Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Headhunting: Moč neposrednega ciljanega iskanja kadrov

Iskanje vodstvenega in strokovnega kadra postaja vse bolj zapleten in zahteven izziv. Tudi zato se vedno več podjetij odloča za najem zunanje storitve headhunting. V Competu se že 13 let poslužujemo ciljanega iskanja in nagovarjanja kandidatov. Pri tem v ospredje postavljamo osebni pristop (tudi virtualna komunikacija ima pri nas vselej močno osebno noto).

Zakaj je headhunting prava izbira in katere so njegove ključne prednosti?

Diskretnost

Visoka stopnja diskretnosti je pri iskanju vodstvenega in strokovnega kadra ključna. Ko se pojavi potreba po zamenjavi obstoječega kadra, aktivno iskanje preko oglasov ne predstavlja prave poti. Headhunting predstavlja odlično storitev iskanja tudi  v teh občutljivih situacijah, saj zagotavlja popolno diskretnost. Tekom celotnega procesa poskrbimo za ohranjanje visoke stopnje zaupnosti tako do kandidatov kot tudi do naročnikov. To je ključno za kakovostno opravljeno delo in uspešnost samega projekta.

Ciljano iskanje in nagovarjanje

Že na samem začetku z naročniki natančno uskladimo in določimo njihova pričakovanja, želje ter zahtevane kompetence in lastnosti za dano delovno mesto. Tudi kultura podjetja, vrednote in poslanstvo so pomembni dejavniki, ki jih pri izboru kandidatov upoštevamo. Usklajevanju sledi priprava seznama zanimivih panog in podjetij, kjer bi se lotili iskanja.

V drugem koraku s pomočjo naših raziskovalcev temeljito raziščemo trg in vnaprej definirano ciljno skupino kandidatov. Ta pristop nam omogoča dostop do pasivnih kandidatov (tistih, ki se običajno ne prijavljajo na oglase za delo). Uporabljamo raznolike kanale, ki so prilagojeni specifikacijam delovnega mesta.

V tretjem koraku neposredno kontaktiramo kandidate in preverjamo njihov interes. S kandidati izvedemo poglobljen vedenjski razgovor, v ožjem krogu pa tudi psihometrična testiranja, kjer ocenjujemo njihove kompetence in potenciale za dano delovno mesto. Posebno pozornost posvečamo tudi nivoju optimizma in čustvene inteligentnosti, še posebej pri iskanju vodstvenih kadrov.

Naša posebnost je tudi analiza mikrookolja pri naročniku. Omogoča nam, da konkretneje ocenimo, kako se bodo izbrani kandidati vključili v obstoječo ekipo novega delodajalca. V ta namen najožji sodelavci v podjetju izpolnijo posebne vprašalnike. Psihometrično poročilo, ki ga predstavimo naročniku, zajema podatke o psihometričnem profilu kandidata in njegovem ujemanju z mikrookoljem v podjetju.

Na koncu je odločitev o tem, koga izbrati, v pristojnosti naročnika. Kljub temu smo ves čas na voljo za svetovanje in usklajevanje ter zagotavljanje podpore pri odločitvi.

Strokovnost in specializiranost Competo svetovalcev

Specializirani svetovalci pri Competu izhajamo iz različnih panog in strokovnih področij. Znamo vzpostaviti in graditi odličen dialog tako s kandidati kot tudi z naročniki, saj razumemo njihove bolečine, potrebe in izzive.

Kot strokovnjaki za posamezna področja iskanja imamo dober vpogled v posamezne industrije, trenutno stanje na trgu dela ter aktualne potrebe za posamezna delovna mesta. Ker redno vzpostavljamo stike s kandidati, imamo razvejano mrežo poznanstev. Veliko šteje tudi zaupanje, ki smo ga z leti vzpostavili s številnimi posamezniki. Znamo identificirati najboljše kandidate v vsaki panogi in jih povezati z ustreznimi delodajalci.

Dober vpogled imamo tudi v plačne razpone za različna delovna mesta. Ko se pogovori prevesijo v fazo pogajanj in usklajevanj, nudimo kakovostno svetovanje tako kandidatom kot naročnikom glede različnih vidikov sodelovanja. Vsak naš svetovalec je usposobljen za oceno ustreznosti kandidatov glede na specifične zahteve delovnega mesta.

Etika in izogibanje neposrednemu novačenju

Lahko bi dejali, da je storitev headhuntinga diplomatska pot takrat, ko želimo privabiti specifično osebo iz konkurenčnega podjetja. Neposredno nagovarjanje zaposlenih konkurenta ni primerna praksa in etična gesta. Naš trg je majhen in slej ko prej bi lahko tudi zaradi tovrstnih praks prišlo do neprijetnih situacij.

Danes kandidat, jutri naročnik, in obratno

Kot headhunterji se ukvarjamo z dvema ključnima skupinama: delodajalci in kandidati. Enako pozornost namenjamo obema. Spoštujemo vsakogar. Ohranjamo diskretnost in transparentnost ter gradimo partnerske odnose. Te odnose razvijamo postopoma. Ob tem smo radovedni, veliko sprašujemo in raziskujemo. Želimo slišati in razumeti.  Pri izbiri kandidatov iščemo “win-win” rešitve, kjer so zadovoljni tako naročniki kot kandidati.

Naša odgovornost je velika

Tega se zavedamo. Sooblikujemo namreč zgodbe podjetij in posameznikov. Včasih igramo vlogo mentorja ali poslušalca. Uspešni projekti pa vselej temeljijo na tesnem sodelovanju, transparentnosti in zaupanju. Osebno največje priznanje prejmemo, ko kandidat postane naš naročnik ali obratno.

Navdihujoči odnosi, ki izhajajo iz zadovoljstva naročnikov in kandidatov, so prispevali k naši rasti in uspehu. Sporočilo, ki ga nenehno poudarjamo podjetjem, je, da ne iščemo superjunakov – iščemo najprimernejše za delovno mesto in obstoječo ekipo. Iščimo tiste, ki so pripravljeni v danem trenutku zamenjati svojo kariero in skupaj z nami soustvarjati novo zgodbo.

Imate izzive na področju iskanja vodstvenega in strokovnega kadra? Ste že sami z oglasi iskali nove sodelavce, a ni bilo pravega izplena? Vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si 

Ostali članki

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...