Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Navdih z vrha – Blaž Urbanija, izvršni direktor Wallis Motor Ljubljana

Blaž Urbanija, izvršni direktor Wallis Motor Ljubljana (Foto: Žiga Intihar)

Trajnost postaja vse bolj pomembna pri oblikovanju vizije in usmeritve organizacij po vsem svetu. Predstavlja holističen pristop k ravnanju z našim planetom in družbo ter je odsev naše odgovornosti do prihodnjih generacij. Kakšen pomen ima trajnost za vas in kakšno vlogo igra v strategiji vodenja in organizacije kot celote?

Odgovorno in trajnostno ravnanje z našim planetom je ključno za naše preživetje in prihodnost naših zanamcev. Ima pa ta odgovornost zelo širok pomen in razmišljanje o našem vplivu na okolje, kot tudi sama dejanja usmerjena v trajnost in okoljsko vzdržnost, morajo biti del našega vsakdanjika.

Osebno me neodgovoren odnos do okolja zelo moti. Eden izmed primerov slabega ravnanja s smetmi je uporaba nepovratne embalaže, saj je to cenejše kot uporaba povratne embalaže in podjetja to izrabljajo za maksimiranje dobičkov. Tukaj bi morala država odigrati vidnejšo vlogo in s svojimi inštrumenti spodbuditi podjetja in posameznike, da proizvedejo manj smeti in pri svojih izdelkih uporabljajo materiale, ki jih lahko ponovno uporabimo. V Sloveniji imamo sicer dober sistem in visoko kulturo ravnanja z odpadki. Če pa pogledamo po bližji tujini in v manj razvitih državah, je stanje precej slabše. Seveda ravnanje s smeti ni edini ukrep. Pomembno je, da se vsi zavedamo svojega vpliva na okolje in razmislimo, kako lahko s svojimi dejanji prispevamo k omejitvi negativnih vplivov.

Naše podjetje, ki se ukvarja s prodajo in servisiranjem osebnih vozil, si prizadeva za trajnost. Proizvajalci vozil vlagajo v razvoj okolju prijaznih pogonov in uporabo obnovljivih virov energije, kar zmanjšuje emisije vozil. Tudi v podjetju Wallis Motor Ljubljana smo zavezani trajnostnim praksam. Redno investiramo v nepremičnine za zmanjšanje porabe energije, na primer s prenovo razsvetljave, vzdrževanjem klimatskih naprav in dodatno izolacijo strehe. S spremljanjem porabe električne energije nadaljujemo prizadevanja za učinkovito ravnanje z viri energije.

Katere veščine in kompetence bodo odlikovale novodobne vodje? Kakšen je vaš pogled na to?

V zadnjih letih postaja zelo pomemba sposobnost vodenja več različnih generacij sodelavcev. Mlajši sodelavci imajo pogosto drugačne cilje in prioritete kot njihovi starejši kolegi. ato se prilagodljivost in sposobnost prilagajanja različnim skupinam ljudi uvrščata med ključne kompetence sodobnih vodij. Veščina, ki jo cenim pri vodjih in jo prakticiram tudi sam, je vodenje z zgledom. S spoštljivimi medsebojnimi odnosi gradimo zaupanje in ustvarjamo varno okolje, kjer je dovoljeno izražati mnenja in ideje.  Pomembno mi je tudi, da svojim vodjem popolnoma zaupam pri izbiri novih zaposlenih. To omogoča oblikovanje učinkovitih ekip, ki lahko najbolje prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev. Veliko mi pomeni tudi timsko delo in sodelovalna miselnost.

Glavni potencial podjetja so zaposleni in prav v vseh panogah se danes podjetja soočajo s pomanjkanjem delavcev. Določenih poklicev na trgu enostavno ni, zato se moramo boriti in jim omogočiti primerne pogoje dela, da ostanejo pri nas.

Kje sami prepoznavate največ vrzeli pri vodstvenih kadrih?

V prepoznavanju vrzeli pri vodstvenih kadrih opažam, da je ključnega pomena, da vsi vodilni kadri jasno razumejo postavljene cilje in prioritete ter jih znajo uspešno prenesti na svoje podrejene. Ta vidik postane še bolj kritičen v večjih organizacijah, kjer je potrebno zagotoviti učinkovite delovne procese.

Zdi se mi, da so številne organizacije v Sloveniji krepko zrasle. Ob tem pa niso razvijale podpornih funkcij in nimajo dovolj človeških kapacitet. Dobre zaposlene dodatno obremenjujejo in jim nalagajo dodatne naloge, kar privede do izgorelosti, absentizma in prekomerne fluktuacije.

Zavedati se moramo da zaposleni razmišljajo drugače kot vodilni delavci in od njih ne moremo pričakovati enake pripadnosti podjetju.

Delati na dolgi rok pomeni nenehen razvoj in učenje vse zaposlenih. Kako v družbi Wallis Motor spodbujate trajnostni razvoj in stalno učenje?

Naša panoga je izpostavljena nenehnim spremembam in izzivom, zato je redno izobraževanje vseh zaposlenih ključen del našega poslovanja. Vedno bolj kompleksna in tehnološko napredna vozila, nove vrste pogonov in metode popravil zahtevajo, da smo nenehno v koraku z novostmi na vseh področjih. Izobraževanja in dodatna šolanja so zato pomembna tako iz poslovno – prodajnega vidika, še bolj pa nam je pomembna varnost naših zaposlenih. Soočamo se z novimi tehnologijami in prav pri popravilih električnih vozil, lahko že majhna napaka privede do katastrofalnih posledic. Zato tu brez nenehnih izobraževanj in vlaganj v znanje enostavno ne gre. Pomemben pa je tudi trajnostni vidik. Novi materiali, maziva, čistila so vedno bolj okolju prijazni in narejeni iz razgradljivih surovin.

Kaj je po vašem mnenju ključno pri vodenju z namenom ohranjanja stabilnosti v nestabilnih obdobjih in ob različnih nepredvidljivih dogodkih?

Spremembe so edina stalnica v sodobnem poslovnem okolju. Zaradi novih tehnologij in informatizacije  moramo odločitve sprejemati hitro.

Poleg hitrih odločitev pa je pomembno tudi zaupanje v sodelavce ter zmožnost sodelavcem prisluhniti, slišati njihove želje, skrbi in potrebe. Vse to ustvarja varno okolje, v katerem lahko zaposleni uspešno kljubujejo nepredvidljivim situacijam. Prav tako so pomembni kompetentni vodje, ki s svojim odnosom in načinom dela motivirajo svojo ekipo za prilagajanje nepredvidljivim situacijam in spopadanje z izzivi.

Na kakšen način spodbujate inovacije med zaposlenimi in kako se te inovacije odražajo v vaši strategiji vodenja?

Kot pooblaščeni prodajalec in serviser vozil smo zavezani k strogim standardom proizvajalcev. Pri svojem delu uporabljamo predpisane metode in materiale. Se pa inovativnost zato bolj odraža pri prodaji vozil. Kupci so vedno bolj izobraženi in točno vedo, kaj želijo. Pravilen pristop, posluh do kupčevih potreb  ter izgradnja zaupanja so najpomembnejši temelji za uspešen zaključek prodajnega procesa.

Moji sodelavci vedo, da slabih idej ni. Vrata moje pisarne so vedno odprta. Odprta komunikacija in spoštljiv odnos nam omogočata, da skupaj prihajamo do novih idej in jih implementiramo v naše poslovne procese.

Družbi Wallis Motor ste se pridružili leta 2020. Kaj danes prepoznavate kot najtežji izziv na področju vodenja in organizacijske kulture? Kje vidite največ priložnosti za razvoj in nadgradnjo?

Ponosen sem, da smo v treh letih poslovanja postavili trdne temelje in vztrajno sledimo naši viziji. Našim kupcem želimo ponudit kakovostno storitev. Z njimi gradimo dolgoročne in poštene odnose.

Veliko smo delali na vzpostavitvi poslovnih procesov in tako izboljšali našo operativno učinkovitost. Seveda pa je to potovanje, ki se nikoli ne zaključi. Vedno se soočamo z novimi izzivi in njihovo reševanje predstavlja glavno nalogo vodstva podjetja. Vesel sem, da smo se s soočeni izzivi v tem času dobro spoprijeli in jih tudi uspešno rešili. Verjamem, da bomo uspešni tudi v prihodnje.

Vloga HRM postaja vse bolj ključna pri zagotavljanju trajnostnega delovanja organizacije: vaš pogled na to?

Upravljanje s kadri v smeri zavedanja pomena trajnostnega delovanja se začne pri vodstvu. Vodstvo mora skupaj s kadrovsko funkcijo graditi in usmerjati zaposlene v smer trajnostnega delovanja. Če je to podprto še cilji in strategijo podjetja, je to potem še toliko lažje. Glede na našo zelo osnovno organizacijsko strukturo pa menim, da je pri nas vodenje z zgledom ena ključnih komponent pri prenosu vrednot, usmerjenih v trajnostno delovanje.

Kaj so vaše ključne prioritete za 2024?

Leto 2024 bo po nekaterih napovedih zahtevno. Če malo pogledamo po naši okolici, se velika gospodarstva nekoliko ohlajajo, poslovanje slovenskih podjetji pa je z njimi močno povezano. To lahko pomeni tudi ohlajanje pri nas. Kot smo lahko bili priča že v preteklosti, imajo mediji pomembno vlogo pri oblikovanju razpoloženja ljudi. Menim, da bi se morali bolj posvečati uspešnim zgodbam, ki jih pri nas ne manjka, kot pa nenehno širiti negativizem.

V letošnjem letu si želim še bolj povezati ekipo, ki jo vodim, s ciljem, da našim strankam ponudimo odlično izkušnjo. V premijskem segmentu je kakovostna storitev še toliko pomembnejša. Kupci pričakujejo hitro odzivnost. Pogosto se zgodi, da kličejo ob nedeljah, in že sam dvig telefona in pogovor reši marsikatero skrb ali težavo.

Kako poskrbite za svojo osebno in karierno rast?

Danes praktično na vsakem koraku lahko dostopamo do množice vsebin na temo osebne in karierne rasti. Lahko se s tem ukvarjamo aktivno, in se poglabljamo v vse te vsebine, lahko pa se enostavno prepustimo, smo odprti za nove ideje, ljudi in situacije okrog nas, ki terjajo nenehno prilagajanje in učenje. Sam najbolj prisegam na »odprtost duha«, na proaktivno, vsakodnevno učenje od ljudi in situacij, ki me obkrožajo. Karierno rast dopolnjujem z usmerjenim izobraževanjem na vseh ključnih poslovnih področjih. Delo v mednarodnem okolju mi še dodatno širi obzorja ter ponuja neskončne možnosti za rast in razvoj.

Kako ohranjate psiho-fizično kondicijo – vaš recept za tiste trenutke, ko je energija na nižji točki in ko imajo izzivi podobo neskončnosti?

Moj najljubši filter je kolo, oziroma šport na splošno, bodisi sam ali v družbi prijateljev. Tam se najbolj spočije glava in porajajo nove ideje. Tudi sicer smo z družino, mojimi tremi puncami, zelo aktivni in radi pobegnemo v naravo, predvsem v hribe. Prisegam tudi na kvaliteten spanec, ki je po mojem mnenju enostavno podcenjen. Včasih so najpreprostejše in najlažje dosegljive stvari najbolj učinkovite.

Katere tri poslovne knjige bi bile po vašem mnenju najbolj dragocene za vaše kolege in zakaj?

The Secret Race” – Tyler Hamilton, Daniel Coyle: Ta knjiga obravnava, kako hitro lahko razpadejo moralno-etnične vrednote v imenu zmage za vsako ceno. Čeprav ni direktno poslovna knjiga, lahko najdemo vzporednice tudi v poslovnem svetu. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da skušamo negovati in ohranjati etične vrednote v poslovnem okolju.

The Fearless Organization” – Amy C. Edmondson: Knjiga obravnava ustvarjanje psihološko varnega poslovnega okolja, kjer zaposleni lahko brez strahu izražajo svoje ideje. To je ključnega pomena za spodbujanje inovacij ter učinkovitega timsko usmerjenega dela.

Steve Jobs” – Avtor Walter Isaacson predstavlja navdihujočo zgodbo in poslovno pot enega največjih inovatorjev moderne dobe, Stevea Jobsa. Knjiga ponuja vpogled v vodenje, ustvarjalnost in vztrajnost, ki so ključni za uspeh v poslovnem svetu.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...