Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pomen trajnostnega vodenja

 

Anita Lovše, senior svetovalka Competo

Organizacije bodo pri svojem vodenju morala upoštevati tudi načela trajnosti, saj so negativne posledice podnebnih sprememb že občutne v večini gospodarskih panog.

Vsako leto postaja vse bolj očitno, kako zelo so se spremenile okoliščine, v katerih poslujemo. Zato je pomembno, da smo osveščeni o vplivu našega delovanja in poslovanja na izrabljanje naravnih virov ter o našem odnosu do okolja in družbe.

Kako te spremembe vplivajo na vodenje organizacij?

Pogosto slišimo, da potrebujemo vodje za prihodnost, ki razmišljajo drugače in delujejo v duhu prihodnosti, ter tudi nove kompetence, saj dosedanji načini delovanja niso prinesli trajnostnih sprememb v takšnem obsegu, kot smo si jih obljubili v strateških dokumentih.

Sodobni vodja naj torej:

  • Razmišlja dolgoročno in razume namen doseganja trajnostnega, ne samo kratkoročnega poslovnega rezultata.
  • Razmišlja sistemsko in upošteva tako okoljski kot družbeni vidik posledic svojega delovanja,
  • Si prizadeva za vključenost vseh, podpira raznolikost skupin ter gradi dolgoročno sodelovanje,
  • Ozavesti pomen vodenja sebe in spodbuja tudi druge, da odkrijejo svoje poslanstvo in vrednote.

Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov prihodnosti, ob tem pa naj ohranijo (ali razvijejo) etične vrednote, spoštovanje in srčnost.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...