Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pomen trajnostnega vodenja

 

Anita Lovše, senior svetovalka Competo

Organizacije bodo pri svojem vodenju morala upoštevati tudi načela trajnosti, saj so negativne posledice podnebnih sprememb že občutne v večini gospodarskih panog.

Vsako leto postaja vse bolj očitno, kako zelo so se spremenile okoliščine, v katerih poslujemo. Zato je pomembno, da smo osveščeni o vplivu našega delovanja in poslovanja na izrabljanje naravnih virov ter o našem odnosu do okolja in družbe.

Kako te spremembe vplivajo na vodenje organizacij?

Pogosto slišimo, da potrebujemo vodje za prihodnost, ki razmišljajo drugače in delujejo v duhu prihodnosti, ter tudi nove kompetence, saj dosedanji načini delovanja niso prinesli trajnostnih sprememb v takšnem obsegu, kot smo si jih obljubili v strateških dokumentih.

Sodobni vodja naj torej:

  • Razmišlja dolgoročno in razume namen doseganja trajnostnega, ne samo kratkoročnega poslovnega rezultata.
  • Razmišlja sistemsko in upošteva tako okoljski kot družbeni vidik posledic svojega delovanja,
  • Si prizadeva za vključenost vseh, podpira raznolikost skupin ter gradi dolgoročno sodelovanje,
  • Ozavesti pomen vodenja sebe in spodbuja tudi druge, da odkrijejo svoje poslanstvo in vrednote.

Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov prihodnosti, ob tem pa naj ohranijo (ali razvijejo) etične vrednote, spoštovanje in srčnost.

Ostali članki

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...