Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Imate težave s privabljanjem kandidatov? Česa vsega “ne smete” početi?

Laura Smrekar

Partnerka

Poiskati in privabiti top kandidate je danes za podjetja samo po sebi izjemno težko. Če pa pri tem delamo ves čas tudi napake, bodisi zavedno ali nezavedno, pa privabljanje ključnih kadrov postane še toliko bolj težavno. In rezultat je ravno nasproten – kandidati si ne želijo priti k nam. Slabo izkušnjo s podjetjem pa seveda širijo naprej, do drugih kandidatov na trgu.

Nekaj dobrih intervjujev s HRM, direktorjem ali zaposlenimi, PR-članki na temo naših zadovoljnih zaposlenih ali vrhunski oglasi in pozicioniranje v smislu dobrega delodajalca, sicer lahko predstavljajo odlična orodja, ki nam pri teh izzivih pomagajo. Toda, denar bo vržen v smeti, če bomo »padli« pri osnovah – odnosu in komunikaciji. Govorimo o malih korakih, dejanjih ali pozornostih, ki pa imajo v očeh kandidatov neizmerno moč. Govorimo o čustvih in občutkih.

 

Kaj vse ne smemo početi oz katerih napak ne smemo delati? Poglejmo si nekaj primerov

Zavlačevati

Na primer: top kandidat, ki smo ga zelo težko poiskali in privabili na razgovor, nam je sicer  izjemno všeč, a ker je postopek pač  treba voditi »formalno/po pravilih«, želimo za vsak slučaj videti še kakšnega drugega kandidata.  Top kandidat, ki pa na drugi strani čaka na našo odločitev, se na ta način pričenja ohlajati. Na začetku je komunikacija z njim potekala hitro, večkrat smo ga slišali in videli. Nato pa z naše strani tišina. Morda le odgovor, da še nimamo dokončne odločitve in da mu absolutno sporočimo, ko bo kaj novega. V takih primerih kandidati bodisi hitro dobijo nov izziv ali pa podjetje enostavno zavrnejo.

 

Ne-komunicirati s kandidati in pričakovati, da nam bodo iz danes na jutri na razpolago

S sprejemanjem prijav na oglase je naša prva  dolžnost, da se vsakemu kandidatu zahvalimo za prijavo in mu sporočimo, kako bo potekal nadaljnji postopek. Vmes določene kandidate povabimo na razgovor. Ob tem si je potrebno časovno pravilno uskladiti termine in pravočasno obvestiti kandidate. Ne smemo pa delati slečih napak: klicati kandidate, da pridejo na razgovor bodisi že isti dan bodisi drugi dan; potrditi termine s kandidati, da si nekateri vzamejo celo dopust, potem pa 2x ali 3x popolnoma spremeniti termine. Ne smemo kontaktirati kandidate za razgovor, potem pa jim reči, da smo si premislili in da jih vendarle ne bi želeli spoznati. S tem ne držimo besed in obljub. Tudi če smo naredili napako, vzemimo si čas in kandidata vseeno spoznajmo.

 

Ne-obvestiti kandidate o neizbranosti

Ko izberemo kandidata finalista si ne smemo dovoliti, da ostalim kandidatom ne posredujemo obvestilo o neizbranosti. Z oglasom in prejemanjem prijav smo sami odprli komunikacijo in prav je, da jo tudi z vsakim od kandidatov profesionalno zaključimo.

 

Lagati – ne obljubljati stvari, za katere vemo, da jih ne bomo mogli izpolniti

Od trenutka, ko podjetje stopi v kontakt s kandidatom, le ta pričakuje pošten in odkrit odnos. Če vemo, da kandidatu nekaj ne bomo mogli ponuditi ali dati, pa nam je vseeno neizmerno všeč in bi ga radi dobili, potem bodimo odkriti. Ne iščimo izgovorov in ne obljubljamo stvari, za katere vemo, da jih ne bomo mogli uresničiti. Iskrenost šteje največ in kandidat bo marsikdaj naredil kakšen korak nazaj ali kompromis, če bo videl, da smo iskreni

 

Biti arogantni, vzvišeni ali celo žaljivi

Saj vem, obstajajo take in drugačne oblike zaposlitvenih intervjujev. Nekateri pa gredo včasih res že čez mejo. Nikoli ne smemo kandidata postaviti v položaj, da se počuti manjvrednega ali ponižanega. Nikoli ga ne smemo žaliti. Morda si o tem mislimo svoje, vsega pa absolutno ne smemo izreči.

 

Biti nestrokovni

Morda bi kdo rekel, da je to stvar posameznika in ne organizacije kot take. Včasih selekcijski postopek vodijo tudi vodje oddelkov, področij oz drugi člani organizacije ali pa kadroviki z ne pravimi kompetencami in občutkom za ljudi. Pa vendar, odgovornost podjetja je, da vse, ki so tako ali drugače vpeti v proces zaposlovanja, seznani in pouči o osnovah in načinih komuniciranja, vodenja razgovorov in poslovnega bontona. Ne smemo si dovoliti, da zaposlitvene razgovore opravljajo ljudje, ki tega bodisi ne znajo, ne zmorejo nočejo ali ne želijo.

 

L.S.

Ostali članki

Vitalnost in energija človeka nista odvisni od letnice rojstva

22.05.2023
Večkrat slišimo, da je letnica rojstva eden izmed ključnih dejavnikov, ki naj bi vplival na sposobnost in produktivnost posameznika – še...

Pri izražanju idej in predlogov se 51% sodelujočih v anketi s strani vodje počuti slišane in sprejete

20.05.2023
Več kot polovica sodelujočih se počutite slišane pri komunikaciji predlogov, mnenj ali idej do svojih vodij. To je spodbuden rezultat,...

Se tudi vam zdi, da se vaši sodelavci vse hitreje menjajo?

12.05.2023
Po raziskavah, ki jih navaja HBR, stroški menjave zaposlenega znašajo 50 % do 200 % njegove letne plače, odvisno od ravni delovnega mesta. Dobro...