Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pomen trajnostnega vodenja

 

Anita Lovše, senior svetovalka Competo

Organizacije bodo pri svojem vodenju morala upoštevati tudi načela trajnosti, saj so negativne posledice podnebnih sprememb že občutne v večini gospodarskih panog.

Vsako leto postaja vse bolj očitno, kako zelo so se spremenile okoliščine, v katerih poslujemo. Zato je pomembno, da smo osveščeni o vplivu našega delovanja in poslovanja na izrabljanje naravnih virov ter o našem odnosu do okolja in družbe.

Kako te spremembe vplivajo na vodenje organizacij?

Pogosto slišimo, da potrebujemo vodje za prihodnost, ki razmišljajo drugače in delujejo v duhu prihodnosti, ter tudi nove kompetence, saj dosedanji načini delovanja niso prinesli trajnostnih sprememb v takšnem obsegu, kot smo si jih obljubili v strateških dokumentih.

Sodobni vodja naj torej:

  • Razmišlja dolgoročno in razume namen doseganja trajnostnega, ne samo kratkoročnega poslovnega rezultata.
  • Razmišlja sistemsko in upošteva tako okoljski kot družbeni vidik posledic svojega delovanja,
  • Si prizadeva za vključenost vseh, podpira raznolikost skupin ter gradi dolgoročno sodelovanje,
  • Ozavesti pomen vodenja sebe in spodbuja tudi druge, da odkrijejo svoje poslanstvo in vrednote.

Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov prihodnosti, ob tem pa naj ohranijo (ali razvijejo) etične vrednote, spoštovanje in srčnost.

Ostali članki

Trajnost in zaposlovanje: Gradnja trajnostne prihodnosti skozi znanja in kompetence

22.09.2023
Uresničevanje trajnostnih strategij zahteva strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo?...

Pomen trajnostnega vodenja

15.09.2023
Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov...

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

08.09.2023
Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si...