Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Bombončki pritegnejo, a zaposleni ostajajo zaradi zdrave in močne organizacijske kulture

Delodajalci zaposlenim omogočamo številne aktivnosti in »bombončke«, z namenom izboljšanja njihovega zadovoljstva ter samega delovnega vzdušja. V zaposlitvenih oglasih lahko zasledimo veliko bombončkov: od ponudbe sadja v pisarni, brezplačnih prigrizkov, masažnih miz, do organizacije rojstnodnevnih zabav, … Te pobude oz. “bombončki” so postale stalna praksa v mnogih podjetjih. A kljub temu, da lahko takšne ugodnosti prispevajo k prijetnejši delovni atmosferi, nikoli niso nadomestilo za resnično zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih.

Bombončki v delovnem okolju

“Bombončki” v podjetjih so različne ugodnosti in aktivnosti, ki jih delodajalci ponujajo svojim zaposlenim. Sem sodijo na primer:

  • Sadje v pisarni, ki spodbuja zdrave prehranjevalne navade in daje občutek skrbi za zdravje zaposlenih.
  • Masažne mize in razni telovadni pripomočki, ki ponujajo sprostitev in možnost za fizično aktivnost med delovnim časom.
  • Družabni dogodki, ki spodbujajo povezovanje in sodelovanje med ljudmi.

Ti bombončki so odličen način, da podjetja pokažemo, da nam je mar za dobro počutje zaposlenih. Vendar pa je ključnega pomena, da jih ne zamenjujemo z osnovnimi elementi, ki jih zaposleni potrebujejo za dolgoročno zadovoljstvo in uspešnost v delovnem okolju.

Kaj predstavlja »zdravo prehrano« za naše zaposlene?

Tako kot v vsakodnevnem življenju bombončki ne morejo nadomestiti zdrave prehrane, tudi v podjetju dodatne ugodnosti ne morejo nadomestiti osnovnih potreb, ki jih imajo zaposleni. Te temeljne potrebe vključujejo:

Prijetni in dobri odnosi

Dobri medsebojni odnosi med sodelavci in z vodstvom so ključni za pozitivno delovno okolje. Spoštovanje, podpora in odprta komunikacija so temelj za vzpostavitev zaupanja in timskega duha.

Kakovostno vodenje

Vodje, ki znajo motivirati, poslušati in podpirati svoje zaposlene, ustvarjajo okolje, kjer se ljudje počutijo cenjene in vključene.

Jasne odgovornosti

Zaposleni potrebujejo jasno opredeljene vloge in odgovornosti, kar jim omogoča, da se osredotočijo na svoje naloge in prispevajo k skupnim ciljem podjetja.

Timsko delo

Sodelovanje in deljenje znanja med člani ekipe pripomore k boljši učinkovitosti in ustvarjalnosti.

Razvoj in usposabljanje

Možnosti za strokovno rast in napredovanje so bistvenega pomena za motivacijo zaposlenih. Investiranje v usposabljanja in razvojne programe kaže, da podjetje verjame v potencial svojih zaposlenih.

Konkurenčno plačilo

Pošteno in konkurenčno plačilo ter ustrezne ugodnosti so osnovni pogoji, da se zaposleni počutijo cenjene in motivirane.

Poskrbimo za integracijo bombončkov in osnovnih potreb

Da bi resnično ustvarilo okolje, kjer se zaposleni počutijo dobro in so produktivni, je pomembno, da zaposlenim ponujamo tako bombončke kot dejavnike, ki zadovoljujejo njihove osnovne potrebe. Bombončki lahko delujejo kot dopolnilo, ki nadgrajuje temeljne elemente. Na primer:

  • Ping-pong miza ali masažni stol lahko dopolnjujejo osnovo, ki jo zagotavlja zdrava organizacijska kultura, kjer se spodbuja ravnotežje med delom in zasebnim življenjem.
  • Sadje v pisarni lahko deluje kot dodatek k širšemu programu za zdravje zaposlenih, ki vključuje tudi mentalno zdravje in podporo.
  • Team-building aktivnosti so učinkovite, če že obstaja močan timski duh in dobra komunikacija v vsakodnevnem delu.

Bombončki v podjetju so dobrodošli in lahko prispevajo k boljšemu delovnemu vzdušju, a niso nadomestilo za osnovne potrebe zaposlenih. Za dolgoročno zadovoljstvo zaposlenih je potrebno najprej poskrbeti za kakovostne odnose, jasno opredeljene odgovornosti, kvalitetno vodenje, timsko delo, možnosti za razvoj in konkurenčno plačilo. Le tako lahko ustvarimo zdravo in produktivno delovno okolje, kjer bombončki delujejo kot sladek dodatek, ne pa kot nadomestilo za pravo hrano.

 

Potrebujete podporo na področju razvoja organizacijske kulture? Vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si 

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...