Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Ko sodelavci vprašajo

Matic Vošnjak

Partner in direktor

Kar z nekaj kolegi sem v zadnjem letu in pol na splošno govoril o naših sodelavcih, kako na sodelovanje in delovanje vpliva Covid, kaj smo se naučili, spoznali, bili kdaj tudi presenečeni. Sam z veseljem ugotavljam, da nam je v Competu Covid situacija servirala tudi kaj pozitivnega. Pa da pojasnim en vidik, ki smo ga spoznali v Covidu. Jih je več, pa vendar se mi zdi ta vsaj meni med pomembnejšimi.

V Competu nam je več kot očitno tudi v Covid časih, ali pa morebiti, sploh v Covid časih uspelo ustvarjati okolje, kjer se je ekipa počutila dovolj varno, da vpraša vprašanja, kot so na primer tale:

  • Zakaj delamo to tako, ali je to v skladu z našim poslanstvom?
  • Zakaj delamo s tem klientom, jaz mislim, da ni v skladu z našo vizijo?
  • Ne razumem čisto dobro naše strategije. Bi jo lahko ponovno pregledali?

V podjetjih se znamo dobro pogovarjati o »kaj« delamo. Šibkejši smo pri »kako« delati. Samo predpostavljamo pa si lahko, kako smo uspešni pri »zakaj« delamo točno to in na takšen način. Vprašanja, ki so nam (senior ekipi Competa) jih zastavljali sodelavci, so me najprej seveda zaskrbela. Kaj nismo bili dovolj jasni, ko smo se pogovarjali o viziji, poslanstvu, vrednotah, naši strategiji? Pa saj redno govorimo in se pogovarjamo o tem. Očitno v preteklosti nismo bili dovolj jasni in konkretni. Takoj zatem pa sem v bistvu začel razmišljati tudi o tem, kako vesel sem, da nas sprašujejo, da nam postavljajo takšna vprašanja. Zakaj? Predvsem zato, ker na podlagi tega sklepam, da so sodelavci zavzeti, da jim je mar, kaj, kako in za koga delamo ter kakšne učinke pri delu s strankami imamo.

Pa smo se v senior ekipi odločili, da grem na pot. Na pot razumevanja vloge in prispevka posameznika v celotni sliki, kako se posameznik povezuje s strategijo oziroma strateškimi usmeritvami ter kako se le ti povezujejo z našo vizijo in poslanstvom. Verjamem, da bomo na takšen način še naprej gradili močno, trajnostno ekipo, ki bo uspešna tudi v prihodnje. Organizirali smo enodnevni “kick off” dan, ki smo ga namenili našemu poslanstvu, viziji ter strateških usmeritvam.

Od lepo zapisanih besed do razumevanja

Vizija in poslanstvo nista namenjeni samo lepo napisanim besedam na papirju. Poslanstvo osmišlja naš obstoj, zakaj Competo obstaja, medtem ko je vizija slika uspešne prihodnosti. Karkoli pa že imamo zapisano kot vizijo oziroma poslanstvo, pa je še toliko bolj pomembno, da ju kot ekipa v največji meri podobno tudi razumemo. Samo tako se bomo z njima lahko povezali.

Velike besede strategij v akcijske načrte

Strategijo razvoja Competa smo strnili v pet strateških usmeritev. Preverili smo tudi, ali vseh pet strateških usmeritev podpira našo strategijo, kot tudi našo vizijo? Strateške usmeritve smo podrobno predstavili sodelavcem, kaj pomenijo, ter kako lahko vsak prispeva k doseganju zastavljenih ciljev. Vseh pet področij bomo spremljali vsako četrtletje pri vsakem od nas. Npr.: Kaj sem v zadnjem četrtletju naredil, da zasledujem strateško usmeritev »fleksibilna robustnost«? Kaj za strateško usmeritev »Smart working«? In tako za še ostale tri. Hkrati je naš moto, da ni nič narobe, če nisi na kakšni od petih naredil nič. Bomo pa kot ekipa skupaj pogledali vseh pet področij in vsak posamezno dobili tudi kakšno idejo, kako pa lahko prispevam jaz v naslednjem obdobju.

A smo kaj dosegli?

Od našega dne sta minila dva tedna. Seveda smo povprašali po povratni informaciji. Če smo bili tokrat dovolj jasni in konkretni. V en glas nam sporočajo, da je sedaj vse logično, vse kar že nekaj časa počnemo smo smiselno umestili v celotno sliko in sedaj ob kaj in kako tudi vemo zakaj kakšno stvar delamo in tudi zakaj kakšne stvari ne delamo.

Moj osebni srednjeročni cilj za Competo

Po Matičevo bomo na naši poti uspešni takrat, ko vam bomo z veseljem sporočili, da v Competu prehajamo na 4 dnevni delovni teden. Evo, pa sem prvič tudi zapisal ter na glas povedal.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...