Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še posebej zaposlitvenega izplena. Še vedno se poslužujemo tradicionalnih načinov zaposlovanja s poudarkom na izkušnjah in izobrazbi. Toda, obstajajo prakse, ki temeljijo na novih trendih in pristopih.

Med ključnimi ugotovitvami LinkedIn raziskave LinkedIn’s Skills Report 2023  najdemo tudi podatke, ki kažejo na to, da lahko podjetja z uporabo zaposlovanja na podlagi kompetenc svojo bazo kandidatov povečajo kar enajstkrat. Njihova analiza temelji na podatkih iz milijonov profilov posameznikov ter zaposlitvenih oglasov v različnih panogah. Pokazala je pomembno povezavo med zaposlovanjem na podlagi kompetenc in raznolikostjo potencialnih kandidatov.

S prednostnim obravnavanjem spretnosti, znanja in sposobnosti pred tradicionalnimi merili, kot sta izobrazba ali delovne izkušnje, lahko podjetja močno razširijo svoj nabor talentov. Raziskava kaže, da lahko zaposlovanje na podlagi kompetenc ruši ovire, ki pogosto omejujejo zaposlitvene možnosti za posameznike iz raznolikih okolij. Ta metoda vrednoti sposobnosti kandidatov namesto njihovega porekla, kar spodbuja vključenost in pravičnejše okolje za zaposlovanje.

Kaj je zaposlovanje na podlagi kompetenc?

Za to, da lahko izvajamo zaposlovanje na podlagi kompetenc, je potrebno najprej opredeliti ključne kompetence za vsako delovno mesto. To je osnova za vodenje strukturiranih postopkov ocenjevanja. Gre za pristop, ki se osredotoča na ocenjevanje spretnosti, znanj in sposobnosti kandidatov, ne glede na njihovo izobrazbo ali pretekle delovne izkušnje. Namesto da bi se osredotočali na tradicionalne kriterije, kot so diplome in delovna zgodovina, ta metoda vrednoti dejanske kompetence, ki so ključne za uspeh v določeni vlogi.

Prednosti zaposlovanje na podlagi kompetenc

 

  • Širši bazen kandidatov

Po podatkih LinkedIna lahko podjetja, ki uporabljajo zaposlovanje na podlagi kompetenc, svojo bazo kandidatov povečajo do enajstkrat. Ta pristop omogoča dostop do širokega spektra talentov, ki so sicer spregledani zaradi pomanjkanja tradicionalnih kvalifikacij.

  • Večja raznolikost 

Zaposlovanje na podlagi kompetenc ruši ovire, ki pogosto omejujejo zaposlitvene možnosti za posameznike iz raznolikih okolij. Ta pristop omogoča bolj pravično ocenjevanje kandidatov na podlagi njihovih sposobnosti, kar spodbuja bolj vključujoče delovno okolje.

  • Več inovacij

S širšim naborom kandidatov podjetja lažje najdejo posameznike s specializiranimi spretnostmi ali edinstvenimi perspektivami, ki lahko spodbudijo inovacije in rast. Raznolikost izkušenj in pogledov prinaša sveže ideje in rešitve, kar je ključnega pomena za konkurenčnost na trgu.

  • Prilagodljivost in učenje

Prilagodljivost in sposobnost hitrega učenja sta danes ključni. Zaposlovanje na podlagi kompetenc pomaga prepoznati kandidate, ki so ne le primerni za trenutne vloge, temveč imajo tudi potencial za uspeh v prihodnjih položajih, kar zagotavlja dolgoročno odpornost podjetja.

Kako oceniti kompetence kandidatov?

 

  • Vedenjski razgovori

Z njimi se osredotočamo na pretekle izkušnje in vedenja kandidatov. S konkretnimi primeri, kako so reševali probleme in dosegali cilje, lahko bolje ocenimo njihove sposobnosti in potenciale.

  • Ocenjevalni centri

Simulirajo delovne scenarije in naloge, kjer kandidati sodelujejo v skupinskih razpravah, študijah primerov in predstavitvah. Ta metoda omogoča opazovanje kompetenc kandidatov v praksi.

  • Ocenjevanje na podlagi spretnosti

Vključujejo razne tehnične teste, situacijske preskusne naloge ali izpite, ki merijo specifične kompetence, pomembne za določeno vlogo.

  • Simulacija dela

Kandidati se soočijo z realnimi delovnimi nalogami ali projekti, kar omogoča ocenjevanje njihovih praktičnih spretnosti in sposobnosti za delo v dejanskem okolju.

Prehod na zaposlovanje na podlagi kompetenc zagotovo zahteva prilagoditve in dodatna usposabljanja. A podjetja, ki sprejemajo ta pristop, ne le izboljšajo svojo konkurenčnost, temveč tudi ustvarjajo bolj vključujoče in inovativno delovno okolje.

Zaposlovanje na podlagi kompetenc je torej več kot modna muha, le trend. Predstavlja prihodnost zaposlovanja, kjer se cenijo dejanske sposobnosti in potenciali posameznikov. LinkedIn raziskava je pokazala, da podjetja, ki uporabljajo zaposlovanje na podlagi kompetenc, dosegajo boljše dolgoročne rezultate. Kadar se zaposleni počutijo cenjene zaradi svojih dejanskih sposobnosti in imajo priložnosti za razvoj, so bolj angažirani in zvesti podjetju, kar vodi k zmanjšanju fluktuacije kadra in izboljšanju delovne kulture.

Podjetja, ki se pri zaposlovanju osredotočajo na kompetence, imajo konkurenčno prednost, saj lahko hitreje in učinkoviteje zapolnijo ključne vloge. Ta agilnost jim omogoča boljše prilagajanje spremembam na trgu in izkoriščanje novih priložnosti.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...