Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

HRM globalno – pregled trendov in novosti (november 2020)

“Emotional Intelligence: The 3 Things Every Leader Needs To Know For Leading Remote Teams”

Avtor je v članku izpostavil in opomnil na tri pomembne stvari, ki so ključne za uspešno delovanje vodij v trenutnem obdobju. Na enakost med zaposlenimi, pomen organizacije in usklajevanja z drugimi ter na moč empatije. Zavedanje, da delo na daljavo zna mnogim predstavljati tudi izzive je ključnega pomena. Saj lahko le tako vodja pomaga svojemu timu z oblikovanjem nove narave dela, poskuša čimbolj normalizirati trenutno situacijo in negovati odnose v organizaciji kot prej, če ne še bolj. Zaupanje se prične z razumevanjem sočloveka, prepoznavanjem njegovih potreb, spodbujanje avtentičnosti in iskrenosti. Dati članom ekipe priložnost, da čutijo kar čutijo, je ena izmed najmočnejših vezi v odnosu, ki jo lahko vzpostavi vodja.

Več o emocionalni inteligentnosti, ki je ključna pri vodenju timov na daljavo, si lahko preberete na tukaj.

Westfall, C. (2020). Emotional Intelligence: The 3 Things Every Leader Needs To Know For Leading Remote Teams. Forbes. Pridobljeno na: https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/chriswestfall/2020/08/24/emotional-intelligence-eq-3-things-every-leader-needs-to-know-for-leading-remote-teams/amp/

“Business Leaders Need Empathy in Post-COVID Next Normal”

Kevin Sneader v minutnem posnetku predstavi in osmisli pomen vodenja z empatijo.

Do posnetka lahko dostopate preko povezave: https://bit.ly/2UrMpnI    

Pridobljeno na: https://www.gzeromedia.com/business-leaders-need-empathy-in-post-covid-next-normal 

“Leading with empathy during the pandemic”

Medtem ko zaposleni plujejo po razburkanem morju in se prilagajajo novim osebnim in poklicnim izzivom, se vodje vedno bolj zavedajo pomena mehkih veščin. V članku je avtorica Sarah Nagem izpostavila – sposobnost empatičnega delovanja. Skozi članek navaja nekaj strategij, kako pristno krepiti ter razvijati empatičnost pri sebi ter jo spodbujati tudi pri drugih. Saj strokovnjaki vedno bolj opažajo in ugotavljajo, da lahko empatično vodstvo bistveno pripomore k občutku varnosti in cenjenosti pri zaposlenih.

Bolj podroben vpogled v zapis si lahko preberete tukaj.

Nagem, S. (2020). Leading with empathy during the pandemic. Financial Management (FM). Pridobljeno na: https://www.fm-magazine.com/news/2020/oct/leading-with-empathy-during-coronavirus-pandemic.html.

 “The Future of Recruiting: 6 Predictions on How COVID-19 Will Transform Hiring”

V zapisu avtor predstavi drzne napovedi o zaposlovanju v prihodnosti. Predikcije so strokovnjaki s področja HR oblikovali s pomočjo anket in poglobljenih intervjujev z različnimi vodji, iskanja talentov. Napovedi so posledica trenutnih razmer – lahko opazimo, da je današnje zaposlovanje drugačno kot npr. pred letom dni.  Lahko trdimo, da se dogajajo velike spremembe in napredki, ki so v preteklosti nekoliko bolj mirovali. Določene spremembe, ko govorimo o enakopravnosti, drugačnosti naj bi trajale leta, sedaj pa se je velika odgovornost ter aktivacija pokazala že v nekaj mesecih.

Do bolj podrobnih opisov, ki se dotikajo zaposlovanja v prihodnosti, lahko dostopate tukaj.

Lewis, G. (2020). The Future of Recruiting: 6 Predictions on How COVID-19 Will Transform Hiring. Linkedin: Talent Blog. Pridobljeno na: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/future-of-recruiting/2020/future-of-recruiting#prediction5

Ostali članki

Kompetence trajnosti: pomen sodelovanja in empatije

02.12.2023
Za gradnjo kompetenc sodelovanja in empatije imamo torej še nekaj prostora. Nismo še na cilju. Cilj je v resnici vseživljenjsko učenje. Za...

Učinkovito merjenje potenciala zaposlenih

15.11.2023
S celovitim pristopom k merjenju potenciala zaposlenih, vključno s pridobivanjem informacij o njihovih željah in dosežkih, organizacije postanejo...

Kako osmisliti razvoj zaposlenih?

15.11.2023
Razvoj kompetenc zaposlenih je proces. Usposabljanja sama niso dovolj. Razvoj je potrebno podpreti s čim več raznolikimi kadrovskimi sistemi (npr....