Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Navdih z vrha – Jaka Kavčič, izvršni direktor družbe Elektronček

Jaka Kavčič, izvršni direktor družbe Elektronček

Trajnost postaja vse bolj pomembna pri oblikovanju vizije in usmeritve organizacij po vsem svetu. Predstavlja holističen pristop k ravnanju z našim planetom in družbo. Prav tako je odsev naše odgovornosti do prihodnjih generacij. Kaj trajnost pomeni vam in kakšno vlogo ima trajnost v strategiji vašega vodenja in organizacije kot celote?

Trajnost mi osebno pomeni spoštovanje okolja in družbe, v kateri delujemo. To je temelj za dolgoročni uspeh ne samo podjetja, ampak tudi družbe kot take. Je pa žal tako, da je beseda trajnost postala moda vsakdanjosti, resničnost pa je nekaj drugega. Pogovarjamo se o tem, da so škodljive plastične slamice, potem pa množično letimo v London, ker je to postalo splošno dostopno in kupujemo poceni tekstilne izdelke iz daljnega vzhoda, pa se nihče ne vpraša o emisijah transporta. V skupini Elektronček je trajnost ključni steber naše strategije, od energetske učinkovitosti naših izdelkov do etične nabavne verige in podpore lokalnih skupnosti.

Katere veščine in kompetence bodo odlikovale novodobne vodje? Kakšen je vaš pogled na to?

Novodobni vodje bodo morali biti prilagodljivi, tehnološko podkovani in sposobni hitrega sprejemanja odločitev. Poudarek bo na čustveni inteligenci, sposobnosti vzpostavljanja zaupanja in gradnje tima ter sposobnosti, da navdihnejo druge.

Kje prepoznavate največ vrzeli pri vodstvenih kadrih?

Največje vrzeli vidim v prilagajanju na digitalne tehnologije, razumevanju medkulturnih razlik in vodstveni vztrajnosti pri težavah, ki zahtevajo dolgoročne rešitve. Predvsem tukaj mislim na mlado generacijo, ki je prevečkrat neučakana in išče instant rešitve za hitro doseganje ciljev. Pogosto z mišljenjem, da so na internetu pobrali vso znanost tega sveta, pri čemer zanemarijo izkušnje starejših.

Delati na dolgi rok pomeni nenehen razvoj in učenje vse zaposlenih. Kako v družbi Elektronček spodbujate trajnostni razvoj in stalno učenje?

V skupini Elektronček spodbujamo trajnostni razvoj z rednimi izobraževalnimi programi in mentorstvom, ki promovira inovacije in osebni razvoj. To je del naše kulture in ključno za dolgoročni uspeh. Ravno smo zaključili z izobraževanjem na temo umetne inteligence, katerega so se udeležili vsi naši direktorji. Umetna inteligenca bo nedvomno krojila našo prihodnost in tisti, ki si tega ne bo priznal, bo imel velike izzive.

Kaj je po vašem mnenju ključno pri vodenju z namenom ohranjanja stabilnosti v nestabilnih obdobjih in ob različnih nepredvidljivih dogodkih?

Ključno je fleksibilno planiranje, proaktivno upravljanje tveganj in ohranjanje transparentne komunikacije, kar nam omogoča hitro prilagajanje in ohranjanje stabilnosti. Pri tem pa ne gre zanemariti odnosov med zaposlenimi, socialnega čuta in čustvene inteligence. Če so odnosi slabi, bo vsak pretres v podjetju povzročil še dodatno tveganje fluktuacije zaposlenih.

Na kakšen način spodbujate inovacije med zaposlenimi in kako se te inovacije odražajo v vaši strategiji vodenja?

Inovacije spodbujamo z okoljem, ki spodbuja ustvarjalnost in ne kaznuje neuspehov. Vključene so v strategijo, kot nenehno iskanje izboljšav naših procesov, storitev in izdelkov. Veliko se ukvarjamo z umetno inteligenco, imamo svoj »Data Scientists Center«. Prav neverjetno je, kako lahko pravilna obdelava podatkov pripomore k boljši odločitvi. Seveda pa ne gre pozabiti, da je naš lastnik, gospod Joc Pečečnik vodilni inovator igralniških aparatov v svetovnem merilu. To se še danes odraža v našem okolju, kjer vedno stremimo k najbolj inovativnimi rešitvami.

Investicijski družbi Elektronček ste se pridružili letos spomladi. S prevzemom te funkcije ste dejali, da boste kot novi izvršni direktor nadaljevali naložbe v najnaprednejše tehnologije in inovativne ideje, hkrati pa ohranjali fokus na nepremičninah in drugih priložnostih. Kaj prepoznavate kot najtežji izziv na področju vodenja in zaposlenih? Kje vidite največ priložnosti za razvoj in nadgradnjo?

Največji izziv je uskladitev hitro spreminjajočih se tehnoloških trendov z obstoječimi poslovnimi modeli. In pa dejstvu, da imamo v našem portfelju naložbe, ki so si med seboj popolnoma različne, kar seveda zahteva zaposlene z različnimi znanji, veščinami in izkušnjami. Poleg tega pa se naše investicije nahajajo v različnih državah, kjer se dnevno srečujemo z različnimi kulturami ljudi. Nedvomno pa je to tudi prednost za kontinuirano učenje in rast. Mednarodno okolje ti resnično veliko prinese.

Vloga HRM postaja vse bolj ključna pri zagotavljanju trajnostnega delovanja organizacije: vaš pogled na to?

HRM je ključen za uspeh podjetja. Zagotavlja, da imamo prave talente na pravem mestu in ohranjamo kulturo, ki podpira našo vizijo trajnosti in inovacije. V naših skupini je HRM organiziran na nivoju holdinga. Skrbi za ustrezen pretok informacij med vsemi našimi naložbami oz. med podjetji v naši posredni in neposredni lasti. Spodbujamo samostojnost za doseganje ciljev in si pri tem pomagamo.

Katere so vaše ključne prioritete za 2024?

Naša ključna prioriteta je nadaljnja integracija trajnosti v vse aspekte poslovanja, povečanje tehnološkega napredka in krepitve naše tržne pozicije. Pri čemer bomo fokus zaradi nepredvidljivega okolja preusmerili v tujino. Se pravi konsolidacijo naložb v Sloveniji, fokus na naložbah v tujini. Zasledujemo cilje, da bomo investirali v projekte z visoko dodano vrednostjo, saj vsi vemo, da so danes kadri ključen izziv. Predvsem pa imamo resnično srečo, da se lahko ukvarjamo s projekti, ki nas veselijo. Seveda niso enostavni, ampak če bi bili, bi se jih lotil vsak.

Kako poskrbite za osebno in karierno rast?

Ko se zaveš, da ne veš vsega, si na pravi poti. Moja rast temelji na nenehnem učenju, mreženju z različnimi strokovnjaki in refleksiji na pretekle izkušnje za izboljšave v prihodnosti.

Kako ohranjate psiho-fizično kondicijo – vaš recept za tiste trenutke, ko je energija na nižji točki in ko imajo izzivi podobo neskončnosti?

Zadnje čase sem spremenil svoje prehranske navade, kar mi precej pomaga. Rad preživljam čas s svojo ženo in v družbi prijateljev. Imam pa to srečo, da se naš lastnik, gospod Pečečnik še ni upokojil, kar je sicer že večkrat napovedal. Lahko je dan še nato naporen in težak, ampak on vedno prinese v pisarno tako pozitivno energijo, da vsi izzivi na enkrat postanejo enostavni.

Katere tri poslovne knjige bi bile po vašem mnenju najbolj dragocene za vaše kolege in zakaj?

  • “Good to Great” od Jima Collinsa, ker ponuja vpogled v to, kako podjetja dosegajo izjemnost.
  • “Principles” od Raya Dalio, ki razlaga pomen kulture in odločanja na podlagi načel.
  • “The Lean Startup” od Erica Riesa, ker promovira inovativnost in agilnost pri razvoju produktov in poslovanja.

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...