Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kako postati ugleden delodajalec?

Laura Smrekar

Partnerka

Ko se podjetje v očeh kandidata, uvrsti na sam vrh izbire, lahko rečemo, da je doseglo svoj cilj in si zagotovilo velik ugled. Kaj vse je temu pripomoglo oz to sploh povzročilo? Če se ozremo med najbolj uglednimi delodajalci v našem prostoru, vidimo, da gre za med seboj zelo različna si podjetja, tako po panogi, kot po velikosti, strukturi zaposlenih, starosti organizacije,… Dejstvo pa je, da ugled dobrega delodajalca ni možno zgraditi, v kolikor podjetje nima zdravega jedra, dobrih produktov in v kolikor ni finančno uspešno oz stabilno. To so temelji, na katerih nato gradimo naprej. In vsa podjetja, ki so se uvrstila na sam vrh, vse to imajo. Zelo velik pomen ima tudi sam management podjetja in leader na vrhu.

Gradnje ugleda kot delodajalca se mora podjetje lotiti načrtovano in predstavlja dolgoročni proces. Na kratko rečeno gre za permanentno komunikacijo z vsemi ključnimi ciljnimi skupinami podjetja ter sočasno »udejanjanje danih obljub« oz življenje zgodbe, ki jo podjetje komunicira. Ugled delodajalca sestavlja več različnih dejavnikov,na primer: blagovna znamka podjetja na trgu dela; strategija, vizija in kultura podjetja; sposobno vodstvo podjetja; vrednote, etična načela in družbena odgovornost podjetja;.. Ugled delodajalca pomeni preprosto povedano, koliko je za nas kakšna organizacija kot delodajalec privlačna in zanimiva. Gre za nekaj, kar obstaja v glavah tako zaposlenih, kot tudi vseh bodočih zaposlenih in v očeh širše, splošne javnosti, medijev,… Kako lahko podjetja ta ugled še izboljša?

Kot pri gradnji blagovne znamke nasploh je tudi tukaj ključno, da zelo dobro razumemo vse glavne ciljne skupine, ki jih nagovarjamo- v tem primeru zaposlene in bodoče zaposlene. Njih nagovarjamo in nanje mora podjetje nasloviti jedro komunikacije. Bolj kot se podjetje zaveda lastne konkurenčne prednosti, s čimer v svoje vrste privablja in ohranja najboljše kadre, toliko bolje in lažje lahko zgradi ugled dobrega delodajalca. Zavedati se mora, kaj si današnji zaposleni danes želijo; kaj si želijo njihovi top talenti in kaj zaposleni v panogi nasploh ter tudi ostali kandidati na trgu, ki jih želi privabiti v svoje vrste. Ciljni skupini je potrebno na pravi način posredovati »edinstveno izkušnjo dela in prednosti gradnje kariere v organizaciji«.

Seveda pa to prav nič ne pomaga, v kolikor organizacija vsega tega dejansko ne živi in gre le za lepe zapisane ali izrečene besede. Izmeriti je potrebno dejansko stanje v podjetju ( na primer z razgovori, morda fokusnimi skupinami, vprašalniki,…, in oceniti koliko podjetje resnično živi zgodbo, ki jo »prodaja«. Če je vse to povezano in v ravnovesju, lahko zgodba najde svojo pravo pot. Kaj si danes kandidati na trgu dela najbolj želijo? Ne samo delodajalca, ki jim bo zagotavljal plačilo, delovno mesto in določeno stabilnost. Vse bolj se iščejo prave zgodbe in izzivi, podjetja z vizijo in z močno blagovno znamko. Kandidati se želijo poistoveti z organizacijo, njeno vizijo, načeli in vrednotami. Želijo so okolja, ki jim bodo omogočala osebno rast in razvoj, spodbujala nova doživetje,… Kot vidimo privlačijo precej »neotipljive« stvari, ki jih najlažje poosebimo z lastno izkušnjo. Zato so zadovoljni zaposleni podjetja edinstvena in najbolj dragocena ciljna skupina ter najboljši ambasadorji podjetja.

Proces gradnje znamke uglednega delodajalca bo uspešen in zmagovit, v kolikor bo komunikacija permanentno pronicala iz vseh por podjetja. V proces morajo biti vključeni vsi, posredno ali neposredno, zavestno in podzavestno. Pri strateškem komuniciranju z vsemi ciljnimi javnostmi pa zagotovo: HR služba, PR in MKT oddelek, CRM; vodstvo podjetja in vodstva na vseh drugih nivojih. Predvsem v pripravi analize in strategije je ključno sodelovanje vseh navedenih deležnikov. Kot rečeno, po temeljiti analizi, podjetje oblikuje svojo strategijo, vizijo in cilje komuniciranja in nato določi in izbere ustrezne kanale ter orodja, kako bo do tega prišlo. Od tu naprej se gradi na transparentni, odprti in permanentni komunikaciji s ciljnimi javnostmi. In najpomembneje, podjetje mora najprej navznoter živeti svojo zgodbo, ki jo prodaja. Če zaposleni to zgodbo kupijo, potem jo bodo z lahkoto tudi vsi ostali. Ni zastonj, da smo jim nadeli vzdevek »največji ambasadorji podjetja«.

V času ko se podjetja toliko bolj zavedajo pomena ključnih kadrov, ki dejansko lahko naredijo razliko, nam dejstvo, da smo kot podjetje uvrščeni med najbolj ugledne delodajalce, prinaša bistveno prednost pred ostalimi. Zakaj? Na ta način lahko privabi v svoje vrste najboljše kadre in jih tudi lažje zadrži. Posledično je tudi fluktuacija manjša. Zaposleni predstavljajo glavne ambasadorje podjetja in tako se cikel ves čas lepo vrti naprej. Še posebej v težjih časih, v katerih se nahajamo danes, nam ugled v smislu dobrega delodajalca pomaga ohraniti najboljše kadre v svojih vrstah. Ugled delodajalca je močno povezan tudi z vrednotami, prepričanjem in kulturo organizacije, s čimer se tako zaposleni kot tudi bodoči zaposleni bistveno lažje poistovetijo. Sam cilj gradnje ugleda dobrega delodajalca pa je, da ustvarjamo lojalne, zadovoljne, motivirane in nadpovprečno učinkovite zaposlene, ki bodo pripomogli k doseganju poslovnih ciljev podjetja.

L.S.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...