Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Gostujoči blog: Delodajalce je potrebno stimulirati, da zaposlujejo tudi starejše od 55 let

V pripravah na naš 13. Competo dogodek smo o vprašanjih, povezanih z medgeneracijskim sodelovanjem na delovnem mestu, debatirali z našimi letošnjimi pokrovitelji in partnerji. Brina Tomovič Kandare, Vodja komunikacij in zagovorništva, iz AmCham Slovenija, je svoje misli o medgeneracijskem sodelovanju zapisala takole:

 

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj.

V trendih, ki prihajajo, tudi v AmCham Slovenija zaznavamo še bolj poudarjeno skrb podjetij za kadre na način, da se bodo morala podjetja za talente še bolj truditi in jim omogočati optimalno izkušnjo, temeljno »lepilo« podjetja bodo postale vrednote, vedno večja bo potreba po vseživljenjskem učenju zaradi osebnega razvoja, želje po samouresničenju ter zaradi strokovnega razvoja. Ob tem vse bolj do izraza prihaja tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Delodajalce je potrebno stimulirati, da zaposlujejo tudi starejše od 55 let

Ena izmed bolj perečih težav, s katerimi se Slovenija spoprijema pri zagotavljanju delovne sile, je demografska slika, ki ne izgleda najbolje. Življenjska doba se podaljšuje, vse nižje stopnje rodnosti predvsem v zahodnem svetu pa pomenijo, da bo na trg dela vstopalo vse manj mladih. Trenutno je delovno aktivnih 860.000 prebivalcev Slovenije, potencialno aktivna delovna populacija pa se bo v prihodnjih letih zmanjševala. Leta 2060 bo delež mladih v Sloveniji le še 20-odstotni, tistih nad 65 let pa več kot 30-odstotni. Stopnja zaposlovanja ljudi med 55 in 64 letom je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi, zato je potrebno stimulirati delodajalce, da zaposlujejo tudi starejše od 55 let, in krepiti ozaveščenost ter usmerjanje pri spodbujanju in motiviranju nizko kvalificiranih odraslih, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti. Prav tako je treba starejše od 55 let spodbujati, da ostanejo čim dlje aktivni in da svoje znanje delijo z mlajšimi.

Za podjetja je nujno potrebno, da strateško razvijajo in promovirajo medgeneracijsko sodelovanje v svojih okoljih, ki mora temeljiti na dejavnem sodelovanju med vsemi generacijami.

Tudi AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja poudarja pomen prenosa znanj starejših mladim in obratno kot eno izmed osnov razumevanja in sodelovanja med generacijami. Za podjetja je nujno potrebno, da strateško razvijajo in promovirajo medgeneracijsko sodelovanje v svojih okoljih, ki mora temeljiti na dejavnem sodelovanju med vsemi generacijami. Mladi morajo razumeti, da imajo starejši ogromno zakladnico izkušenj in da se je od njih vredno in nujno učiti. Na drugi strani pa morajo starejši razumeti, da bodo delali vse dlje in da se delovni procesi vse bolj digitalizirajo, informatizirajo, robotizirajo ter da bodo za svoje delo potrebovali drugačna znanja kot do zdaj.

Izziv: Do leta 2050 bo delež prebivalstva, starega nad 65 let, skočil na 32 odstotkov.

To bo tudi velik izziv za podjetja, ki bodo morala razmišljati o tem, kako v delovne procese aktivneje vključiti starejše zaposlene. Kako to storiti, da bodo starejši zaposleni z veseljem opravljali svoje delo in ne bodo le čakali na upokojitev, da bodo imeli občutek, da je njihov prispevek cenjen in dobro sprejet, njihove izkušnje pa zelo dragocene, ter da bodo imeli vlogo mentorja mlajšim generacijam, obenem pa se od njih učili novih trendov?

 

Brina Tomovič Kandare, AmCham Slovenija

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...