Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Izzivi v odnosu zaposlitvena agencija – naročnik

Laura Smrekar

Partnerica, direktorica komuniciranja

Zakaj se podjetja odločajo, da storitev iskanja in izbora kadrov zaupajo zunanjim izvajalcem?

Vzvodi so lahko različni. Nekatera podjetja imajo sprejeto tako interno politiko, da področje rekrutiranja permanentno zaupajo zunanjim izvajalcem. Iskanje in izbor kadrov je namreč zelo kompleksno in časovno intenzivno delo. In  učinkovito ga lahko izvajajo posamezniki, ki imajo za tovrstno delo ustrezne potrebne izkušnje in kompetence. Druga skupino podjetij se za ta korak odloča le občasno. Takrat, ko imajo znatno povečane potrebe in jim interni resursi tega ne dopuščajo. Ali pa takrat, ko gre za pomembnejše pozicije oz zamenjave obstoječih oseb v družbi. Večino podjetij bi lahko uvrstili v to drugo skupino. Imamo pa tudi podjetja, ki proces iskanja in izbora ne želijo prepustiti zunanjim izvajalcem, ampak to počnejo sama. Verjamejo, da so lahko sama v tem najbolj učinkovita, saj dodobra poznajo družbo in lahko potemtakem najbolje prepoznajo »fit« pri kandidatih na drugi strani. Včasih pa se ta tretja skupina podjetij za agencijo odloča šele potem, ko je že sama več časa neuspešno iskala in na koncu ostala brez želenega kandidata.

 

Kateri so osnovni predpogoji, da smo lahko skupaj uspešni?

V zgornji izjavi, je izjemno pomembna beseda »skupaj«. Agencija in podjetje morata biti maksimalno povezani in imeti en in edini skupni cilj – poiskati in izbrati najbolj primernega kandidata. Pri pogovoru z naročnikom to vedno e posebej izpostavimo kot osnovno izhodišče našega delovanja. Da lahko agencija kvalitetno opravi prvi korak, proces raziskovanja in analize, potrebuje s strani naročnika jasna in podrobna izhodišča. Podjetje ji mora popolnoma zaupati in tudi samo opraviti določeno »domačo nalogo«. Morda se sliši samoumevno,  a temu pogostokrat ni tako. Le redka so podjetja, ki imajo jasno razdelana izhodišča. Tudi ni tak problem, v kolikor jim morda na samem začetku nimajo. Pomembno pa je, da z našimi vprašanji pričnejo o njih razmišljati in skupaj z nami iskati možne rešitve in odgovore. Šele potem, ko smo dodobra opremljeni z osnovnimi informacijami, se lahko proaktivno in ciljno lotevamo neposrednega iskanja ustreznih kandidatov.

 

Včasih nas imajo za »nujno zlo«

A se zaposlitvene agencije v odnosu do podjetij včasih znajdemo v situaciji, ko na nas gledajo kot na tisto »zadnjo možnost«, ki jim lahko pomaga pri izzivih, kjer sama niso bila uspešna. Morda na nas gledajo celo kot na  »tekmece«, kar pa je resnično narobe. Običajno gre za podjetja, ki se pri iskanju kadrov ne poslužujejo zunanjih izvajalcev – agencij. Te procese peljejo same interno in v prepričanju, da agencije ne prinašamo nobene dodane vrednosti. Predvsem pa iz takih ali drugačnih razlogov z agencijo ne želijo vzpostaviti odprtega in iskrenega odnosa. Preprosto rečeno, nam ne zaupajo.

Nič hudega, če določena podjetja razmišljajo na ta način. Problem pa nastopi, ko se tako podjetja vendarle odloči, da po dolgotrajnem neuspešnem iskanju najame našo storitev. Na nas agencijah seveda je, da naredimo vse, da opravičimo naše zaupanje. Svoj del in pripravljenost pa mora opraviti tudi naročnik. Brez tega enostavno ne gre. Tak način sodelovanja med agencijo in podjetjem ne sloni na zdravih temeljih in ga je najbolje ne začeti.

Brez popolnega zaupanja pač ne gre.

 

L.S.

Ostali članki

Gostujoči blog: Ali lahko podjetje uspešno živi brez šefov?

20.10.2019
Zakaj se podjetja odločajo, da storitev iskanja in izbora kadrov zaupajo zunanjim izvajalcem? Vzvodi so lahko različni. Nekatera podjetja imajo...

Trije miti in zablode o sodobnem samoupravljanju v organizacijah

11.10.2019
Sodobno samoupravljanje ni zdravilo, ki bi delovalo za vse. Kot vsak organizacijski model ima tudi samoupravljanje svoje prednosti in slabosti. A to...

Sodobno samoupravljanje kot vir osebne energije

04.10.2019
V samoupravnih sistemih nismo pasivne žrtve kapric drugih - smo arhitekti svojih načinov dela. Nismo odvisni od muh dominantnih in neizprosnih...