnih in objektivnih opazovalcev, kar bistveno zmanjša možnost napake ocenjevanja.

Ustrezno zastavljen in pripravljen ocenjevalni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Vedenje, ki ga pri posameznikih lahko opazimo danes, je dober indikator tega, kako se bo vedel v prihodnosti.

Kako poteka selekcijski ocenjevalni center?

Poteka kot dogodek, kjer kandidati opravljajo različne vnaprej pripravljene interaktivne naloge in praktične izzive, ki spominjajo na vsakodnevne situacije na delovnem mestu. Med opravljanjem nalog kandidate sistematično opazuje več ustrezno usposobljenih ocenjevalcev. Udeležencem se na ocenjevalni center ni potrebno posebej pripravljati – namen je ugotovi, kako razvite imajo trenutno kompetence in kako jih lahko v prihodnje še nadgradijo.

  • Prvi korak: Oblikovanje matrike kompetenc in nalog

Na podlagi kompetenčnega profila načrtujemo praktične naloge, ki izzovejo preučevana vedenja, značilna za izbrane kompetence.

  • Drugi korak: Organizacija razvojno-ocenjevalnega dneva

Na začetku udeležencem predstavimo metodo  ocenjevalnega centra, jim damo jasna navodila in oblikujemo skupine. Udeleženci tekom dneva opravljajo različne praktične naloge. Ob tem več usposobljenih ocenjevalcev sistematično opazuje kandidate in ocenjuje kompetence s pomočjo ocenjevalne matrike.

  • Zaključek: Podajanje skupinske povratne informacije kandidatom, evalvacija in zaključek razvojnega centra.

Po izvedbi ocenjevalnega centra se ocenjevalci uskladimo glede ocen in pripravimo poročila.  

Z izvedbo individualnega ocenjevalnega centra podjetje pridobi:

  • učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih/kandidatov,
  • strokovno podlago za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge,
  • sistematično in objektivno prepoznavanje posameznikovega vedenja v vnaprej strukturiranih situacijah,
  • poglobljeno razvojno analizo, ki temelji na oceni psihološkega potenciala in trenutne izraženosti kompetence,
  • indikacijo vedenj v prihodnosti (na podlagi današnjih vedenj).

V Competu imamo večletne izkušnje z organizacijo in izvedbo ocenjevalnih in razvojnih centrov. V naše razvojne in ocenjevalne centre je bilo vključenih že več kot 400 udeležencev, do danes pa smo izvedli številne ocenjevalne in razvojne centre za naročnike iz različnih panog (trgovina, FMCG, proizvodnja, IT). Naša strokovna ekipa vključuje usposobljene opazovalce s strokovnim ozadjem na področju psihologije in kadrovskega managementa.