Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

My career in Slovenia

KAJ JE PROGRAM »MY CAREER IN SLOVENIA?«

Program »My Career in Slovenia« je storitev, ki jo lahko podjetje ponudi partnerjem svojih zaposlenih, ki so v Slovenijo prišli iz tujine. Karierni program omogoča vpogled v slovenski trg dela in tako udeležence opolnomoči za (re)aktivacijo na trgu dela in aktivno iskanje novih kariernih priložnosti v Sloveniji.

Program izvajamo v obliki individualnih srečanj. Osrednje vsebine so:

  • psihološko testiranje in karierno svetovanje,
  • veščine, potrebne za iskanje novih kariernih priložnosti,
  • izpopolnjevanje predstavitvenih veščin,
  • ciljno iskanje novih priložnosti,
  • aktiven vstop na trg dela v Sloveniji.

INTEGRATIVNI PRISTOP – NAJBOLJŠI REZULTATI

Znotraj kariernega programa “My Career in Slovenia” posameznika spremljata dva strokovnjaka, ki nudita podporo vsak na svojem strokovnem področju:

  • Izkušeni psiholog, ki udeležencem svetuje pri soočanju s spremembami, odkrivanju in razvijanju potencialov, gradnji kariere in motivaciji za iskanje kariernih priložnosti.  
  • Izkušeni svetovalec za iskanje in selekcijo, ki je specializiran za udeležencu ustrezno področje, nudi podporo pri pripravi na razgovore, izvede simulacijo razgovora in svetuje pri vstopu na slovenski trg dela.

UDELEŽENCI O PROGRAMU:

Nadine Balazs, samostojna ustvarjalka vsebin

Prihod v Slovenijo je bil zame kot partnerko tu zaposlenega priseljenca kot skok v mrzlo vodo. Zahvaljujoč odlični podpori Competovega programa »My Career in Slovenia« sem se lahko hitro organizirala in zgradila svoj posel. Kot samostojna ustvarjalka vsebin sem dobila veliko uporabnih informacij, kar mi je omogočilo, da sem hitro razširila svojo poslovno mrežo. Klara je odlična svetovalka, ki je v program vložila svoje srce in vse svoje obsežno znanje. Njena podpora presega samo pomoč pri aktivaciji na trgu dela – je tudi odlična coachinja in trenerka, ki mi je pomagala, da sem si v Sloveniji ustvarila svojo sanjsko zaposlitev. Nina je izjemna psihologinja, ki pomaga prepoznati potenciale, kar program še dodatno obogati.