Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pogled z vrha – mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC

mag. Damjan Kralj

Vodenje družbe BTC ste od svojega predhodnika, g. Mermala,  prevzeli v sredini leta 2019. Pričeli ste kot študent in nato postopoma napredovali ter prevzemali različne funkcije in področja dela. Večkrat ste izpostavili, da ste imeli »srečo«, saj ste na karierni poti sobivali v mentorskem odnosu z vašim predhodnikom. Kakšen je vaš pogled na mentoriranje talentiranih posameznikov?

Vsekakor je za ključne funkcije v podjetju pomembno, da se dodatno razvijajo in krepijo skozi takšen proces. Pa naj si gre za formalno ali neformalno definirano obliko procesa mentoriranja, ki poteka v podjetju. Učiti in rasti zgolj na osnovi lastnih znanj in pridobljenih izkušenj, je v današnjem okolju hitrih sprememb namreč lahko preveč zamuden in pomanjkljiv proces. Vemo, s kakšno dinamiko se danes spreminja poslovni svet. Biti korak pred tovrstnimi spremembami je ključnega pomena. Hvaležen sem predhodniku, da mi je kot mentor stal ob strani in mi pomagal pri prehitevanju takšnih in drugačnih sprememb, ki jih v poslovno tako diverzificiranemu sistemu, kot je družba BTC, resnično nikoli ne zmanjka. Družba BTC predstavlja eno izmed vodilnih podjetij v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin. Pod blagovno znamko BTC City, v Ljubljani upravlja enega izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi. Poleg omenjenega pa upravlja še nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti. Za večje naročnike zagotavlja prvovrstne storitve na področju upravljanja poslovnega nepremičninskega portfelja, v Sloveniji pa deluje kot eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG). Družba BTC upravlja tudi prepoznavno regijsko »spa & wellness« ikono Vodno mesto Atlantis, v manjši meri se ukvarja tudi z upravljanjem športno rekreativnih in gostinskih storitev. V zadnjem času smo dejavni tudi na področju kreiranja mednarodnih poslovnih partnerstev na različnih razvojnih področjih v okviru industrije 4.0. Območje BTC City Ljubljana, ki je sestavljeno iz množice različnih vsebin, ciljnih javnosti ter gradbene, prometne in tehnološke infrastrukture, želimo pozicionirati kot realno testno okolje oziroma t. i. »BTC Living Lab«, namenjen razvoju in testiranju vseh vrst programske in strojne opreme. S tem se dopolnjuje tudi poslanstvo ABC pospeševalnika, katerega soustanoviteljica je družba BTC. Le-ta preko mednarodne mreže povezav za zagonska podjetja predstavlja regijsko stično točko med inovacijami, naložbami in gospodarstvom. V prepletu tovrstnih aktivnosti tako v ospredje prihaja tudi moja vloga mentoriranja talentiranih posameznikov, kjer sta prenos znanj in izkušenj ključna za nadaljnji napredek in razvoj družbe BTC.

Učiti in rasti zgolj na osnovi lastnih znanj in pridobljenih izkušenj, je v današnjem okolju hitrih sprememb namreč lahko preveč zamuden in pomanjkljiv proces. Vemo, s kakšno dinamiko se danes spreminja poslovni svet. Biti korak pred tovrstnimi spremembami je ključnega pomena. Hvaležen sem predhodniku, da mi je kot mentor stal ob strani in mi pomagal pri prehitevanju takšnih in drugačnih sprememb, ki jih v poslovno tako diverzificiranemu sistemu, kot je družba BTC, resnično nikoli ne zmanjka.

V vaši družbi je po novem vzpostavljen enotirni sistem upravljanja. Le ta temelji na tesnejšem sodelovanju lastnikov in izvršnih direktorjev. Ali tovrsten način sodelovanja prispeva tudi k globljemu prenosu znanj in vzajemnemu medgeneracijskemu sodelovanju?

S pričetkom nastopa moje funkcije kot glavnega izvršnega direktorja, je družba BTC prešla na enotirni sistem upravljanja. Takšen način upravljanja je za družbo BTC zagotovo optimalna izbira, saj omogoča širši prenos znanja in izkušenj med večjim številom sodelujočih, pri čemer pa imam sam poleg funkcije glavnega izvršnega direktorja tudi funkcijo člana upravnega odbora. Ocenjujem, da na ta način kot ekipa optimalno zastopamo tako lastniške, kot tudi upravljavske interese družbe BTC, kar se je kot odlično izkazalo v praksi med pandemijo novega korona virusa. Odločitve, ki so bile bistvenega pomena za optimalno delovanje v spremenjenih okoliščinah, smo sprejemali hitro in na strukturiran način.

Menite, da smo na področju medgeneracijskega sodelovanja podjetja že naredila dovolj? Katere korake ste na tem področju v vaši družbi že vzpostavili in kateri morda še sledijo v bližnji prihodnosti?

Lahko bi rekel, da družba BTC predstavlja vzor na področju medgeneracijskega sodelovanja. Formalno zadevno rezultira ravno v obliki že omenjenega enotirnega sistema upravljanja, medtem ko se na vsakdanji ravni kaže skozi sodelovanje in sobivanje mlajših in starejših generacij zaposlenih. Starejši prevzemajo dela in naloge, ki so nekoliko bolj rutinirana in zahtevajo izkušnje ali pa mrežo kontaktov, ki se jih ne da osvojiti skozi noč. Na drugi strani so mlajše generacije, ki prevzemajo bolj dinamična opravila. Mlajše generacije prav tako prinašajo nova znanja in poglede, ki pa ravno v sodelovanju s starejšimi kolegi pogosto rezultirajo v trajnejših in bolj robustnih rešitvah. Da se pri svojem delu počutijo dobro tako eni kot drugi, pričajo dolgoletne kariere starejših sodelavcev znotraj podjetja, odprt prenos znanj in izkušenj na mlajše generacije, medtem ko mladi ne izkazujejo težav z dolgoročnim pogledom na karierni razvoj znotraj družbe BTC. Prav tako skrbimo, da preko letnih srečanj v spoštljivem odnosu ostajamo z našimi upokojenimi sodelavci. Nekatere izmed njih smo ponovno vključili nazaj v proces upravljanja parkirnih površin, kjer smo namesto avtomatiziranih rešitev raje poiskali rešitve, ki vračajo nazaj družbi in okolju.

Biti ranljiv in sočuten voditelj, empatičen, pokazati, da vsega ne veš – mnogim tovrsten način vodenja predstavlja velik izziv. Pred časom ste v enem od intervjujev izpostavili, da verjamete v opolnomočene zaposlene. Kako poskrbite za povečanje opolnomočenja zaposlenih?

Sam verjamem v to, da lahko samo opolnomočeni zaposleni predajo podjetju največ. Zato stremim k temu, da skupaj s sodelavci najprej sodelovalno uskladimo pričakovanja. Rad se pustim prepričat s pravimi in strukturirano podanimi argumenti, s tem resnično nimam težav. Če tega ni, vlogo podajanja argumentov prevzamem sam. Ko je jasno, kakšna so pričakovanja, prepustim pot do rezultata. In ni ga lepšega trenutka, ko odgovorna ekipa z nasmeški na obrazu, medsebojno usklajena in vidno zadovoljna z doseženim, poroča o opravljeni nalogi. Več kot je takšnih izkušenj, višja je medsebojna stopnja zaupanja in višje se lahko pomikamo po spirali opolnomočenja.

V zadnjem letu se je pokazalo, ali resnično delamo to, kar govorimo. Sodelavci nas opazujejo, slišijo in čutijo, ob tem si vsak dan ustvarjajo mnenja. Kar smo pred leti lahko morda zakrili oz. lepo »zapakirali« danes prihaja na površje. Vaš pogled na to?

Sam navedeno pred sodelavci večkrat poenostavljeno ponazorim s trditvama: »Delaj kar govoriš in česar se lotiš, tudi dokončaj.« Štejejo torej dejanja in ne besede. In če kdaj, potem je to dejstvo toliko bolj pomembno zlasti v obdobju spopadanja s korona izzivi. Kar je še zlasti veljalo v obdobju prvega vala epidemije, ko so bile med vsemi nami v zraku številne neznanke. Z dejavnostmi, ki temeljijo na neposrednem stiku s potrošnikom, smo namreč v prvi bojni liniji, ki jih zadevajo ukrepi. Zato v takšnih situacijah resnično ni časa za besedičenje in obljubljanje. Štejejo predvsem učinkovita in hitro opravljena dejanja ter transparentna komunikacija. Biti pri tem zgled ekipi svojih sodelavcev pa je še toliko pomembneje, če želiš, da se tovrstni efekt v največji meri prenese naprej. Šolski primer vodenja z zgledom torej!

Štejejo predvsem učinkovita in hitro opravljena dejanja ter transparentna komunikacija. Biti pri tem zgled ekipi svojih sodelavcev pa je še toliko pomembneje, če želiš, da se tovrstni efekt v največji meri prenese naprej. Šolski primer vodenja z zgledom torej!

Kako danes poskrbite za vaš osebni in karierni razvoj?

Danes ne gre drugače, kot da si 24/7 na preži za novimi izkušnjami in znanji. Sam to dosegam na različne načine. Od spremljanja različnih specializiranih domačih in tujih strokovnih revij in časopisov, številnih digitalnih virov, do občasnega udejstvovanja na izbranih tematskih managerskih seminarjih. Kot zelo koristne v tem smislu ocenjujem tudi moje številne volonterske funkcije v poslovnih in športnih združenjih. Ne zgolj z vidika pridobivanja multidisciplinarnih strokovnih znanj in mreženja, pač pa tudi z vidika prenosa preizkušenih športnih praks v poslovni svet. Še zlasti v kontekstu vodenja in motiviranja ekip, kjer v ospredje prihaja predvsem pomen »fair play-a«. Sicer pa je nedvomno tudi samo športno udejstvovanje obvezna sestavina mojega osebnega in kariernega razvoja, naj si bo to v kontekstu individualnega treninga ali pa timske oblike rekreacije.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...