Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

HRM globalno – pregled trendov in novosti (oktober 2020)

Thriving after COVID-19: What skills do employees need?

Lahko rečemo, da je COVID-19 čez noč spremenil naš način življenja in naravo dela. Vendar pa so zametki za spremembe v tehnologijah, digitalizaciji, poslovnih modelih, naravi dela, potrošniških željah in potrebah, obstajali že pred trenutnimi razmerami. Soočanje z virusom je le pospešilo in okrepilo organizacije, da prenovijo strategijo načina dela in njihove poslovne modele. Raziskave kažejo, da so največje potrebe po razvoju veščin potrebne na področju digitalizacije. Sledijo tudi kognitivne ter socialne veščine, pa tudi razvoj emocionalne inteligentnosti, zmožnost hitrega prilagajanja in ohranjanja prodornosti.

Več o veščinah prihodnosti, si lahko preberete v prispevku Thriving after COVID-19: What skills do employees need?

(McKinsey&Company. (2020). Thriving after COVID-19: What skills do employees need? Pridobljeno na: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/accelerate-blog/thriving-after-covid-19-what-skills-do-employees-need.)

 

Skills that will help you to become a future global leader in the post-COVID-19 era

V članku avtor Glenn Campbell spregovori o tem, kako pomembno je izbrati ustrezne izobraževalne ustanove in platforme, ki nam omogočajo, da razvijamo za prihodnost potrebne kompetence. Z razvijanjem tovrstnih kompetenc krepimo našo konkurenčno prednost na trgu dela, hkrati pa se pripravljamo na učinkovito ter bolj prilagojeno delovanje na delovnem mestu. V teh spreminjajočih se časih, podjetja iščejo zaposlene, ki so fleksibilni ter se hitro prilagajajo situacijam tudi v stresnih razmerah. Pri tem pa izkazujejo tudi visoko mero inovativnosti in socialnih veščin. Avtor navaja, da je kar 82 odstotkov profilov trenutno zahteva digitalna znanja. Z novo industrijsko revolucijo na obzorju, je razumevanje tehnologije in njene uporabe bistvenega pomena.

Katere kompetence bodo v prihodnosti iskali zaposlovalci, si lahko preberete v članku Skills that will help you to become a future global leader in the post-COVID-19 era

(Campbell, G. (2020). Skills that will help you to become a future global leader in the post-COVID-19 era. People Matters. Pridobljeno na: https://www.peoplemattersglobal.com/article/skilling/skills-that-will-help-you-to-become-a-future-global-leader-in-the-post-covid-19-era-27263 )

 

CARE TO DO BETTER; Building trust to enhance employee potential and leave your people and your business Net Better Off”

Avtorji raziskave so ugotovili, da vodje, ki so bili vključeni v raziskavo, tekom trenutnih razmer prevzemajo več odgovornosti in izkazujejo več interesa za celostno dobro počutje zaposlenih. Pri tem si aktivno tudi prizadevajo za njihovo zaupanje, saj s tem vplivajo na boljšo poslovno uspešnost. Na drugi strani, pa zaposleni od delodajalcev pričakujejo več stabilnosti, zaradi časov, ki prihajajo. Prišli so do ugotovitev, da podjetja lahko odkrijejo posameznikov potencial pri delu, preko modela šestih temeljnih z delom povezanih potreb. Ta model so poimenovali »Net Better Off« in pokriva šest področij posameznikovih potreb v povezavi z delom: čustveno in duševno, relacijsko, fizično, finančno, namensko in zaposlitveno področje.

Do bolj podrobnih izsledkov ter poteka raziskave, lahko dostopate preko povezave CARE TO DO BETTER; Building trust to enhance employee potential and leave your people and your business Net Better Off. Accenture

(Rodriguez, D. in Shook, E. (2020). CARE TO DO BETTER; Building trust to enhance employee potential and leave your people and your business Net Better Off. Accenture. Pridobljeno na: https://www.accenture.com/us-en/insights/future-workforce/employee-potential-talent-management-strategy)

 

Ostali članki

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...

So mladi res razvajeni in brez delovnih navad?

16.01.2024
S sodelavko Tino sva pred časom sodelovali v reportaži Inšpektorja24 na temo generacije Z (mladih, rojenih med približno 1997 in 2012) ter...