Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Reference

Ponosni na sodelovanja

Zadovoljni naročniki so naši najboljši ambasadorji. Ponosni smo, da na jih je vsako leto več in se veselimo ustvarjanja vedno novih uspešnih zgodb.

  • British Embassy Ljubljana

  • Nektar Natura

  • Telekom Slovenije

  • EKWB

  • Pivovarna Laško Union

  • Merkur

  • SKB banka

  • Arcont

Sophie Honey

British Ambassador

Competo kot partner britanskega veleposlaništva Britansko-slovenski gospodarski zbornici vedno nudi prvovrstne storitve povezane z iskanjem in selekcijo novih sodelavcev. Naše sodelovanje vključuje komunikacijo zaposlitvenih priložnosti preko njihovih kanalov ter s tem ustvarjanje močnega bazena odličnih kandidatov, pregled prijav in pomoč pri končni izbiri novih zaposlenih. Kar je name naredilo še posebej dober vtis, je pristop Competovih svetovalcev, ki vložijo veliko truda v  razumevanje odprte pozicije ter v iskanje najboljših kandidatov, ki odgovarjajo tako delovnemu mestu kot tudi naši organizacijski kulturi.

Metka Lah

Kadrovska služba /HR

S Competom uspešno sodelujemo na več področjih. En od skupnih projektov je bil tudi oblikovanje kompetenčnega modela. Njihova strokovna ekipa nam je pomagala pri naboru splošnih kompetenc podjetja in kasneje še specifičnih kompetenc za posamezna področja. Z vsako kompetenco smo oblikovali kompetenčne kartice, kjer smo opredelili želena vedenja, podali predloge vedenjskih vprašanj in praktičnih nalog, s katerimi vodje lahko spodbujajo zaposlene, da razvijajo/nadgrajujejo izbrano kompetenco. Competo ekipa nam je pomagala kompetenčni model zastaviti zelo praktično – naši vodje so kompetenčne kartice že letos uporabili pri letnih razgovorih. To jim je pomagalo identificirati razvitost kompetenc pri zaposlenih in prepoznati, kje se ima vsak izmed njih še priložnost izboljšati v prihajajočem letu.

Manica Šegš

Strokovnjakinja za razvoj kadrov

S podjetjem Competo smo sodelovali predvsem na področju executive coachinga, razvoja in izobraževanj (večinoma) vodstvenih kadrov in talentov, različnih projektov, kot so komunikacija vrednot zaposlenim, izvedba razvojno-ocenjevalnega centra za »perspektivne in ključne kadre« ter razvoj coaching kulture in usposabljanje internih coachev za vodje. Izvajalci so bili dr. Aleksander Zadel, Ana Domenis Cankar in Maša Žilevski.

Sodelovanje z ekipo Competovih strokovnjakov je bilo odlično. Izvedli so celovite rešitve, na visoki profesionalni ravni, vse od zasnove idejnega koncepta, priprave interne komunikacije, strokovnih materialov, pa do izvedbe izredno kvalitetnih izobraževanj. Odlikuje jih visoka kompetentnost, hitra odzivnost, profesionalnost in oseben odnos. Z njihovo pomočjo smo uspešno vpeljali sistem vrednot v kompetenčni model ter že peto leto ekipa internih coachev uspešno izvaja interne coachinge in širi coaching kulturo v podjetju.

Edvard König

CEO

Naše podjetje je sestavljeno iz mladih in neverjetno talentiranih posameznikov, ki črpajo moč iz medsebojnega sodelovanja. V tako hitro spremenljivem poslovnem okolju, v katerem se EK nahaja, ravno to predstavlja bistveno konkurenčno prednost, ki jo moramo skrbno negovati in ves čas delati nove razvojne preskoke. S pomočjo sodelovanja s Competom in njihovim razvojnim centrom smo se naučili še bolje prepoznavati, kje so naše skrite rezerve in kako jih še bolje izrabiti. Njihova profesionalna ekipa te prisili k razmišljanju, spremembam, a je hkrati zabavna.

Urška Leben

HR Manager

Competo je brez dvoma vodilni ponudnik v svojem sektorju. Skupaj z njimi smo zaposlili par management pozicij. Kandidate učinkovito iščejo preko svoje široke mreže in so sposobni prepoznati pravo ujemanje s podjetjem in vlogo. Že na prvem sestanku so začutili kulturo in DNK našega podjetja in razumeli, česa si želimo pri kandidatih. Odločitev za le enega med več odličnimi kandidati je bila za nas težka. Competo je odličen vir vrhunskih kandidatov.

Sanda Goleš

direktorica za kadre, pravo in splošne službe

S Competom sodelujemo že vrsto let, na različnih področjih, od iskanja in izbora ljudi za vodilna delovna mesta, izvedbe ocenjevalnih centrov do izobraževanj in določenih drugih projektov. V letu 2022 smo začeli sodelovati pri izgradnje znamke delodajalca. Zavedali smo se, da je pred nami zahtevna pot, hkrati pa tudi pot, ki nas bo obogatila. Zanimivo, da je bila pa najlažja odločitev, koga poklicati in vprašati za nasvet, kako stopiti na to pot  – Competo, seveda. Že po prvem pogovoru je sodelovanje steklo, prepustili smo se procesu – naredili smo akcijski načrt, popisali vse potrebne aktivnosti, določili časovnico in pot se je začela. Competo nas je kompetentno vodil, v za njih značilnem osebnem stilu, kjer postanejo eden izmed nas, hkrati pa obdržijo tisto potrebno distanco, ki jo pričakujemo pri partnerju. Je partner, ki mu zaupaš in se mu prepustiš. Vedno najde rešitev. Rešitev, ki zadovolji vse deležnike, kjer smo vsi zmagovalci. Združuje ekipo izjemnih strokovnjakov, ki negujejo oseben, pristen odnos, znajo prisluhniti, nikoli pa kritizirati, pa čeprav ti večkrat nastavijo ogledalo, kjer pogled ni najlepši. S Competom na svoji strani vedno dosežeš cilj.

Lara Berlec

direktorica sektorja Marketing - Komunikacije

S podjetjem  Competo smo sodelovali pri projektu izgradnje znamke delodajalca SKB banke. Ugled in prepoznavnost delodajalca je v sedanjih razmerah na trgu dela zagotovo eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev posameznika pri iskanju zaposlitve. Analize in raziskave percepcije trga so pokazale, da smo kot delodajalec zelo dobro prepoznani, vendar brez močnih atributov, ki bi nas lahko popeljali med top zaposlovalce.

 

Poleg tega smo želeli dvigniti tudi nivo znamke delodajalca med obstoječimi zaposlenimi ter vzpostaviti organizacijsko kulturo in vrednote, v katerih se bomo zaposleni prepoznali in skladno s katerimi bomo delovali v vsakdanjem poslovanju in sodelovanju – tako interno kot do naših strank in partnerjev.

 

Cilj projekta je bil tudi okrepiti zavzetost in povezanost zaposlenih. Na tej poti smo potrebovali partnerja – strokovnjaka – ki nas je peljal od začetnih faz poglobljene analize stanja do zaključnih ugotovitev z glavnimi stebri nadaljnjih aktivnosti. Skupaj smo postavili temelje za izgradnjo znamke delodajalca, s katero nadaljujemo tudi v prihodnje.

 

Sodelovanje s strokovnjaki iz podjetja Competo je bilo predvsem partnersko – naši viziji in ciljem so s svojim znanjem in izkušnjami pokazali pot, po kateri zdaj hodimo in ustvarjamo naprej. V SKB banki smo tako izpeljali številne aktivnosti, s katerimi nastopamo kot zanesljiv in odgovoren delodajalec, okrepili smo interno komunikacijo in aktivacijo zaposlenih, s katerimi gradimo povezanost in sodelovanje.  Vemo pa, da se lahko vedno ponovno obrnemo na Competo, ko bodo pred nami novi izzivi.

Metka Šooš

Vodja področja kadri in splošne zadeve

V Arcontu že vrsto let sodelujemo s Competom, in sicer smo skupaj razvili program interne Akademije vodenja, znotraj katere poteka odkrivanje potencialov posameznikov, razvojnih priložnosti, usposabljanje ter sama evalvacija. Pravkar poteka usposabljanje že 3.generacije.

 

Poleg tega smo skupaj s Competom zelo uspešno zaključili že več ocenjevalnih centrov, individualnih in skupinskih coachingov vodstva, različne delavnice za vodje in strokovne službe. Zadnji sklop delavnic je bil ob prenovi koncepta obdobnih razgovorov z zaposlenimi, trenutno pa smo v sklepni fazi analize organizacijske kulture. Prav gotovo bomo za tem skupaj definirali nadaljnje razvojne aktivnosti.

 

Izvajalci s strani Competa: dr. Aleksander Zadel, Ana Domenis Cankar in Maša Žilevski.

Vsak od njih ima bogato strokovno znanje in veliko praktičnih izkušenj na širšem področju psihologije organizacij ter razvoja vodij in vodenja. In ravno zato sodelovanje z njimi pomeni veliko mero razumevanja potreb podjetja, maksimalno situacijsko fleksibilnost na delavnicah ob hkratni osredotočenosti na konkretne razvojne cilje. Dodana vrednost so tudi njihovi iskreni strokovni nasveti o sproti zaznanih izzivih v kadrovskih procesih in širše.

Zaupajo nam

Vzajemno zaupanje, dolgoročno partnerstvo in skupni načrti so dosežki, ki se jih najbolj veselimo. Zato smo ponosni in počaščeni, da z nami sodeluje toliko uspešnih podjetij.