Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Prezaposlovanje

V Competu verjamemo, da uspešna podjetja skrbijo za svoje zaposlene v vseh fazah sodelovanja – tudi ob odhodu iz podjetja. Prezaposlovanje je storitev, ki jo podjetje nudi zaposlenim, ko se mora zaradi različnih razlogov spopasti z zmanjšanjem števila svojih zaposlenih. S skupinskim ali individualnim programom kariernih delavnic lahko podjetje nudi podporo posamezniku ali večjemu številu zaposlenih naenkrat. Program sestavljajo uporabne vsebine, ki posameznikom olajšajo re-aktivacijo na trgu delovne sile:

Soočanje s spremembami in gradnja osebne odpornosti

Čustveni odziv je ob odhodu iz podjetja popolnoma na mestu. V začetnem delu programa prezaposlovanja udeleženci s psihologom pregledajo svoje čustvene odzive in zastavijo strategijo soočanja s spremembami.

Psihološko testiranje in karierno svetovanje

Izvedemo obsežno psihološko testiranje (osebnostne lastnosti, vrednote, karierni interesi, timske vloge, sposobnosti, vodstveni stili). Psiholog na individualnem srečanju udeležencem poda povratno informacijo. Sledi karierno svetovanje, vezano na rezultate testiranja in ambicije udeleženca. VEČ INFORMACIJ

Osebna znamka in komuniciranje na trgu delovne sile

Udeleženci na delavnicah ali individualnih srečanjih oblikujejo svojo osebno znamko oziroma svojo pojavnost na kanalih, ki so pomembni na trgu dela. Delavnice vodita psiholog in izkušeni svetovalec za iskanje in selekcijo. Usvojijo pisanje dobrega življenjepisa, motivacijskega pisma, ponudbe, komuniciranje na LinkedInu, mreženje in tehnike aktivnega iskanja nove zaposlitve. S strokovnjakom za iskanje in selekcijo izvedejo tudi simulacijo zaposlitvenega razgovora, ki vključuje coaching in usmerjanje glede izboljšav osebne predstavitve.

Aktivno iskanje novih priložnosti

Udeleženci skupaj svetovalcem za iskanje in selekcijo pripravijo akcijski načrt ter oblikujejo kratkoročne in dolgoročne karierne cilje. S podporo naših priporočil ciljano pristopijo na trg dela. Sledi redni pregled aktivnosti in vsebin ter uspešnosti do sedaj izvedenih akcij s svetovanjem. VEČ INFORMACIJ

Kakšen je učinek prezaposlovanja?

Program My Career in Slovenia

Program My Career in Slovenia je storitev, ki jo lahko podjetje ponudi partnerjem svojih zaposlenih, ki so v Slovenijo prišli iz tujine. Vsak korak programa je usmerjen v iskanje rešitev za izzive, s katerimi se posamezniki zaradi selitve v Slovenijo soočajo pri aktivaciji na trgu delovne sile.

Več informacij

SPIN ZNANJA IN KOMPETENC S4

Projekt SPIN znanja in kompetenc S4 je projekt, ki spodbuja vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena v ukrepe na trgu dela. Cilj projekta je uspešno prepoznati potrebe posameznikov ciljne skupine ter jih usposobiti in opolnomočiti za lažji in hitrejši prehod na trgu dela v ponovno zaposlitev ali v ohranitev svoje zaposlitve. PRIJAVA NA INFORMATIVNO DELAVNICO