Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Navdih z vrha – Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor skupine Big Bang

Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor skupine Big Bang

Katere so, v odnosu do zaposlenih in kulture podjetja, vaše ključne prioritete v letošnjem letu?

Letošnje leto je zagotovo eno zahtevnejših z vidika poslovanja, vendar pa je po drugi strani tudi polno priložnosti.

Ključna prioriteta v letošnjem letu je močna povezanost podjetij Big Bang in hrvaške Sancta Domenice, ki smo jo kupili lani. Ogromno pozitivnih sinergij in trije različni trgi, ki nam omogočajo boljše prilagajanje na negotove razmere na trgu.

S katerimi ukrepi in aktivnostmi skrbite za čim bolj učinkovito prilagajanje na spremembe  tako zaposlenih kot tudi same organizacije?

Težko je izpostaviti enega saj delujejo le, če so povezani in se dopolnjujejo. Vrednote so naš kompas, plačni sistem je orodje za opolnomočenje vodij in posameznikov, z zelo konkurenčnimi nagrajevalnimi sistemi negujemo kulturo »extra mile«, itd.

Spremembe izvajamo ljudje. Zato je ključno, da imamo skupno vizijo in kulturo. Močni vodje predstavljajo temelj. Pomembno pa je, da vsak vidi svojo vlogo pri skupnem uspehu.

Na managerju je, da čim bolj učinkovito usklajuje potrebe in pričakovanja različnih generacij znotraj podjetja. Kako v vaši družbi skrbite za opolnomočenje vodij na vseh ravneh? Kje prepoznavate največje izzive in kako se z njimi soočate?

Spoštovanje je osnova dobrih in produktivnih odnosov. Verjamem, da lahko za vsakogar najdemo pravo mesto v ekipi, pa naj bo na začetku ali koncu svoje karierne poti.

Pri vodenju pa podpiram odgovornost posameznika, da opravi svoje delo. Okoli sebe moraš imeti močno in povezano ekipo, ki te zna tudi izzvati. Tako naprej morajo imeti tudi ostali člani ožje ekipe naprej urejene odnose. Sam pa verjamem v politiko odprtih vrat in se na voljo vsakomur, ki potrebuje nasvet, mentoriranje ali zgolj pogovor.

Na kakšen način v skupini Big Bang spodbujate odprt dialog in podporno med zaposlenimi?

Transparentnost in jasnost. Kot prva uprava Big Banga smo poskrbeli, da je vsak zaposlen spoznal našo strategijo, skupno pot. Šli smo na pot, po poslovalnicah, prek Teamsov, posneli smo videe. To smo naredili tudi pri prenovi plačnega sistema, pa ob prevzemu hrvaške Sancta Domenice. To je postalo del naše kulture.

Tudi zaradi te kulture so moja vrata vedno odprta, moja telefonska številka pa je dostopna vsem članom naše ekipe.

Kako bi lahko HR funkcija v organizacijah pridobila še večji strateški pomen – vaš pogled?

HR ne sme biti samo izvedbena funkcija. Poznati mora procese v podjetju, razmere na trgu in priložnosti. Mora biti poslovna funkcija in ne zgolj podporna.

Kako sami poskrbite za osebno in karierno rast?

Če je vodja močan je močna ekipa. Zato je pomembno da delamo na sebi in najdemo tisto službo, ki je del nas. Tako kot igra tenisa ali druženje s prijatelji. Posebno mesto pa ima zagotovo družina.

Brez vsakodnevnih izzivov, radovednosti in skrbi za zdravje in zdrav način življenja, pa sta tako osebna kot poslovna rast omejeni.

Kakšne so vaše prioritete na področju zagotavljanja zdravega delovnega okolja pa tudi spodbujanja čim boljšega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih?

Vsekakor zelo pomemben del našega delovanja!

”Živimo zdravo”, ”smeh nas povezuje” in ”mar nam je za svet okoli nas” so zagotovo tri naše vrednote, ki se direktno nanašajo na vaše vprašanje.

Pa da to preslikamo v detajle, ki so pomembni: lep primer je, da pri prenovi trgovin gledamo na detajle, kolikokrat se naš prodajni svetovalec skloni in smo zato prilagodili višino ključavnic na izložbenih omarah. Takšnih primerov je kar nekaj.

Pa vse do tega, da smo ustanovili Športno-kulturno društvo Veliki pok in spodbujamo, ter  subvencioniramo številne aktivnosti.

Želim, da se naši zaposleni počutijo dobro in sprejeto. Samo na ta način živijo svoj potencial in na koncu ima od tega največ tudi podjetje.

Ste morda vpeljali določene aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje podpore zaposlenim pri obvladovanju stresa in psihološkega zdravja?

Sam sem na tem področju mentor določenim osebam. Pomemben je pogovor, deljenje izkušenj. Pomembno je delati pametno in ne samo trdo.

Tu veliko stavim na pozitivne izkušnje posameznika, ki jih potem prenaša na druge, jih razširi. Je zagotovo najbolj pristen in učinkovit način.

Poleg tega pa smo imel kar nekaj internih delavnic tudi na to temo in sicer v okviru utrjevanja vrednote Živimo zdravo.

Kako sami ohranjate psiho-fizično kondicijo – vaš recept za tiste trenutke, ko je energija nekoliko nižja in ko imajo trenutni izzivi podobo neskončnosti?

Vedeti morate, kaj je pomembno v življenju. Postaviti prave prioritete je ključno. Včasih se je potrebno zaustaviti in pogledati na kompas, če si še na pravi poti in če nisi, kaj potrebuješ, da prideš nazaj.

Ali med dopustom popolnoma izklopite delo?

Ne bi želel reči med dopustom. Od »službe« odklopim vsak dan. Tako kot tudi med dopustom delam vsak dan. Vsak potrebuje čas zase, saj je tako fokus na delo in delovne cilje močnejši.

Služba je del življenja, tako kot so prijatelji, šport ali pa hobiji, ki jih radi opravljamo. Meni je vse to pomembno in si najdem čas, da se stvarem, ki so mi pomembne tudi posvetim.

Katere tri poslovne knjige bi priporočili v branje vašim kolegom?

Posel in poslovno okolje se spreminjata zelo hitro, tako da so bolj kot knjige v zadnjem času relevantni strokovni portali in članki strokovnjakov (npr. HBR.org). Nič od tega pa ne more zamenjati dobrega pogovora in izmenjave mnenj.

Berem pa tudi rad. Pri poslovnih knjigah spremljam predvsem zgodbo in situacijo, v kateri je bila knjiga napisana. Zato ne bi želel priporočiti prav neke konkretne. Predvsem je pomembno, da spoznamo čim več zgodb in situacij, jih ponotranjimo in doživimo kot novo izkušnjo.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...