Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Usposabljanje internih coachev

Za usposabljanje internih coachev želimo pridobiti zaposlene, pri katerih prepoznamo željo in hkrati potenciale, na podlagi katerih lahko razvijejo kompetence, pomembne za kakovostno izvedbo coachinga. Pred samim usposabljanjem skupaj s podjetjem oblikujemo profil internega coacha, kjer glede na potrebe podjetja opredelimo ključne potenciale in kompetence.

Na podlagi profila internega coacha med predlaganimi zaposlenimi izvedemo selekcijski postopek, ki sestoji iz psihološkega profiliranja in razvojno-ocenjevalnega centra. To omogoča pridobiti celostno in poglobljeno oceno o primernosti zaposlenega za usposabljanje internega coacha ter oblikovanje ožje skupine bodočih internih coachev.

Samo usposabljanje internih coachev sestavljajo:

  • delavnice, kjer se udeleženci spoznajo s teoretičnimi osnovami in trenirajo veščine coachinga,
  • eCoaching Potendo, kjer v programu, prilagojenemu usposabljanju internih coachev, med delavnicami utrjujejo osvojeno znanje in veščine,
  • individualna srečanja z izvajalci usposabljanja, kjer se lahko posvetimo specifičnim izzivom in tematikam, ki jih udeleženec ne želi deliti na skupinskih delavnicah,
  • opazovanje internih coachev na terenu (pri izvedbi coachinga),
  • Supervizijska srečanja, kjer razvijajo kondicijo in predelujejo dileme, izzive.