Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si delodajalca, ki v ospredje postavlja trajnostno delovanje, holističen razvoj posameznika in družbeno odgovornost. Želijo si delovnega okolja, kjer kakovostni odnosi štejejo in kjer učenje in razvoj posameznika predstavljajo temelj za trajnostno delovanje podjetja.

Kako lahko ugotovimo ali potencialni novi delodajalci resnično vlaga v trajnost na način, ki je opazen in pomemben? Kako lahko razberemo ali je podjetju trajnost resnično pomembna?

Vizija podjetja

Smiselno je začeti z raziskovanjem vizije podjetja. Delodajalec, ki stoji za trajnostjo, ima vizijo, ki je več kot le besede na papirju. Predstavlja osrčje podjetja, ki prežema vsak vidik njihovega delovanja. Povprašajte, ali se vizija podjetja resnično odraža v njegovih vsakodnevnih dejavnostih, projektih in ciljih. Pogovarjajte se z zdajšnjimi in bivšimi zaposlenimi, da ugotovite, ali podjetje svojo vizijo iz dneva v dan in s konkretnimi dejanji tudi uresničuje.

Nenehno vlaganje v razvoj in inoviranje

Brez napredka in razvoja je prihodnost podjetja negotova. Zmagujejo podjetja, ki nenehno vlagajo v razvoj produktov, procesov pa tudi ljudi. Organizacije, ki  iščejo nove način za zmanjšanje svojega vpliva na okolje in pozitiven družbeni prispevek, v svoji osnovi tudi cenijo trajnostne pristope. Preučite, kako organizacija spodbuja inovacije in kako se prilagaja hitro spreminjajočemu se okolju.

Spodbujanje trajnosti širše in povezanost z lokalnimi skupnostmi/okoljem

Preverite, kako organizacija sodeluje v trajnostnih projektih ali prispeva k lokalnim pobudam. Delodajalec, ki je povezan s svojo skupnostjo, kaže svojo zavezanost trajnostnim vrednotam. Raziščite ali ima delodajalec pozitiven družbeni vpliv in je pripravljen deliti svojo trajnostno strast tudi zunaj svojih pisarn.

Vseživljenjsko učenje in razvoj kompetenc za prihodnost

Podrobneje raziščite ali podjetje omogoča različna usposabljanja in izobraževanja o trajnosti ter ali spodbuja sodelovanje v trajnostnih projektih /skupnostnih/pobudah. Preučite ali podjetje interno spodbuja vseživljenjsko učenje zaposlenih in razvoj kompetenc za prihodnost. Pozanimajte se, katere aktivnosti in orodja so v ta namen že vpeljali.

Napotek za delodajalce: Iščejo se delodajalci, ki trajnost živijo

Danes ni več dovolj, da o trajnosti samo govorimo. Dobri kadri iščejo delodajalce, ki trajnost tudi živijo. Zavedajo se, da bodo v takih okoljih lahko soustvarjali pozitivne spremembe, sooblikovali boljšo prihodnost in pustili trajnostni pečat na svoji karieri.

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...