Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

Maša Budnar Radilović, svetovalka za iskanje in selekcijo Competo

Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi negotovega. Zato verjetno ne preseneča več naslednje vprašanje, ki ga iskalci zaposlitve zastavljajo na razgovorih: »Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?«.

Ob takih vprašanjih se zavemo, kako pomembno je prehodno obdobje v zaposlitvenem ciklu. Prezaposlovanje namreč odraža odgovornost in skrb organizacije do svojih zaposlenih tudi v času sprememb, zagotavlja ustrezno usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve ter gradi znamko delodajalca v očeh zaposlenih, iskalcev zaposlitve in širše javnosti.

Kako lahko organizacija pripomore k pozitivni izkušnji v prehodnem obdobju

Razhod, zlasti če je podan enostransko in na pobudo delodajalca, običajno predstavlja eno težjih izkušenj v okviru sodelovanja med zaposlenim in organizacijo. Medtem, ko je nemogoče določati, kako se bo zaposleni ob tem počutil, lahko kot delodajalec vseeno ustvarimo pogoje, ki omilijo to izkušnjo. Zaposlenemu pomagamo pri preusmerjanju nekonstruktivnih misli v konstruktivna vedenja, ki so usmerjena v prihodnost in nove cilje.

Eno najbolj uporabnih orodij pri tem je vsekakor program prezaposlovanja. Niz vsebin, ki zaposlene ob razhodu preko pogovorov in delavnic podprejo pri premagovanju izzivov, ki jih prinaša iskanje zaposlitve. Omogočajo jim bolj učinkovito soočanje s spremembami, oblikovanje osebne znamke in uspešen nastop na trgu dela. Čeprav je večina tovrstnih vsebin danes zlahka dostopnih na spletu pa udeleženci tekom programa spoznajo, da gre pravzaprav za veščine, ki se jih je potrebno priučiti. Primere učinkovitih življenjepisov, spremnih pisem in LinkedIn profilov najdemo z dvema klikoma. A so nam težko v pomoč, če ne razumemo, na kaj so pozorni kadroviki pri njihovem pregledu.

Marsikdo se tekom srečanj prvič zares poglobi v svoje izkušnje, znanja, kompetence in dodane vrednosti, jih poveže s svojimi kariernimi aspiracijami in uskladi z realnostjo trga dela. Če ga pri tem spretno vodita psiholog in strokovnjak za iskanje in selekcijo kadrov, so uvidi prežeti z aha momenti, njihova integracija v prakso pa je učinkovitejša. Ne čudi, da so po takem programu običajno bolj uspešni pri iskanju nove zaposlitve, še posebej take, ki v okviru njihovih želja kotira najvišje.

Velikani kot so Google, IBM, Cisco, Microsoft, Salesforce in drugi se ponašajo s svojimi programi prezaposlovanja, ki ponujajo individualno mentorstvo in podporo odhajajočim zaposlenim pri iskanju novih kariernih priložnosti. Srednje velika in majhna podjetja pa imajo običajno kapacitet za takojšnjo odzivnost ob razhodu in individualizirano prilagojen pristop manj. Zato si pomagajo z zunanjimi strokovnjaki. Ne glede na to, kdo izvaja program prezaposlovanja je pomembno zagotavljanje visoko kakovostnih vsebin preko osebnega in prilagodljivega pristopa do potreb vsakega posameznika.

Kako prezaposlovanje gradi znamo delodajalca

Ko razmišljamo o znamki delodajalca, se pogosto osredotočamo na privlačnost organizacije in njeno sposobnost privabljanja talentov ter zadrževanja zaposlenih. Pozabljamo pa na še en izredno pomemben vidik, ki ima ključno vlogo pri oblikovanju znamke delodajalca – na izkušnjo ob odhodu zaposlenega iz podjetja. Ta vidik dopolnjuje celoten cikel, ki se začne s privabljanjem novih zaposlenih in se zaključi s pozitivno ali negativno izkušnjo ob odhodu, kar lahko vpliva na percepcijo širše javnosti o organizaciji in na privabljanje novih talentov, pa tudi na klimo in produktivnost znotraj podjetja. Zaposleni, ki ostajajo opazujejo dogajanje ob razhodih in se pogovarjajo. Lahko se pogovarjajo o strahovih in krivicah zaradi odpuščanja, ali pa o tem, kako je podjetje odhajajočega podprlo v najtežjih trenutkih. S pozitivno izkušnjo ob razhodu se ohranja tudi dober ugled organizacije v širši skupnosti, kar lahko pozitivno vpliva na odnose s strankami, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji. Poleg tega lahko učinkovit program prezaposlovanja zmanjšuje tveganje za nastanek tožb.

Kompas kaže v smeri odnosa

Ključno je razumevanje zaskrbljenosti in stisk, ki nastanejo zaradi odpuščanj. Čeprav nihče čisto zares nima moči, da vsakemu, ki je ostal brez dela zagotovi novo karierno priložnost pa je posamezniku prilagojen program prezaposlovanja ob iskreni skrbi podjetja lahko dragocena podpora na poti do nove zaposlitve. Če kompas usmerimo v odnose, bomo vedno izbrali pravo pot. Ta bo koristila posameznikom in organizacijam. Prvi bodo, opolnomočeni z veščinami in zaupanjem vase bolj kompetentni in uspešni na trgu dela. Slednje pa bodo z vse bolj privlačno znamko delodajalca v zaposlitveni cikel dodale trajnost.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...