Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kaj je in kaj ni kadrovska funkcija kot strateški partner v praksi

Kadrovska funkcija kot strateški partner pomeni premik od tradicionalnih administrativnih nalog k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije. Ta prehod vključuje več ključnih vidikov, ki jih je pomembno razumeti, da kadrovska funkcija v polnosti izpolni svojo strateško vlogo. Prav tako je pomembno vedeti, kaj kadrovska funkcija ni, da bi se izognili napačnim pričakovanjem in praksam.

Kako kadrovska funkcija deluje kot strateški partner v praksi

 1. Sodelovanje pri oblikovanju poslovne strategije

 • Analizo potreb po talentih: Identifikacijo ključnih kompetenc in veščin, ki jih organizacija potrebuje za dosego strateških ciljev.
 • Načrtovanje kadrov: Razvoj dolgoročnih načrtov za pridobivanje, razvoj in ohranjanje talentov.
 • Podpora pri prestrukturiranju: Sodelovanje pri preoblikovanju organizacijske strukture, da bi se ta bolje prilagodila strateškim ciljem.
 1. Upravljanje sprememb

 • Komunikacija sprememb: Na primer, če podjetje uvaja novo tehnologijo, HR razvija strategijo za obveščanja zaposlenih o spremembah in organizira delavnice za usposabljanje.
 • Podpora vodjem: Pomoč vodjem pri obvladovanju sprememb vključuje svetovanje, kako zmanjšati odpornost med zaposlenimi in ustvariti pozitivno okolje za sprejemanje novih praks.
 • Razvoj prilagodljivosti: Spodbujanje kulture prilagodljivosti z organiziranjem programov, ki spodbujajo inovativnost in hitro prilagajanje spremembam.
 1. Razvoj kadrov

 • Programi za razvoj vodij: Ustvarjanje programov za prepoznavanje in usposabljanje bodočih vodij, na primer z mentorstvom in specifičnimi izobraževalnimi priložnostmi.
 • Načrti za nasledstvo: Razvijamo načrte za nasledstvo, ki zagotavljajo nemoten prehod ključnih vlog z usposabljanjem notranjih kandidatov.
 • Stalno izobraževanje: Organiziramo redne delavnice in spletne tečaje, ki omogočajo zaposlenim nadgradnjo znanja in veščin.
 1. Merjenje in analiza uspešnosti

 • Merjenje zavzetosti: Uporabljamo ankete za merjenje zadovoljstva zaposlenih in zbiranje povratnih informacij, kar nam pomaga prepoznati področja za izboljšanje.
 • Analiza kadrovskih podatkov: Analiziramo podatke, kot so fluktuacija in uspešnost, za prilagajanje strategij.
 • Sledenje uspešnosti: Spremljamo ključne kazalnike uspešnosti za oceno učinkovitosti kadrovskih programov.
 1. Podpora kulturi in vrednotam

 • Usklajevanje z vrednotami: Poskrbimo, da so vrednote podjetja vgrajene v kadrovske procese, kot so zaposlovanje in ocenjevanje uspešnosti.
 • Spodbujanje raznolikosti: Organiziramo dogodke in delavnice za ozaveščanje o raznolikosti ter implementiramo politike za enake možnosti.
 • Skrb za dobro počutje: Implementiramo programe za zdravje in dobro počutje zaposlenih, kot so fleksibilni delovni čas in wellness programi.

Kaj kadrovska funkcija kot strateški partner ni?

 1. Ni zgolj administrativna vloga

Tradicionalno gledano, je bila kadrovska funkcija pogosto omejena na administrativne naloge, kot so upravljanje plač, obdelava dokumentacije in skrb za skladnost z zakonodajo. Kot strateški partner kadrovska funkcija presega te naloge in postane ključni akter pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije.

 1. Ni izolirana enota

Kadrovska funkcija ni ločena od preostalega poslovanja. Namesto tega aktivno sodeluje z vsemi poslovnimi enotami, da zagotovi, da so kadrovske strategije usklajene z potrebami in cilji celotne organizacije.

 1. Ni zgolj reaktiven oddelek

Kadrovska funkcija kot strateški partner ni omejena na reševanje problemov, ko se ti pojavijo. Namesto tega deluje proaktivno, z identifikacijo prihodnjih potreb in priložnosti, ki lahko pozitivno vplivajo na poslovanje.

 1. Ni osredotočena le na kratkoročne cilje

Medtem ko se mora kadrovska funkcija odzivati na takojšnje potrebe, mora kot strateški partner prav tako imeti dolgoročen pogled. To pomeni načrtovanje za prihodnost in usklajevanje kadrovskih strategij z dolgoročnimi poslovnimi cilji.

Primeri iz prakse

Primer 1 – Uvajanje fleksibilnega dela

Podjetje, ki uvaja fleksibilne oblike dela, lahko koristi strateško vlogo kadrovske funkcije pri:

 • Pripravi politik fleksibilnega dela: Razvoj jasnih politik in smernic za fleksibilno delo, ki upoštevajo potrebe podjetja in zaposlenih.
 • Skrbi za dobro počutje: Implementacija programov za podporo duševnemu in fizičnemu zdravju zaposlenih pri delu na daljavo.
 • Merjenje uspešnosti: Razvoj metod za merjenje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih pri fleksibilnem delu.

Primer 2 – Razvoj voditeljstva

Podjetje, ki si prizadeva za razvoj močnega voditeljskega kadra, lahko koristi strateško vlogo kadrovske funkcije pri:

 • Identifikaciji bodočih vodij: Uporaba podatkov in ocenjevalnih orodij za prepoznavanje zaposlenih z voditeljskim potencialom.
 • Izobraževalnih programih: Razvoj programov za izobraževanje in usposabljanje bodočih vodij.
 • Mentorski podpori: Uvajanje mentorskih programov, kjer izkušeni vodje pomagajo pri razvoju mlajših talentov.

Kadrovska funkcija kot strateški partner ni zgolj administrativna enota, temveč ključni akter pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije. S sodelovanjem pri oblikovanju strategije, upravljanjem sprememb, razvojem kadrov, uporabo analitike ter podporo kulturi in vrednotam organizacije lahko kadrovska funkcija bistveno prispeva k dolgoročnemu uspehu podjetja. Pomembno pa je tudi razumeti, kaj ta vloga ni, da bi se izognili napačnim pričakovanjem in praksam, ter zagotovili, da kadrovska funkcija resnično izpolnjuje svojo strateško vlogo.

Potrebujete podporo na področju opolnomočenja kadrovske funkcije in preoblikovanja v strateško funkcijo, vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...