Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj kadrov

Nina Potisek

Strateška svetovalka

Zakaj Competo?

Naš pristop h kadrovskemu svetovanju je osnovan na poslušanju in empatiji: želimo slišati in razumeti, kakšne so težave naših partnerjev, prepoznati prave vzroke zanje in soustvariti rešitve, ki bodo pripeljale k bolj učinkoviti organizaciji in zaposlenim prijaznejši kulturi. Opolnomočimo time in posameznike, da na podlagi lastnih potencialov učinkovito rešujejo izzive.

  • Poslušamo in slišimo: naš pristop k svetovanju je osnovan na poslušanju in empatiji.
  • Strokovna ekipa psihologov: močna izhodišča psihologije in teorije izbire, ki preizkušeno delujejo v praksi.
  • Živimo, kar govorimo: ko vstopimo v sodelovanje, predano zasledujemo skupne cilje.
  • Razumemo posel: znamo razmišljati kot poslovneži. Razumemo poslovno okolje in najdemo rešitve, ki zagotavljajo uspešnost na dolgi rok.