Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kakšnega finančnega paketa bi si želeli?

Maša Budnar Radilović, svetovalka za iskanje in selekcijo Competo

»O finančnem paketu še nisem razmišljal…«, »pri plači sem prilagodljiv…«, »strah me je, da bi povedal preveč ali premalo…« in podobno so izjemno običajne besede iskalcev zaposlitve na razgovorih, ko beseda nanese na pričakovan finančni paket. Ko uvidijo, da bom pri vprašanju vztrajala, saj je moja naloga preveriti tudi to področje, nadaljujejo konkretneje, a še vedno zelo previdno.

Sama na ta del pogovora gledam enako kot na tistega o skladnosti izkušenj, kompetenc ali odpovednega roka. Gre za eno od področij, ki so za uspešno dolgoročno sodelovanje ključna. V kolikor ob tem izhajate iz sebe, iz svojih potreb in pričakovanj, številka nikoli ne bo prenizka ali previsoka, ampak zgolj realna temu, čemur bi vi rekli da. Prav tako podatek ne prevesi pogovora v življenje ali smrt, ampak služi kot podlaga za povratno informacijo in nadaljnje usklajevanje.

▶️ V upanju, da vas je zgornji vpogled razbremenil vas vzpodbujam tudi k vnaprejšnjemu razmisleku o tem, kje se gibljejo vaša finančna pričakovanja.
▶️ Sestavite paket iz osnovne (neto ali bruto) plače, mesečnih/kvartalnih/letnih (neto ali bruto) dodatkov in drugih finančnih ter nefinančnih ugodnosti.
▶️ Nastavite spodnjo in zgornjo mejo ter se vprašajte, do kje bi dodatno odstopali v primeru izrazito zanimive priložnosti.

Zaposlitveni pogovor in plača – Napotki za delodajalce

 

  1. Kandidatom podrobneje pojasnimo, kako se določajo plače v naši organizaciji (glede na panogo, notranje lestvice ali raziskave trga). To jim bo dalo globlji vpogled v transparentnost in pravičnost našega pristopa do plačne politike.
  2. V kolikor je možno, bodimo fleksibilni pri oblikovanju plačilnega paketa, ki bo zadovoljil individualne potrebe kandidata/-ke. Razmislimo o možnosti izbire med različnimi ugodnostmi.
  3. Sodelujmo z odprtim dialogom o pričakovanjih glede dela. Odgovorimo na morebitna vprašanja kandidatov v zvezi s plačilom. Jasna komunikacija bo vzpostavila zaupanje in povečala možnosti za uspešno pogajanje.
  4. Izpostavimo realne možnosti za napredovanje in rast znotraj podjetja pa tudi samo časovnico. Pojasnimo, kako to lahko vpliva na povečanje plačnega paketa na srednji oz. dolgi rok. Ljudje cenijo priložnosti za rast in razvoj kariere.
  5. Izpostavimo konkretne možnosti za mentorstvo in izobraževanje v podjetju. Slednje namreč vpliva na nadaljnji razvoj posameznika in s tem povečanje njihove vrednosti za podjetje.
  6. V kolikor v podjetju cenimo in nagrajujemo doseganje ciljev, sodelovanje in prispevke k skupnemu uspehu podjetja, to posebej izpostavimo.
  7. Predstavimo vrednote in kulturo naše organizacije. Kandidati bodo hitro zaznali ali se lahko povežejo z vizijo in cilji našega podjetja.
  8. Izpostavimo možnosti dodatnih ugodnosti, kot so fleksibilni delovni čas, možnost dela na daljavo,… Take ugodnosti lahko naredijo ponudbo privlačnejšo.
  9. Spodbudimo kandidate, da konkretno in na primerih predstavijo svoje dosežke in dodatno vrednost, ki jo lahko prinesejo v podjetje. To lahko prispeva k boljšemu razumevanju pričakovanj posameznika, vezanih na primeren plačilni paket.
  10. Na koncu poudarimo, da je cilj skupnih pogajanj doseči vzajemno zadovoljstvo ter zagotoviti trajnostno in uspešno sodelovanje.

Z dodatnimi nasveti in informacijami bodo kandidati podrobno seznanjeni in pripravljeni na pogajanja o plačilu. Posledično bomo pripomogli k uspešni izbiri pravega kandidata/-ke za naše podjetje.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...