Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Usposabljanje: selekcijsko – vedenjski intervju

Kako lahko vemo, kako razvite so dejansko kompetence kandidata, ki se prijavlja na razpisano delovno mesto? S pomočjo vedenjsko-usmerjenih vprašanj, kjer kandidata sprašujemo po tem, kako se je vedel v različnih situacijah v bližnji preteklosti.

Podjetja usposobimo za izvedbo vedenjskega intervjuja s pomočjo delavnice, kjer se spoznajo s teoretičnimi osnovami vedenjskega intervjuja, njegovo funkcijo v selekcijskem postopku in trenirajo veščine za ustrezno izvedbo. Udeleženci določijo specifična vedenja, ki izkazujejo določeno kompetenco in med njimi izberejo ključna vedenja, ki se jih bo tekom razgovora ocenjevalo pri kandidatih za posamezno delovno mesto.

Sledi nabor ustrezne ocenjevalne lestvice, kjer se določi značilnosti in nivoje zahtevnosti lestvice ter opredeli postopek ocenjevanja teh vedenj. Po delavnici za naročnika oblikujemo tudi priročnik, ki služi kot orodje za izvedbo vedenjskega intervjuja. Poleg teoretičnega pregleda, praktičnih napotkov za izvedbo vedenjskega intervjuja in ocenjevalnih kartic z naborom vprašanj vsebuje tudi ključne vsebine in ugotovitve delavnice.