Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Standardne HR rešitve

Poiščite pravo storitev za vaše podjetje

Competo standardne HR rešitve so razvite z namenom, da dopolnijo in obogatijo vaše kadrovske aktivnosti ter vam in vašim zaposlenim zagotovijo strokovne ocene na različnih področjih.

Psihološko testiranje

Individualni selekcijski ocenjevalni center

Skupinski selekcijski ocenjevalni center

Individualni razvojni ocenjevalni center

Skupinski razvojni ocenjevalni center

Kompetenčni razgovor

Onboarding tima

Razvoj tima

Outplacement/karierni programi

Psihološko testiranje

Izbira pravega kandidata na izbrano delovno mesto je za podjetje izrednega pomena. Z uporabo psiholoških testiranj lahko občutno izboljšamo kakovost procesa izbire. S tem standardiziranim in objektivnim orodjem namreč korektno opišemo posameznikove lastnosti ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Psihološka testiranja se v praksi uporabljajo kot orodje za napovedovanje vedenja ljudi in so zanesljiva ter uporabna zaradi naslednjih predpostavk:

 1. Odrasli imajo lastnosti, ki so v času relativno stabilne.
 2. Ljudje se razlikujemo v teh lastnostih in to je povezano z vedenjem na delovnem mestu.
 3. Različna delovna mesta zahtevajo različne lastnosti.
 4. Osebnostne lastnosti lahko merimo.

Individualni selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidata za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bo sooblikoval prihodnost celotnega podjetja. Individualni selekcijski ocenjevalni center je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljšega kandidata. Ker združuje različne selekcijske pristope (intervju, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidata za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidat zelo dobro pripravi in nas navduši, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidata vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Skupinski selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidatov za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bodo sooblikovali prihodnost celotnega podjetja. Skupinski selekcijski ocenjevalni center je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljših kandidatov. Ker združuje različne selekcijske pristope (študije primerov, skupinske diskusije, intervjuje, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidatov za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidati zelo dobro pripravijo in nas tako navdušijo, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidatov pomembno vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Individualni razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge.

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Skupinski razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge.

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Kompetenčni razgovor

Pri izbiri kandidatov smo pogosto pristranski, ne da bi se tega zares zavedali. Bolj kot je selekcijski razgovor strukturiran, lažje se izognemo napakam v ocenjevanju. Kompetenčni razgovor je metoda, ki nudi visoko zanesljivost in objektivnost pri selekciji. Usmerja se na vedenje posameznika v preteklosti, ki je zanesljiv napovednik vedenja v prihodnje.

Na selekcijskem razgovoru si pogosto oblikujemo mnenje že v prvih trenutkih, ko kandidat vstopi skozi vrata. Ta prvi vtis vztraja tudi še kasneje na razgovoru in lahko pomembno vpliva na našo odločitev o primernosti kandidata. Pri ocenjevanju se pristranskosti, ki je pogosta v tovrstnih situacijah, večinoma ne zavedamo.

Onboarding tima

Izbira prave osebe na izbrano delovno mesto je pogosto šele prvi korak k uspehu. Prvih 90 pomembno vpliva na to, ali se novo zaposleni uspešno vključi v delovno okolje, ki ima svojevrstno dinamiko dela in procese. Onboarding tima ponuja novemu članu in obstoječi ekipi podporo za gradnjo uspešnega sodelovanja.

Ustrezno zastavljen program vključevanja zaposlenega na novo delovno mesto in novo delovno okolje ima številne koristi.

Razvoj tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati. 

Različne raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela.

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.

Outplacement/karierni programi

V Competu verjamemo, da uspešna podjetja skrbijo za svoje zaposlene v vseh fazah sodelovanja – tudi ob odhodu iz podjetja. Prezaposlovanje je storitev, ki jo podjetje nudi zaposlenim, ko se mora zaradi različnih razlogov spopasti z zmanjšanjem števila svojih zaposlenih. S skupinskim ali individualnim programom kariernih delavnic lahko podjetje nudi podporo posamezniku ali večjemu številu zaposlenih naenkrat.

V času, ko so spremembe edina stalnica, je prilagodljivost podjetja na področju delovne sile izredno pomembna. Način, na katerega se podjetje sooči s spremembami in reorganizacijami zaposlovanja, pomembno vpliva na ugled podjetja, tako pri obstoječih zaposlenih kot pri potencialnih kandidatih na trgu dela.

Psihološko testiranje

Izbira pravega kandidata na izbrano delovno mesto je za podjetje izrednega pomena. Z uporabo psiholoških testiranj lahko občutno izboljšamo kakovost procesa izbire. S tem standardiziranim in objektivnim orodjem namreč korektno opišemo posameznikove lastnosti ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Psihološka testiranja se v praksi uporabljajo kot orodje za napovedovanje vedenja ljudi in so zanesljiva ter uporabna zaradi naslednjih predpostavk:

 1. Odrasli imajo lastnosti, ki so v času relativno stabilne.
 2. Ljudje se razlikujemo v teh lastnostih in to je povezano z vedenjem na delovnem mestu.
 3. Različna delovna mesta zahtevajo različne lastnosti.
 4. Osebnostne lastnosti lahko merimo.

Individualni selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidata za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bo sooblikoval prihodnost celotnega podjetja. Individualni selekcijski ocenjevalni center je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljšega kandidata. Ker združuje različne selekcijske pristope (intervju, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidata za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidat zelo dobro pripravi in nas navduši, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidata vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Skupinski selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidatov za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bodo sooblikovali prihodnost celotnega podjetja. Skupinski selekcijski ocenjevalni center je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljših kandidatov. Ker združuje različne selekcijske pristope (študije primerov, skupinske diskusije, intervjuje, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidatov za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidati zelo dobro pripravijo in nas tako navdušijo, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidatov pomembno vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

Individualni razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge.

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Skupinski razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge.

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Kompetenčni razgovor

Pri izbiri kandidatov smo pogosto pristranski, ne da bi se tega zares zavedali. Bolj kot je selekcijski razgovor strukturiran, lažje se izognemo napakam v ocenjevanju. Kompetenčni razgovor je metoda, ki nudi visoko zanesljivost in objektivnost pri selekciji. Usmerja se na vedenje posameznika v preteklosti, ki je zanesljiv napovednik vedenja v prihodnje.

Na selekcijskem razgovoru si pogosto oblikujemo mnenje že v prvih trenutkih, ko kandidat vstopi skozi vrata. Ta prvi vtis vztraja tudi še kasneje na razgovoru in lahko pomembno vpliva na našo odločitev o primernosti kandidata. Pri ocenjevanju se pristranskosti, ki je pogosta v tovrstnih situacijah, večinoma ne zavedamo.

Onboarding tima

Izbira prave osebe na izbrano delovno mesto je pogosto šele prvi korak k uspehu. Prvih 90 pomembno vpliva na to, ali se novo zaposleni uspešno vključi v delovno okolje, ki ima svojevrstno dinamiko dela in procese. Onboarding tima ponuja novemu članu in obstoječi ekipi podporo za gradnjo uspešnega sodelovanja.

Ustrezno zastavljen program vključevanja zaposlenega na novo delovno mesto in novo delovno okolje ima številne koristi.

Razvoj tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati. 

Različne raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela.

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.

Outplacement/karierni programi

V Competu verjamemo, da uspešna podjetja skrbijo za svoje zaposlene v vseh fazah sodelovanja – tudi ob odhodu iz podjetja. Prezaposlovanje je storitev, ki jo podjetje nudi zaposlenim, ko se mora zaradi različnih razlogov spopasti z zmanjšanjem števila svojih zaposlenih. S skupinskim ali individualnim programom kariernih delavnic lahko podjetje nudi podporo posamezniku ali večjemu številu zaposlenih naenkrat.

V času, ko so spremembe edina stalnica, je prilagodljivost podjetja na področju delovne sile izredno pomembna. Način, na katerega se podjetje sooči s spremembami in reorganizacijami zaposlovanja, pomembno vpliva na ugled podjetja, tako pri obstoječih zaposlenih kot pri potencialnih kandidatih na trgu dela.