Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Skupinski selekcijski ocenjevalni center

Izbiri kandidatov za pomembna delovna mesta velja posvetiti posebno pozornost, saj bodo sooblikovali prihodnost celotnega podjetja. Skupinski selekcijski ocenjevalni center je ena najzanesljivejših metod za izbor najboljših kandidatov. Ker združuje različne selekcijske pristope (študije primerov, skupinske diskusije, intervjuje, igro vlog) in ocene neodvisnih opazovalcev, je ta metoda visoko zanesljiva in objektivna.

Ocena primernosti kandidatov za delovno mesto je pogosto pristranska. Na intervju se lahko kandidati zelo dobro pripravijo in nas tako navdušijo, poleg tega pa lahko na našo oceno kandidatov pomembno vplivajo tudi napake v ocenjevanju, kot je halo učinek.

S pomočjo ocenjevalnega centra kandidate postavimo v situacije, ki simulirajo realne izzive, s katerimi se bodo srečevali na delovnem mestu. Na ta način opazujemo konkretno vedenje kandidata v situacijah, ki so za delovno mesto pomembne. Na te naloge se kandidati težje pripravijo, prav tako pa na ocene ne vpliva napaka ocenjevanja, saj kandidata opazuje več neodvisnih in objektivnih opazovalcev.

Ustrezno zastavljen in pripravljen ocenjevalni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah. Vedenje, ki ga pri posameznikih lahko opazimo danes, je dober indicator tega, kako se bodo vedli v prihodnosti.

Z izvedbo ocenjevalnega centra podjetje pridobi:

  • zanesljivo, objektivno in veljavno oceno kandidatov za delovno mesto,
  • analizo razkorakov med obstoječimi kompetencami in pričakovanimi kompetencami za določeno vlogo v podjetju,
  • oceno potenciala, ki ga kandidati izražajo in bi ga lahko v prihodnje še razvili,
  • možnost primerjave potencialov in kompetenc med kandidati na objektiven in nepristranski način.

V Competu imamo večletne izkušnje z organizacijo in izvedbo ocenjevalnih in razvojnih centrov. V naše razvojne in ocenjevalne centre je bilo vključenih že več kot 200 udeležencev, do danes pa smo izvedli številne ocenjevalne in razvojne centre za naročnike iz različnih panog (trgovina, FMCG, proizvodnja, IT). Naša strokovna ekipa vključuje usposobljene opazovalce s strokovnim ozadjem na področju psihologije in kadrovskega managementa.