Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Delavnice

Prihajajoče delavnice

November – 26.11.2019

Beg ali boj: kako se soočiti s stresom?

 • Iz žrtve v lovca: Kako delujemo pod stresom?
 • Ključne zmote pri razumevanju stresa.
 • Stres kot sestavni del vsakdana.
 • Kako pomagati sodelavcem pri obvladovanju stresa?
 • Viri in obnova osebne energije.

Januar – 7. 1. 2020

Motiviran, ne znerviran

 • Kdo nas lahko motivira?
 • Kaj motivira zaposlene pri delu?
 • Kdaj upade motivacija pri delu?
 • Od kod osebna energija?
 • Kako uravnotežiti delo, družino in osebno področje?

Februar  – 4. 2. 2020

Kreiranje odnosov z učinkovito komunikacijo

 • Zakaj s spoštljivim odnosom dosežemo več?
 • Kako biti slišan in odločen?
 • Kako odnos vpliva na komunikacijo?
 • Zakaj pogosto prihaja do nesporazumov?
 • Kako preseči razlike med sogovornikoma?

Zakaj so naše delavnice drugačne?

 • Zavedamo se, da ima vsak od nas drugačen nabor izkušenj, pričakovanj in izzivov, s katerimi se spoprijema v vsakdanjem življenju. Osrednja strategija naših delavnic je zato opolnomočenje udeležencev za delo na lastnih primerih – tako na delavnici kot po njej.
 • Naše merilo za dobro izpeljano delavnico je kakovost osebne izkušnje. Zato prostora ne polnimo do zadnjega kotička, temveč oblikujemo majhne skupine, v katerih se trenerji lahko posvetijo vsakemu udeležencu posebej.
 • Temeljni izhodišči naših delavnic sta pozitivna psihologija in teorija izbire – teoretska koncepta, katerih uporabnost že več kot 25 let dokazujemo v praksi in ki prinašata uspeh s kreiranjem dobrih odnosov preko izbire lastnega vedenja
 • Enodnevna delavnica pri nas ne pomeni enodnevne izkušnje. S pomočjo transformacijskega dnevnika, ki ga izdelajo vsi udeleženci (in dobijo nanj osebno povratno informacijo), poskrbimo za podporo pri prenosu naučenega v prakso tudi ko se delavnica uradno zaključi.
 • Razmišljamo dolgoročno. Gradimo kompetence prihodnosti in svoje vsebine nadgrajujemo tako, da bodo aktualne ne le danes, temveč tudi jutri.

Reference udeležencev

100
IZPELJANIH DELAVNIC LETNO

Miha Žerko, predsednik uprave SRC d. o. o.
Odločili smo se, da s pomočjo dr. Zadela in Competo ekipe dvignemo učinkovitost in izboljšamo odnose med ključnimi ljudmi v našem podjetju. V dveh dnevih smo prek delavnic, iger, predavanj in samorefleksije spoznavali sebe, drug drugega in trenirali kako se spoštljivo in učinkovito obnašati v najrazličnejših situacijah, s katerimi se srečujemo pri delu. Na koncu smo si bili vsi edini, da smo po teh dveh dnevih postali bolj modri, bolj zreli in predvsem bolj pozitivno naravnani do svojega dela in svojih sodelavcev. Toplo priporočam!
Udeleženec delavnice "Strojnik, vzemi prihodnost v svoje roke! Zaslužiš si TOP službo!"
Delavnica je bila zanimiva, dobra ideja, uporabno. Priporočal jo bi vsem študentom.