Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Blog in dogodki

Trajnostna znanja in kompetence: Temelji za uspešno prihodnost

22.09.2023
Uresničevanje trajnostnih strategij zahteva strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo?...

Pomen trajnostnega vodenja

15.09.2023
Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov...

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

08.09.2023
Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si...

Headhunting: Moč neposrednega ciljanega iskanja kadrov

06.09.2023
Iskanje vodstvenega in strokovnega kadra postaja vse bolj zapleten in zahteven izziv. Tudi zato se vedno več podjetij odloča za najem zunanje...

Kako do še bolj strateške kadrovske funkcije v podjetju?

05.09.2023
Kadrovska funkcija (HRM) je v zadnjih letih doživela preobrazbo. Pri številnih delodajalcih je zaznati premik od klasične administrativne vloge...

Strateška vloga HRM: Soustvarjanje trajnostno usmerjene organizacije

04.09.2023
Trajnostna organizacija v odnosu do zaposlenih pomeni, da organizacija ne stremi zgolj k dobičku, temveč tudi za dobrobit in potrebe svojih...

Juhu, našli smo »perfect fit«! Kaj pa zdaj?

20.08.2023
Zadnja leta so za kadrovske oddelke precej zahtevna. Zavzeto iščejo nove sodelavce v vedno bolj plitkem  bazenu. Podjetja pa se z novimi...

Kakšnega finančnega paketa bi si želeli?

26.07.2023
Maša Budnar Radilović, svetovalka za iskanje in selekcijo Competo »O finančnem paketu še nisem razmišljal…«, »pri plači sem...

Kako zasnujemo osebno blagovno znamko?

17.07.2023
Na trgu dela kot iskalci zaposlitve tekmujemo z vrsto drugih strokovnjakov. Svoje možnosti v očeh zaposlovalcev si lahko povečamo, če v takem...
1 2 3 38