Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Ne dobimo dobrih kadrov. Nam lahko pomagate?

Zgornji stavek z nami delodajalci podelijo vsako leto vsaj nekajkrat. Mnogi od njih prejmejo le malo »kvalitetnih« prijav na posamezno razpisano delovno mesto. Včasih sicer dobijo nekoliko več prijav, a žal ne tistih, ki bi bile dovolj skladne z njihovimi potrebami. Z nekaterimi kandidati opravijo tudi razgovore ali več njih. Na koncu pa ugotovijo, da žal nihče od njih ni dovolj ustrezen. V tej fazi se običajno odločijo za poskus sodelovanja z zunanjo kadrovsko agencijo. A tudi ta korak ne prinese vedno želenih rezultatov. Nekajkrat na leto se na nas obrnejo delodajalci s takimi in podobnimi izzivi. Ponosni smo, da marsikaterega od njih tudi uspešno rešimo.

»Če zna kdo zapolniti tiste najtežje pozicije, je to Competo.«

Prevzeti projekt, ki traja že dolgo časa in kjer je bilo že marsikaj narejenega – trg delno prečesan – ni najbolj enostaven izziv. V Competu smo jih pripravljeni sprejeti, a ne za »vsako ceno” in ne pod “vsakimi pogoji”. Za nas je eden izmed temeljev učinkovitega sodelovanja zaveza k partnerskemu sodelovanju. Pomembno nam je, da je v ospredju zaupanje, iskrenost, visoka stopnja transparentnosti, deljenje rednih povratnih informacij, razumevanje dejstev in povratnih informacij, pripravljenost na sprotno usklajevanje in prilagajanje ter fleksibilnost.

V kolikor po daljšem poglobljenem uvodnem pogovoru z delodajalcem prepoznamo skupne sinergije, se lotimo iskanja. Pomembno nam je, da naročnik že v prvi fazi z nami podeli vse potrebne informacije pa tudi aktivnosti, ki so že bile izvedene do tega trenutka. Zanima nas tudi, zakaj se kandidati v ožjem naboru niso odločili za ponudbo oz., kaj so pogrešali pri posameznikih v ožjem izboru itd.

Šteje tako kakovost posredovanih informacij kot tudi način in ton personalizirane komunikacije.

Veliko pozornosti namenjamo razumevanju potreb in pričakovanj tako delodajalca kot tudi kandidatov. S celovitim pristopom in visoko stopnjo empatije se osredotočamo na iskanje kandidatov iz različnih virov. Pomembno nam je, da do posameznikov pristopamo čim bolj individualno in transparentno. Prav tako nam je pomembno, da jim že v prvi fazi lahko posredujemo kvalitetne informacije o kulturi in mikro-okolju delodajalca, odgovornostih, pogojih dela, ključnih izzivih dela v prvem letu in številnih drugih dejavnikih. 

Iskanje in privabljanje kadrov je posebna veščina. Razliko delata človečnost in empatija.

Privabljanje in izbor novih ljudi zahteva posebna znanja, strategije in metode. Pomembna je tudi človečnost, empatija, sposobnost učinkovitega poslušanja, razumevanje posameznika in iskanja kompromisov. Nismo »samo«  rekruterji in headhunterji. Smo predvsem svetovalci. V različnih izzivih iščemo nove poti in možne rešitve.

V procesih iskanja in izbora smo z naročniki tesno prepleteni. Smo tudi zahteven in radoveden sogovornik. Hkrati pa s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, specializiranimi svetovalci za posamezna področja iskanja, in dobrim poznavanjem razmer na trgu dela, naročniku vselej prinašamo relevantne informacije in napotke.

Marsikdaj naročnik na podlagi naših posredovanih povratnih informacij:

  • spremeni pogled na posamezne dejavnike;
  • bolje razume,  zakaj v očeh kandidatov danes ni privlačen delodajalec in
  • razume, da bo za privabljanje ključnih kadrov v bodoče potrebno najprej postati magnet za obstoječe ljudi.

 

V Competu verjamemo v moč kakovostnih odnosov. Le-ti tvorijo jedro našega delovanja v vsakem koraku iskanja in izbora.

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...