Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Naj kriza ne bo izgovor, temveč priložnost

V času krize dnevno poslušamo o tem, kako država nima denarja za socialne izdatke, kako narašča brezposelnost in kako postajajo ranljive družbene skupine še bolj ranljive. Toda ali je kriza res izgovor za takšno stanje? Naj se prepustimo pasivnosti in namesto na Godota čakamo na `boljše čase`?
 

Boljši časi bodo prišli samo z boljšimi ljudmi in boljšimi idejami. Ena izmed njih je socialno podjetništvo, pri katerem glavni cilj ni ustvarjanje dobička, temveč zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. Gre za sodelovanje med podjetji (gospodarstvom), državo in civilno družbo, ki se povezuje s konceptom družbene odgovornosti ter pri tem uporablja inovativne in kreativne metode managementa. Kot pravi 2. odstavek 3. člena Zakona o socialnem podjetništvu, socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin. Učinek socialnega podjetništva v času krize je velik saj učinkovito pripomore k reševanju širših problemov ter prinaša koristi – tako na individualni kot tudi na podjetniški ter širši družbeni ravni.

Tudi v Sloveniji se socialno podjetništvo že razvija in kaže svoje prve pozitivne učinke. Primer je Gostilna dela v Ljubljani, kjer so po zgledu restavracij Fifteen, ki pod vodstvom Jamieja Oliverja zaposlujejo nekdanje odvisnike, kot natakarje oz. pomočnike kuharja zaposlili 5 mladih iz ranljivih skupin. Pred kratkim se je v Tepanju odprl tretji center ponovne uporabe v Sloveniji, ki se ukvarja s preusmeritvijo rabljenih izdelkov od odpadkov k vnovični uporabi, pri čemer usposablja in zaposluje ljudi iz ranljivih skupin, z namenom ponovne vrnitve na trg dela in zagotavljanja socialne varnosti. Socialno podjetništvo namerava izvajati tudi Studio Moderna, ki je kot primer odgovornega izdelka razvilo kolo bigfish, zložljivo kolo z dostopno ceno, ki poskuša promovirati zdrav in aktiven način življenja ter podpirati zeleno mobilnost in skrb za okolje. Po načelih socialnega podjetništva v Sloveniji deluje nekaj več kot 600 podjetij, vendar pa je na tem področju še ogromno neizkoriščenega potenciala. Sredstva za uvajanje socialnega podjetništva v poslovanje podjetja je mogoče dobiti tako na evropskih razpisih, kot tudi na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva torej obstajajo, potrebni sta le še volja in želja po pozitivnih spremembah.

Naj družbena odgovornost ne bo le floskula. Naj družbena odgovornost postane samozavedanje, rešitev, realnost. Naj kriza ne služi kot izgovor za še več sebičnosti, temveč naj pomeni priložnost za nove, učinkovite in pravične rešitve.

Tamara Juričič, študentka v Competu s strami AmCham SEI (Summer Economic Institute) programa. 

Ostali članki

Trajnost in zaposlovanje: Gradnja trajnostne prihodnosti skozi znanja in kompetence

22.09.2023
Uresničevanje trajnostnih strategij zahteva strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo?...

Pomen trajnostnega vodenja

15.09.2023
Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov...

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

08.09.2023
Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si...