Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Skupinski razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge.

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Vedenje, ki ga pri posameznikih lahko opazimo danes, je dober indikator, kako se bodo vedli v prihodnosti. Z opazovanjem posameznika lahko ocenimo njegove kompetence ter oblikujemo konkretne predloge za njegov nadaljnji razvoj.

Razvojni center sestavljajo različne standardizirane skupinske in/ali individualne naloge, ki simulirajo raznolike situacije na delovnem mestu. Vanj so vključeni udeleženci, ki sodelujejo v različnih nalogah ter opazovalci, ki so strokovno izurjeni za ocenjevanje vedenja. Razvojni center lahko izvedemo tudi individualno.

Z izvedbo razvojnega centra podjetje pridobi

  • zanesljive in veljavne informacije glede izraženosti posameznih kompetenc zaposlenih,
  • analizo razkorakov med obstoječimi kompetencami in pričakovanimi kompetencami za določeno vlogo v podjetju,
  • identificirane specifične razvojne aktivnosti (trening, coaching, mentorstvo) usmerjene v kompetence, kjer je najbolj potreben nadaljnji razvoj,
  • možnost primerjave potencialov in kompetenc med zaposlenimi na objektiven in nepristranski način.

V Competu imamo večletne izkušnje z organizacijo in izvedbo ocenjevalnih in razvojnih centrov. V naše razvojne in ocenjevalne centre je bilo vključenih že več kot 200 udeležencev, do danes pa smo izvedli številne ocenjevalne in razvojne centre za naročnike iz različnih panog (trgovina, FMCG, proizvodnja, IT). Naša strokovna ekipa vključuje usposobljene opazovalce s strokovnim ozadjem na področju psihologije in kadrovskega managementa.