Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Uvedba kadrovskih procesov

Vsako podjetje ima lahko učinkovito izdelano kadrovsko strategijo, ki omogoča zaposlovanje dobrih kandidatov, sistematično razvijanje zaposlenih in urejen proces odhoda iz podjetja. Pri postavljanju strategije svetujemo, pomagamo opredeliti posamezne korake in načrtovati ključne aktivnosti v okviru vseh treh procesov in jih prilagoditi potrebam in ciljem vašega podjetja.

  • Proces zaposlovanja: oblikovanje in objava razpisa za delovna mesta, koraki izbire kandidata za delovno mesto (zbiranje primernih vlog, (psihološko) testiranje kandidatov, organizacija in izvedba razgovorov, vedenjski intervju, …), zaposlovanje tujcev/študentov, priprava dokumentov za izvedbo selekcijskega postopka in zaposlovanja, proces onboarding-a.
  • Proces razvoja kadrov: vpeljava sistema letnih razgovorov, kompetenčnega modela, ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem napredovanja in nagrad, razvitost kompetenc zaposlenih glede na zahteve delovnih mest, določitev potreb po znanju in razvoju s pomočjo profiliranja zaposlenih, meritev kompetenc, ocenjevalnih centrov, organizacija in izvedba ustreznih usposabljanj, oblikovanje sistema vrednot.
  • Proces odhoda iz podjetja: priprava dokumentacije in postopkov za odhod delavca, sistem predaje dela/poslov, proces outplacement-a.